představovací večer k celoročnímu výcviku

Dhyani Maria Tantra Academy

čtvrtek 3.9. 2020 17:30 - 21:00

 

Institut osobního rozvoje OPRAVDOVOST
Zborovská 619/49, Praha - Smíchov

Co je Tantra?

Ve skutečnosti je ale Tantra mystická cesta, která objímá život ze všech stran se všemi jeho barvami.

Tantra nás učí důvěřovat znovu naší přirozené energii a zůstávat věrný svému vnímání. Neodmítá naše tělo a smysly, ale naopak je využívá k sebeprožití a k otevření se našemu potenciálu. Tantra říká: „Nebojuj se svým tělem, nebojuj se svými pocity ani se svou sexualitou, nebojuj s ničím – naopak nech se unášet těmito základními energiemi k vyšším rovinám svého vědomí.“

Tantra je jedinečná duchovní cesta, na které se žák učí otevřenosti vůči všemu co život přináší: radost, bolest, extázi nebo smutek.
Nedělá rozdílu mezi ženami a muži, mezi sexem a osvícením, ale naopak využívá přirozenost protipólu. Je sjednocením vnitřního a vnějšího světa. Tantra nás vyzývá abychom žili smyslný, naplněný světský život. Jinými slovy řečeno, abychom stáli oběma nohama na zemi a zároveň měli hluboký kontakt s naším duchovním Zdrojem.

Na této cestě je důležité se intenzivně poznávat a naučit se důvěřovat své přirozené energii.
Čím víc se člověk zná, tím víc v něm roste potenciál k hlubšímu setkání a naplněnějším vztahům s druhými lidmi. K tomu je důležité mít dobrý kontakt se svými potřebami, umět je vyjadřovat a naopak naučit se být otevřený potřebám druhých.

Smyslnost přináší živost a smysly se mohou stát branami vnímání. Zdánlivé oddělení se může rozpustit a může být rozpoznáno jako iluze.

"Nebojuj proti ničemu, nebojuj se svým tělem, 
se svými pocity, ani se svou sexualitou. 

Naopak, nech se nést těmito základními energiemi 
k vyšším rovinám svého vědomí!
"

Co tě čeká během výcviku?

Dhyani Maria Tantra Akademie nabízí celostní, vše-zahrnující přístup, využívající vše, co život přináší, k posílení vnitřního růstu, transformace a plněji prožívané kvality přítomnosti.

Učí techniky, které nám pomáhají rozvinout vlastní potenciál i naši schopnost podporovat druhé lidi a struktury kolem nás. Stanete se tak prostředníky, kteří přinášejí více lásky, meditace, léčení, zdraví a radosti do svého vlastního života i do života druhých.

Naučíte se spojit sami se sebou. Díky tomu budete vědět, jak roztáhnout svá křídla, jak použít veškeré události ve vašem životě k rozvoji, růstu v lásce, porozumění, plnému oživení a seberealizaci – k vnitřnímu poznání, že idea vlastní oddělenosti je pouhou iluzí.

Tantra je přímá metoda, jež vás pozývá k nepřetržitému kontaktu se sebou samými, k přímému spojení se svým srdcem, se svými touhami a svobodnými projevy svých tužeb. Je to cesta srdce vedoucí k jednotě – to je Tantra. Tantra je jednoduchost bytí. Brána k sobě.

Výcvik, který nabízí Dhyani Maria Tantra Akademie, sestává ze sedmi modulů. Délka každého modulu je pět dní.

“Nadále věříme, že jsme oddělení.
Nejsme, ani na chviličku.
Navzdory tomu, čemu věříš, jsi v jednotě s celkem.” 

Osho

Lektoři, asistenti, organizátoři

Dhyani Maria Kovar

Mistr Tantry
V minulosti jsem se nazývala „Učitelkou Tantry“, než začalo být slovo Tantra zneužíváno a překrucováno.

Nyní se vracím zpět jako „Mistr Tantry“ a ráda bych obnovila mystickou cestu, kterou Tantra je. Tantra objímá život se vším, co přináší, a učí nás důvěřovat svým přirozeným energiím a zůstat věrní svým smyslům. Neodmítá naše tělo a smysly, ale užívá jich k dosažení sebe-realizace a rozvoje svého potenciálu.

Od roku 1984 se Dhyani Maria Kovar intenzivně věnuje duchovnímu a osobnímu růstu. Vzdělávala se v nesčetném množství duchovních a terapeutických přístupů, pořádala workshopy a semináře a již více než 30 let se věnuje individuální práci s lidmi v různých zemích.

Dhyani Maria studovala psychologii a řadu humanistických přístupů k léčbě a zkoumání sama sebe. V roce 1987 se setkala se svým duchovním mistrem Oshem, velkým indickým mystikem, a strávila s ním jeho poslední roky života. Poté, co Osho v roce 1990 zemřel, začala společně s ostatními šířit Oshovo dědictví a zpřístupnila jeho výuku tisícům lidí – v Oshově Meditačním a terapeutickém centru v Pune, v Indii a v různých zemích Evropy.

Pokud se o mě a o mé práci chceš dozvědět více, klikni sem.

Na tomto místě bych ráda poděkovala mému příteli, Zdenku Weberovi, který dostal inspiraci k založení „Dhyani Maria Tantra Akademie“ a vyzval mě, abych ji naplnila obsahem. Zdenek a jeho žena Šárka budou organizátory a asistenty výcviku. Těším se na provázení mnoha lidí tímto výcvikem a těším se na dlouhodobou spolupráci s mými drahými přáteli!

Zdenek a Šárka Weberovi

Organizátoři a asistenti
Zdeněk a Šárka jsou sociální a spirituální inovátoři a mentoři. Ve své práci a projektech spojují moudrost mystických tradic, nejnovější poznatky z terapie a neformální pegagogiky, eko-psychologie a práce s traumatem. Jejich záměrem a vizí je celistvá prosperita. Hlavními způsoby realizace jejich vize jsou osobní sezení a konzultace, kurzy, mystické poutě, meditační retreaty, vision questy, semináře, přednášky, publikace knih a také působení v Nadačním fondu pro rozvoj plného vědomí.

Za posledních 15 let prošlo jejich aktivitami přes 5000 účastníků. Jsou autory společné knihy Láska bez pout, kterou si pořídilo přes 7000 čtenářů.

Na webu Síla duše najdete kompletní přehled aktuálních aktivit Zdenka a Šárky a jejich kolegů pro jednotlivce, páry, rodiny i firmy a firemní týmy.

“Tantra je mystická cesta,

která objímá život ze všech stran se všemi jeho barvami."

Přihláška