Prosperita je energie a potřebuje prostor

Naše prosperita hluboce souvisí s tím, jakým způsobem zacházíme s energií a s prostorem. Prostorem vnitřním i vnějším. Nejsou od sebe oddělené, tvoří jeden celistvý celek.

Náš nejbližší (a nejintimnější) prostor, se kterým máme kontakt, a skrze který prožíváme život, je naše tělo. Naše tělo fyzické, naše emoce, naše myšlení.  Skrze naše fyzické tělo, jeho geniální nervovou soustavu, prožíváme energii. Když se svým tělem nemáme dobrý kontakt, nevnímáme, jak se mu daří, s čím jeho stav souvisí na dalších úrovních, nevnímáme, kde zůstane proud energie zaseknutý. A symptomy se projevují jak uvnitř našeho těla, tak v našem vnějším životě.

Pro zdravé proudění prosperity naším prostorem, je důležité, jaký k němu máme vztah. Jak se o něj staráme? Jak se staráme o prostor svého života, aby v něm mohla proudit skutečná celistvá prosperita? Ta, která podporuje celek a nás samotné jako nedílnou součást většího celku?

To, co neproudí a neprosperuje v “našem vnějším světě”, je vnějším odrazem toho, kde energie neproudí dobře v “našem vnitřním světě” neboli v našem těle. Vnější život je jako naše soukromé filmové plátno, jako zrcadlo, v němž se odehrává obraz našeho vnitřního života. Rozbité hmotné věci jsou vždycky zrcadlem něčeho, s čím nejsme v souladu, s čím naše duše není v souladu. Stejně tak tělesné symptomy zrcadlí zauzlované energetické proudy.

Místa, která v nás drží zakonzervovanou energii, jsou jako kapsy zavřené na zip. Nejsou pro proudění čerstvé energie a prosperity v našem těle dostupná. My si takových kapes nejsme sami vědomi, a proto se nám promítají v životě jako rozbitá auta, zdravotní symptomy, opakující se nekontrolovatelné výdaje, vypjaté emoční situace, nepříjemné pocity, limity, sabotáže sebe samých a podobně. Dost pravděpodobně nějaké takové jevy můžete ve svých životech najít, máme je v naší společnosti téměř všichni. Nejsme v tom sami (i když takové situace často prožíváme, jsme v nich sami).
Člověk je sociální bytost. Jsme vnitřně uzpůsobeni k blízkým vztahům. Jsme-li v blízkých vztazích poraněni, nemůžeme se dostat zpět ke zdravému proudění sami. “We are not a self-help book” říká náš duchovní učitel Thomas Hübl, z jehož semináře jsme se právě s manželem včera vrátili. Neboli “Nejsme kniha Pomoz si sám”. Takové zazipované kapsy můžeme otevřít jen spolu s někým, s kým naše tělo prožívá bezpečí zranitelnosti. S někým, kdo nás nesoudí ani za množství zavřených kapes ani za obsah, který jsme do nich nevědomě zavřeli.

Kolik z vás už v souvislosti s prosperitou slyšelo “no, to ty si to nechceš dovolit, ty si to sám blokuješ” a cítilo se u toho mizerně, nedostatečně? Takovým přístupem nejde energetickou kapsu otevřít. A možná dokonce jako obranu před takovým posuzováním původní zip na kapse ještě pojistíme proti nežádoucímu otevření.

A víte, že se mizerně a nedostatečně cítí i lidé, kteří mají na bankovních kontech spoustu milionů? Že celistvá prosperita nesouvisí jenom s tou finanční? Že penězi to nezačíná ani nekončí. I když naše společnost je penězi, úspěchem a materiálními statky úplně hypnotizovaná.

Já sama jsem si v životě připadala vícekrát nepatřičně právě proto, že jsem měla k dispozici víc, než mí přátelé. A to pak způsobilo šrámy ve vztazích, a tak jsem se opravdu někde uvnitř rozhodla, že nechci mít peněz moc. A tohle moje rozhodnutí mě dovedlo i do smyčky dluhu. Děkuji za svou cestu a dobré moudré bytosti, se kterými jsem mohla objevit tuto skrytou souvislost a otevřít zip téhle “energetické kapsičky”. Bylo nesmírně osvobozující moci prožít dávný smutek a nepochopitelnost těchto vztahových bolestí. Můj vnitřní prostor se mohl uvolnit a energie proudit zase o něco víc.

Za prosperitou je skryto totiž mnoho různých vrstev, situací a příběhů. Příběhů lásky a zranění.
Dávných pocitů a prožitků, kterých si ani nejsme vědomi, a které s prosperitou zdánlivě vůbec nesouvisí. Takové nevědomé prožitky vytvářejí náš vlastní stín, který nevidíme, protože jej máme stále za zády. A tak ani nevidíme, jak tyto stíny pak vytvářejí motivaci pro potřebu být (nebo naopak nebýt) bohatý, mít peníze, mít vliv.

Nejsme si vědomi, z jakého pohnutí jsme kdysi dávno učinili rozhodnutí být či nebýt bohatý. Uvedli jsme tak v platnost jakýsi zákon, který nás měl ochránit před prožívanou bolestí a bezmocí. Rozhodnutí “Nebudu bezmocný” působí jako stínová motivace, motor pro vydělávání peněz a skrze ně mít moc a vliv. “Nechci nikdy zažívat tu bezmocnou chudobu” je nevědomou stínovou motivací některých dnešních milionářů. Mají na kontě miliony, přesto skrze své nevědomí zůstávají nešťastní, nejistí, prázdní a potřebují stále víc a svou prázdnotu zaplnit úspěchem, zážitky, materiálními statky, v horším případě alkoholem, drogami či jiným anestetikem. Prosperují možná finančně, ale k prožitku celistvé prosperity jim stále něco schází.

Pokud chcete větší proud prosperity ve svém životě, je na místě položit si otázku: “Jaká je moje motivace a motor k větší hojnosti a prosperitě?” a pravdivě si odpovědět. Ta nejhlubší pravda většinou nevyplave jako první odpověď. Je často hluboko a bezpečně ukrytá před námi samými. Nenechte se tedy sami sebou ošálit a položte si tu otázku opakovaně.

Někdy se k té nejhlubší odpovědi nedostaneme. Jak už jsem zmiňovala, jsme bytosti uzpůsobené k sociálním vazbám, a tak některé odpovědi můžeme v sobě najít jen v doprovodu nebo ve společnosti moudrých lidských bytostí, se kterými cítíme, že můžeme být zranitelní a přijatí, kteří dokáží uvidět stín za našimi zády a přijmout nás i s ním, v celistvosti. Hledáte-li větší proud prosperity, najděte ve svém okolí takové lidi, nebo komunitu lidí, v jejichž přítomnosti a s jejichž provázením můžete proud prosperity v sobě obnovit.

A jako osobní cvičení si položte následující 2 otázky:
Jaká místa v mém těle jsou mi nedostupná, či naopak stažená stresem?
Co v mém životě nefunguje, neproudí?

Na obě otázky se můžete naladit i v meditaci, kterou jsem nahrála a je dostupná zde na stránkách.

Vrátím se tam, kde jsem začala: Prosperita je energie a potřebuje prostor. Abychom v životě prosperovali, potřebujeme pečovat o svůj vnitřní prostor. Můžete se každý den rozhodnout, co pro svůj vnitřní prostor a čistý proud energie a prosperity uděláte.

O další souvislosti, které vnímám, se s vámi ráda podělím zase příště. Zůstaňte naladěni :-).