Články autora

Šárka Weberová

Chráněno: VIR ve mně probouzí VÍRU

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Hodnota mateřství

HODNOTA MATEŘSTVÍ. Tohle téma se ke mně opakovaně vrací v horkých vlnách, už několik let. Dneska se mi zdál silný sen. A já se rozhodla dát tomuto tématu svůj hlas. Znovu. HODNOTA MATEŘSTVÍ. Pálí mě zevnitř. Jak je mateřství v celé jeho šíři bráno naší společností a i námi samými jako SAMOZŘEJMOST. Ostatní ženy jsou také matky, většina žen jsou matky, tak...

Prosperita je energie a potřebuje prostor

Naše prosperita hluboce souvisí s tím, jakým způsobem zacházíme s energií a s prostorem. Prostorem vnitřním i vnějším. Nejsou od sebe oddělené, tvoří jeden celistvý celek. Náš nejbližší (a nejintimnější) prostor, se kterým máme kontakt, a skrze který prožíváme život, je naše tělo. Naše tělo fyzické, naše emoce, naše myšlení.  Skrze naše fyzické tělo, jeho geniální nervovou soustavu, prožíváme energii....

[video] Láska v sešívané rodině

Přednáška Zdenka a Šárky Weberových o lásce v sešívané rodině.

[audio] 3 mystické principy lásky v partnerství a každodennosti

Přednáška Zdenka a Šárky Weberových o principech v partnerství