Článek o Tantře psaný Dhyani Marií

Článek o Tantře napsaný Dhyani Marií vyšel v Německu v časopise “Rosarot” v květnu-červnu 2003

Co je vlastně Tantra?

Většinou je Tantra spojována se sexualitou. Žádný div, že je Tantra snížena na umění sexuální extáze, a že v takzvaných Tantra školách jde jednoduše jen o erotiku.

Ve skutečnosti je ale Tantra mystická cesta, která objímá život ze všech stran se všemi jeho barvami.
Tantra nás učí důvěřovat znovu naší přirozené energii a zůstávat věrný svému vnímání. Neodmítá naše tělo a smysly, ale naopak je využívá k sebeprožití a k otevření se našemu potenciálu. Tantra říká: „Nebojuj se svým tělem, nebojuj se svými pocity ani se svou sexualitou, nebojuj s ničím – naopak nech se unášet těmito základními energiemi k vyšším rovinám svého vědomí.“

Tantra je jedinečná duchovní cesta, na které se žák učí otevřenosti vůči všemu co život přináší: radost, bolest, extázi nebo smutek. Nedělá rozdílu mezi ženami a muži, mezi sexem a osvícením, ale naopak využívá přirozenost protipólu. Je sjednocením vnitřního a vnějšího světa. Tantra nás vyzývá abychom žili smyslný, naplněný světský život. Jinými slovy řečeno, abychom stáli oběma nohama na zemi a zároveň měli hluboký kontakt s naším duchovním Zdrojem.

Na této cestě je důležité se intenzivně poznávat a naučit se důvěřovat své přirozené energii. Čím víc se člověk zná, tím víc v něm roste potenciál k hlubšímu setkání a naplněnějším vztahům s druhými lidmi. K tomu je důležité mít dobrý kontakt se svými potřebami, umět je vyjadřovat a naopak naučit se být otevřený potřebám druhých.

Jak probíhají Tantra semináře, ve kterých se člověk může tohle vše naučit?
Na Tantra semináři jde o sebeobjevení. K tomu používáme metody jako jsou meditace, pohyb, dech, tanec a dotyk. Smyslnost vytváří živost a smysly se mohou stát branami ke vnímání. Zdánlivé oddělení se může rozpustit a může být rozeznáno jako iluze.

Co se může člověk na Tantra semináři naučit?
Vnímat lépe sám sebe, svoji energii a své potřeby a také tuto pravdu o sobě lépe vyjadřovat. Můžeš znovu objevit svoji živost, otevřít své smysly a naučit se naslouchat hlasu svého srdce.
Tento seminář je velice vhodný pro ty z vás, kteří ještě nemáte žádné zkušenosti s meditacemi a nebo jinými sebe-objevujícími technikami, ale také pro ty zkušené, kteří chtějí objevit novou cestu plnou živosti a lidskosti.