O NÁS

Zdeněk a Šárka jsou sociální a spirituální inovátoři a mentoři.

Zdenek a Šárka Weberovi

Kdo jsme?

Kdo jsme my?

Zdeněk a Šárka jsou sociální a spirituální inovátoři a mentoři. Ve své práci a projektech spojují moudrost mystických tradic, nejnovější poznatky z terapie a neformální pegagogiky, eko-psychologie a práce s traumatem. Jejich záměrem a vizí je celistvá prosperita. Hlavními způsoby realizace jejich vize jsou osobní sezení a konzultace,  kurzy, mystické poutě, meditační retreaty, vision questy, semináře, přednášky, publikace knih a také působení v Nadačním fondu pro rozvoj plného vědomí

Za posledních 15 let prošlo jejich aktivitami přes 5000 účastníků. Jsou autory společné knihy Láska bez pout, kterou si pořídilo přes 7000 čtenářů.  

Na tomto webu najdete kompletní přehled aktuálních aktivit Zdenka a Šárky a jejich kolegů pro jednoltivce, páry, rodiny i firmy a firemní týmy. 

Co jsou naše kořeny a zkušenosti?

Své podnikání a poslání vnímáme jako službu. Službu lidem, službu větší duši velkého mysteria. Proto naše společné podnikání nese jméno Síla Duše.

Jsme sociálně spirituální inovátoři a obnovitelé síly duše v jednotlivcích, párech, rodinách a skupinách a dokonce i firmách. Spojujeme a rozpomínáme různými způsoby lidi s jejich vlastní sílou duše, která se často pod tíhou různorodých okolností ztratila z dohledu. Síla duše je živoucím způsobem vnímaná a prožívaná pravdivost, láska, vnitřní moudrost a přirozené "flow" a prosperita života.

Prošli jsme mnohé oficiální akreditované i alternativní vzdělávácí výcviky a kurzy, ale diplomy nesbíráme ( i když Šárka je diplomovaný ekonom, což zvyšuje kvalitu projektu Celistvaprosperita.cz i všem firemním kurzům). Věříme, že skutečná kvalita služby závisí na autentické zkušenosti, uzemněnosti, prověřenosti vlastními životy i životy našich klientů. Za více než 15 let práce v oblasti osobního rozvoje prošlo našimi kurzy, živými či on-line verzemi, či individuálním provázením přes 5 000 lidí.

Do naší palety patří spirituální cesta, meditace, práce s traumatem Somatic Experiencing, NLP, rebalancing, sdílecí poradní kruhy - "council", rodinné konstelace, nature based psychologie, provázení vision questem.

Jaké je naše zaměření?

Patříme do celosvětového neformálního spirituálně kulturního hnutí, které působí především v oblasti neformální vzdělávání a osobního rozvoje jedince, rodiny, firmy. K tomu využíváme celou řadu inovativních metod z pedagogiky, rodinné psychoterapie, nature base psychologie, mystických tradic, neurolingvistického programování, kruhového sdílení a setkání lidí, meditace a intuitivních her. Naše práce patří do kategorie neformální vzdělávání a osobní rozvoj jedince, rodiny, firmy. Říkáme si mentoři, průvodci, facilitátoři. Ve své podstatě lidi učíme se rozpomenout na svou sílu duše a žít jí v barvách života.

Našimi učiteli jsou: Thomas Hubl, Dr. Peter Lavine, Bert Helinger, Brené Braun, Gregor Steinmauer, Dhyani Maria Kovář, Holger Haiten, Bhagat, Zorica Gajič Mitrovič a nakonec každý člověk a každá situace, pokud žijeme bděle.

Milujeme moudré a inspirativní knihy, tomu odpovídá i část našeho podnikání spojená s knihami. Tato vášeň si vyžádala podobu malinkého nakladatelství, ve kterém vydáváme knihy vlastní i přeložené od autorů, s jejichž vizí a učením souzníme.
Meditace, spiritualita a terapie je jedním z našich základních životních kamenů, v soukromém i pracovním životě. Je pro nás zdrojem vnitřního klidu, napojení na svou duši, místem regenerace, i pramenem vitality. Nejsme dogmaticky uzavření ve vyhraněném konceptu církve či určité víry, i když Zdenkovy spirituální kořeny a sepětí s tibetským buddhismem je více než 20 let dlouhé a dál studuje mystické tradice východu dálného i středního východu, ale také západní tradice. Osobní kontakt s touto hlubokou a trvalou kvalitou v sobě samých můžete prožít na mystických poutích, které již několikátým rokem provází.

Některé akce, projekty či aktivity děláme každý zvlášť, některé společně a některé pouze zaštiťujeme. Prohlédněte si náš kalendář. Věříme, že najdete inspiraci pro svou vlastní cestu, na které nám bude ctí vás kousek doprovodit.

Naše projekty

Naše akce a semináře se obvykle cyklicky v pravidelném tempu opakují, jednou ročně - RODOKMEN (pro rodiny), Taťkárium (pro otce a děti), JustLove QUEST (jednotlivci muži i ženy), poutě Mystický Jeruzalém 3x ročně, Meditační retreat v Indii 1x ročně, Meditační retreat v Nepálu v Himalájích 1x ročně.
Dále pak Mužské výcviky v Čechách, na Moravě a na Slovensku, Ženský retreat se Šárkou 1x ročně, také Festival přítomnosti, který pořádáme 1x ročně. Také občasné akce jako například Celistvá prosperita se Šárkou, večery se Zdenkem a mnoho akcí, které jsem započali a teď v nich pokračuje někdo z našich kolegů s naší garancí.
Dále běží interní 3-letý výcvik průvodců a mentorů Vision questu a Nature base psychologie, který otevíráme 1x za 2 roky.

- Zdenek a Šárka