Mystický ženský princip – Máří Magdaléna Kristus

Není to princip, který „byl“, je to princip, který „je“. A v mystickém prostoru vlastního srdce můžeme tento princip cítit a integrovat ho do svého „teď“, bez ohledu na to, jsme-li muž či žena.

Máří Magdaléna Kristus, jak jí říkali staří mystici z pustiny prvních několika století, než se toho chopili „kluci z církve“, je držitelkou tzv. tichého evangelia předávaného skrze ticho z duše do duše tichem a niterným prožitkem. Na tomto tajuplném obraze, který najdete v Jeruzalému v chrámu Máří Magdalény je fascinující právě „Máří uprostřed“, mystický feminní princip uprostřed mužského principu.

Když si dáte čas nad tímto vyjevením meditovat, ve vaší duši se cosi pohne, je to důležitý obraz dávající feminní mystice „to místo“, stejně tak můžeme uvidět a vtělit takové obrazy a symboly s Marií Kristus, jak v Jeruzalémě, tak v Betlémě a dalších místech. Tyto místa neslouží pouze k prázdnému uctívání minulosti, ale vtělení a prožití skutečnosti duše každého z nás. Nakonec všichni mystici a mystičky zrcadlí jen a jen naši vlastní podstatu a jejich energetické pole stále působí extrémně silně, především k těm, kteří slyší a vidí a cítí krajinou svého srdce.

Také o tom jsou poutě mystickyjeruzalem.cz

Děkuji Lacovi, že tento těžko dostupný obraz vyfotil. Také děkuji těm mnoha „Máří“ které měly během posledních 4 let tolik odvahy vyrazit se mnou do Izraele. Dal jsem si práci, abych byl citlivým a pevným průvodcem všemi výzvami. Jdu uspat pohádkou svou malou dcerku Marianku.

Respekt a úcta ženské mystické síle.