Články autora

Šárka Weberová

VIR ve mně probouzí VÍRU

Modří křičí, že červení se mýlí nebo že lžou. Červení křičí, že modří jsou úplně mimo a nevidí, co vidí všichni, kdo mají rozum. Žlutí komentují, že modří i červení mají svou propagandu, a že oni vidí víc…. Všechny skupiny se vzájemně utloukají argumenty,  opodstatněni svým rozhořčením, zintenzivněné emocemi, které prožívají. Každá skupina se něčeho bojí. Dohromady v té...

Hodnota mateřství

HODNOTA MATEŘSTVÍ. Tohle téma se ke mně opakovaně vrací v horkých vlnách, už několik let. Dneska se mi zdál silný sen. A já se rozhodla dát tomuto tématu svůj hlas. Znovu. HODNOTA MATEŘSTVÍ. Pálí mě zevnitř. Jak je mateřství v celé jeho šíři bráno naší společností a i námi samými jako SAMOZŘEJMOST. Ostatní ženy jsou také matky, většina žen jsou matky, tak...

Prosperita je energie a potřebuje prostor

Naše prosperita hluboce souvisí s tím, jakým způsobem zacházíme s energií a s prostorem. Prostorem vnitřním i vnějším. Nejsou od sebe oddělené, tvoří jeden celistvý celek. Náš nejbližší (a nejintimnější) prostor, se kterým máme kontakt, a skrze který prožíváme život, je naše tělo. Naše tělo fyzické, naše emoce, naše myšlení.  Skrze naše fyzické tělo, jeho geniální nervovou soustavu, prožíváme energii....

[audio] 3 mystické principy lásky v partnerství a každodennosti

Přednáška Zdenka a Šárky Weberových o principech v partnerství