SOMATIC EXPERIENCING®

Individuální sezení a konzultace se Šárkou nebo Zdenkem

Somatické prožívání je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaný po celém světě. 

dle domluvy |

Zeleneč, Praha - východ

Šárka a Zdenek Weberovi

Somatic Experiencing®

- sezení a konzultace se Šárkou nebo Zdenkem

Somatické prožívání je přístup k traumatu využívající uvědomování si vlastního těla vyučovaný po celém světě. Je výsledkem více než 40 let pozorování, zkoumání a praxe Dr. Petera Levina.

Tento přístup je založen na tom, že člověk má přirozenou schopnost překonat a zpracovat následky traumatu, a jako takový významně ovlivnil životy tisíců lidí. Somatic Experiencing® obnovuje zdravou seberegulaci a vrací traumatizovaným jedincům pocit živosti, uvolnění a celistvosti, o něž následkem traumatu přišli.

Peter Levine tento přístup aplikoval při práci s válečnými veterány, obětmi znásilnění, holocaustu, dopravních nehod, s lidmi trpícími pooperačními traumaty či chronickými bolestmi a dokonce při práci s dětmi, které zažily traumatický porod.

Somatické prožívání je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaný po celém světě. Je to přístup umožňující terapeutovi provést klienta náročnými stavy a situacemi. Je velmi specifickou prací s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků traumatu. šoku a traumatu.

Co je to SE – Somatic Experiencing® ?

Dr. Peter Levine  byl inspirován výzkumy vlivu stresu na nervový systém  u zvířat, na základě kterých  si uvědomil, že zvířata jsou neustále ohrožena smrtí, ale nevykazují žádné příznaky traumatu. Zjistil, že trauma souvisí s tzv. třetí možnou reakcí "zamrznutí" v boji o přežití, která se objevuje jako odezva na vnímané ohrožení života. Když není možnost boje či útěku, zamrzneme a znehybníme, "hrajeme mrtvolu". Už nemůžeme být kořistí.

Tato reakce je však časově podmíněná, jinými slovy, má svůj průběh, který se musí ukončit. Kumuluje ohromné množství energie, která byla připravena na boj nebo útěk, kterou je třeba uvolnit, nejčastější podobou tohoto uvolnění je třes a chvění. Pokud se fáze zamrznutí nedokončí, pak tento náboj zůstane uvězněn v těle, které se poté chová jako by byl neustále zapnutý alarm: je neustále v ohrožení, bez ohledu na objektivní okolnosti.  Somatic Experiencing® pracuje na a pro uvolnění této uložené energie a vypíná tento alarm ohrožení, který může způsobovat závažné problémy, nerovnováhu a disociace a nutkavé chování.

Základní principy Somatic Experiencing®

OBNOVIT - neodžívat znovu
Traumatická událost u Somatic Experiencing® není příčinou traumatu, příčinou je zahlcující reakce na vnímané ohrožení života, která způsobuje nerovnováhu v nervovém systému. Naším cílem je pomoci vám získat přístup k paměti těla události, nikoli k příběhu. Takže nebudeme diskutovat o tom, co se stalo, pokud nechcete.

NEPOSPÍCHAT - krůček po krůčku v souladu s tempem těla
Titrace - Pomalé uvolňování energie. Somatic Experiencing® funguje v cyklech, kde si všímáte svých vnitřních pocitů a toho jak se přirozeně mění - kontrakce / expanze, potěšení / bolest, teplo / chlad - ale pouze na úrovni, kterou zvládnete. Tento opakovaný rytmický proces vám pomůže vyvinout větší kapacitu pro zvládnutí stresu a bytí v přítomném okamžiku, kam patříte.

ZPRACOVÁNÍ - Zespoda nahoru/od těla přes emoce k mysli a ne naopak
Stejně jako jiné somatické psychologické přístupy, i Somatic Experiencing® vyznává  přístup zaměřený na tělo k řešení problematických (a často i fyzických) symptomů traumatu. To znamená, že terapie není o rozebírání vzpomínek nebo změně našich myšlenek a přesvědčení o tom, jak se cítíme, ale podíváme se na vjemy (počitky v těle), které leží pod našimi pocity, a odhalujeme naše obvyklé vzorce chování k těmto pocitům.

Peter A. Levine, PhD:
Shrnutí traumatu a Somatického prožívání

 

Somatic Experiencing®  - perla mezi terapiemi - sezení a konzultace se Šárkou i Zdenkem

Zdeněk i Šárka studují a praktikují Somatic Experiencing®  přes 15 let.

Zdenek začal 3 letým výcvikem v roce 2006 v Anglii, Šárka v roce 2010 v České republice.

Zdeněk se zasloužil o vydání české verze knihy Dr. Petera Levina “Probouzení tygra a byl u počátků Somatic Experiencing® v České republice.

Oba poskytujeme osobní sezení a konzultace Somatic Experiencing® stejně tak je Somatic Experiencing® integrovaný ve veškeré naší práci s klienty i se skupinami ve všech úrovních naší práce, dává to našemu přístupu uzemněný a zdravě instinktivní a adekvátní charakter. Úzce spolupracujeme s Dhyani Kovar, Gregorem Steinmauerem,  Giselle Genilard což jsou všichni terapeuti Somatic Experiencing® pracující v různých oblastech práce s lidmi.

Každý z nás prochází kontinuální supervizí v Somatic experiencing® u zkušených terapeutů a máme za sebou stovky osobních sezení s našimi vlastními tématy.

Více o Somatic Experiencing®

 • unikátní přístup k traumatu, který je ukotven v tělesném prožívání
 • vyvolává vrozené obranné reakce, které směřují k rovnováze uvnitř systému
 • nabízí nástroje, jak projít traumatem a žít plnohodnotným a jistějších životem
 • učí, jak rozpoznat mechanismy, které trauma způsobují a uvolnit tak posttraumatický stres z těla
 • podporuje uvolnění posttraumatického stresu.

Místo a cena

 • Cena
  75 minut:  1 500 Kč vč. DPH
 • Místo
  Masarykova 481, Zeleneč 250 91,
  20 minut vlakem z Masarykova nádraží Praha

Jak probíhají sezení Somatic Experiencing® s námi

Somatic Experiencing® pro jednotlivce
Probíhá formou osobních sezení 75 minut, kde skrze specificky vedený rozhovor zaměřený na plynulé a bezpečné sebevnímání a seberegulaci krok po kroku podporujeme nervový systém klienta v seberegulaci a sebevzchopení se. At zažijeme cokoli, pokud jsme přežili, tak náš nervový systém pracuje na návratu do přirozené rovnováhy, k tomu potřebujeme průvodce se znalostí a zkušeností instinktivního jazyka našeho moudrého těla a plnou vírou v seberegulativní dovednosti našeho vlastního instinktivně emočního těla. Somatic Experiencing® pracuje také s racionální a spirituální úrovní ve spojení a koperaci s úrovněmi instinktivními a emočními, tak sociálními.

Povahou této práce je přirozenost, plynulost, celistvost a unikátní bezpečí

Somatic Experiencing® pro páry
Mnoho výzev ve vztazích nejsou racionálního charakteru, ale charakteru emočně instinktivního proto často tradiční analytické přístupy selhávají tam kde ve vztahu působí dávné trauma, stres, partnerský vztah je prostor ve skrze insktinktivně emocionálního charakteru, Somatic Experiencing® se nám při práci s páry velice osvědčil.

Somatic Experiencing® při práci se skupinami
Práce se skupinou a s kruhem je naší doménou a zde Somatic Experiencing® uplatnujeme především skrze práci v organismu a bezpečí a unikátnosti lidského kruhu, councilu v souvislosti s přírodou jako zdrojem a místem kde se seberegulace děje přirozeně a s trochou podpory a vedením dochází k hlubokým posunům. Tak adekvátním a bezpečným uvědomělým mezilidským kontaktem. Důležité jsou sociální a pycho sociální hry s tělem ve skupině, intuitivní pedagogika, rodinné konstelace s integrovaným  Somatic Experiencing®, pravdivostí, uměním a art prvky.

Proč nepoužíváme slovo terapie ani uzdravování?

V České republice mají právo používat slovo uzdravování a léčení jen lidé s medicínským či psychologickým vzděláním, myslíme si, že máme sice daleko kvalitnější a hlubší a komplexnější vzdělání než je jakékoli vysokoškolské vzdělání v oblasti uzdravování. Máme zkušenosti s diletantskými alternativními i oficiálně vzdělanými terapeuty, a také s alternativními i oficiálně vzdělanými terapeuty s vysokou a komplexní integritou. Věříme, že výsledek a kvalita služby, nakonec vždy vítězí nad kontrolou a tabulkami, oficialitou či alternativou.

O Somatic Experiencing®

Šárka: článek o Somatic Experiencing® (2012)

Maria Dhyani Kovar: rozhovor o SE® (2012)

Knihy o Somatic Experiencing®

Němé zpovědi

Jak se tělo zbavuje traumatu a obnovuje harmonii

Tato kniha je vyvrcholením autorovy celoživotní práce. Peter A. Levine objasňuje podstatu transformace traumatu v těle, mysli a psychice. Čerpá při tom z bohatých zkušeností z klinické praxe, komparativních studií mozku, vlastního bádání v oblasti stresu a pečlivého pozorování zvířecího světa. Kniha Němé zpovědi vychází z myšlenky, že trauma není ani onemocnění, ani porucha, nýbrž zranění způsobené pocity děsu, bezmoci a ztráty, zranění, které je možné zhojit, zapojíme-li naši vrozenou schopnost samoregulace silně vybuzených a emocionálních stavů. Kniha, která navíc poskytuje i přehledný teoretický rámec, elegantně mísí nejnovější poznatky z biologie, neurovědy a bodyterapií, aby dokázala, že když v sobě propojíme zvířecí instinkt a rozum, můžeme se stát celistvějšími lidskými bytostmi.

KOUPIT

Léčba traumatu

Máte zdánlivě bezdůvodné příznaky? Příčinou může být trauma z minulosti.

Vědecké studie ukazují, že lidé, kteří přežili nehody, přírodní katastrofy nebo traumata v dětství, často trpí dlouhodobými příznaky od úzkostí a depresí přes nevysvětlitelné bolesti a únavu, až po různé druhy onemocnění a psychického „odehrávání“.

Kniha Léčba traumatu je „návodem k použití“ teorie, kterou Dr. Levine poprvé představil ve svém celosvětově proslulém díle Probouzení tygra (Maitrea, 2011). Dozvíte se, jak můžete díky rozvoji vědomí vlastního těla „znovuvyjednat“ svá traumata tím, že je nahlédnete, nikoli tím, že je znovu prožijete. Osvojíte si základy „první pomoci“ pro případy nouze a na příkladech ze světa zvířat odhalíte fyziologické kořeny svých emocí.


„Trauma je nevyhnutelným životním faktem,“ konstatuje Dr. Levine, „nemusí být ale doživotním trestem.“ Tento praktický manuál vás naučí základům sebeléčebné metody, která sleduje příznaky traumatu až k jejich skrytému zdroji v těle a vrací tak lidem jejich ztracenou přirozenost.

KOUPIT

Trauma a paměť

Kniha je dalším pozoruhodným příspěvkem Dr. Levina k problematice léčby traumatu. Srozumitelným a poutavým jazykem, s odkazy na seriózní neurovědeckou literaturu, popisuje různé typy paměti, jejich základní neurologické mechanismy a jejich význam v práci s traumatem.

Trauma a paměť je neocenitelnou publikací pro terapeuty, kteří se chtějí zdokonalit ve své praxi, pro laiky, kteří chtějí lépe porozumět tomu, jak mysl a mozek uchovávají a rozřešují traumata, i pro vědce, jež zajímá, jak body-psychoterapie využívají při práci s traumaty poznatků moderní neurovědy.

KOUPIT

Prevence traumatu u dětí

Je zarážející, kolik dětí je úzkostlivých, depresivních, hyperaktivních a odtažitých – a je jich stále víc! Milióny dětí byly šikanovány, zažily násilí nebo zneužití. Mnoho dalších dětí bylo traumatizováno v důsledku „obyčejnějších“ událostí, jako jsou děsivé lékařské zákroky, nehody, ztráta či rozvod.

Kniha Prevence traumatu u dětí pomáhá rodičům, kteří chtějí pomoct svým ustaraným a utrápeným dětem. Nabízí jednoduché, avšak velmi mocné nástroje, které děti chrání před nebezpečím a pomáhají jim, jak se znovu navrátit k rovnováze poté, co zažily strach a pocit přehlcení. Děti nemusejí být pasivní kořistí predátorů či nevinnými obětmi životních událostí.

KOUPIT

Trauma očima dítěte

Základní pravda, kterou autoři v knize Trauma očima dítěte přinášejí, je, že dospělí mají nejprve věnovat pozornost vlastnímu emočnímu stavu, protože děti mohou uvolnit své napětí pouze v přítomnosti klidného, schopného a konejšivého dospělého. To, kdo jsme, je důležitější než to, co děláme. Přesněji řečeno, to, kdo jsme tváří v tvář znepokojivé situaci, ovlivní podobu i následky toho, co děláme.

Levine a Klineová nám dávají příležitost naučit se léčit trauma tím, že budeme následovat toho nejlepšího učitele: naše vlastní tělo a pocity.Techniky „prevence” traumatu, které Levine a Klineová v této knize přinášejí, jsou dokonalé svou moudrostí a jednoduchostí, pozorností k detailu, tím, jak postupujeme krok za krokem, a jasnými principy toho, jak jich použít. Autoři dbají na to, aby byly tyto principy využívány praktickým způsobem tak, aby mohly být naplněny specifické potřeby dětí v různých stádiích vývoje, od raného dětství po dospívání.

KOUPIT

Probouzení tygra – léčení traumatu

Kniha Probouzení tygra nabízí nový, optimistický pohled na trauma. Pohlíží na lidské zvíře jako na jedinečnou bytost obdařenou instinktiv¬ní schopností léčit se a myslícím duchem, který dokáže tuto vrozenou schopnost zapřáhnout a využít. Kniha se zabývá velmi zajímavou otázkou – jak to, že zvířata žijící ve volné přírodě, která běžně čelí ohrožení, jsou jen málokdy traumatizována? Porozumíme-li dynamice, která poskytuje divokým zvířatům odolnost vůči traumatickým symptomům, odhalíme tajemství traumatu i u člověka.

Autor srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení. Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a zkušeností. Kniha je průvodcem, který nás zavede do světa téměř nepostřehnutelných, ale velmi mocných impulsů, jež řídí naše reakce na zdrcující životní události. Najdeme zde řadu cvičení, která nám pomohou zaměřit se na tělesné vjemy. Budeme-li těmto vjemům věnovat více pozornosti, můžeme trauma léčit.

KOUPIT

Máte zájem o osobní sezení se Šárkou nebo Zdenkem?

Je Somatic Experiencing® vhodné pro vás?
Napište nám, ptejte se.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.