KOLEKTIVNÍ TRAUMA

webinář

Vytěsněné a vyvlastněné kolektivní emoce

Záznam webináře
Kolektivní trauma
- Vytěsněné a vyvlastněné kolektivní emoce
25. 9. od 18:30 - 20:00 h, ZOOM

Summit
kolektivního traumatu

Výcvik
integrace traumatu

O čem je webinář
Kolektivní trauma
- Vytěsněné a vyvlastněné kolektivní emoce

Tam, kde začne pravdivě vnímat, cítit a do tohoto místa svou pozorností svítit byť jen jeden z nás, přestává být kolektivní tma.

 

Kolektivní trauma představují neuzdravené, vytěsněné, nestrávené instinktivní, emocionální a energetické reakce, pocity a pohyby, které jsou uvězněné v kolektivním nevědomí a chtějí být dokončeny a uzdraveny.

Kolektivní trauma vzniká často opakovanými kolektivními událostmi ( válka, holokaust, vyvlastnění, přírodní katastrofy, kolektivní zrady atd. ), ale třeba i dlouhotrvající represí a nemožnosti projevovat svobodně své vyznání a sebeurčení. Mnoho symptomů takovýchto kolektivních okolností znormálnělo, považujeme je za součást "doby a kultury společnosti", za neměnnou danost, jíž je třeba se přizpůsobit, i když nám působí vnitřní rozpor.

Nestrávené kolektivní trauma způsobuje fragmentaci, polarizaci názorů a názorových skupin, znecitlivění a společenskou slepotu vůči určitým jevům či skupinám obyvatel.

Pokud nejsou následky náležitě integrovány a dokončeny, mají tendence se znovu opakovat. Léčení traumatu má fázi uznání a cítění, porozumění a vstřebání, nové poznání a pokročení na novou úroveň vnímání, pochopení a chování. Pokud není trauma plně vstřebáno celý kolektiv zamrzne v minulosti a nemá jinou možnost než - v touze po dokončení a skrze zatuhlá znecitlivělá slepá místa  - minulost v obdobných okolnostech opakovat. 

Ve vztahu ke kolektivním tématům, jako je politika, peníze, zdraví, vzdělávání, společné hodnoty, pocit sounáležitosti, vztah ke kolektivní historii, ale také ke kolektivnímu cítění identity prožíváme nejen náš osobní vztah, ale také vztah, který se doslova děje skrze nás, vztah ve kterém jsou obsaženy nestrávené "pozůstatky" kolektivních událostí minulosti, vyvlastněné pocity a prožitky. 

Integrací a trávením kolektivních traumat umožnujeme uzdravit kolektivní vztahy a přinést do kolektivního prostoru více přítomnosti, inspirace, inovace a kreativity a nejen opakovat minulost.

Společná vedená meditace na téma kolektivního traumatu, sdílení a přednáška na téma vyvlastněných kolektivních emocí, otázky a odpovědi. Jak můžeme společně začít vnímat rovinu kolektivního traumatu v každém z nás a společně jí tak začít rozpouštět.

Pojďme se společně vydat do míst, kde jsme společně znecitlivěli, zamrzli, od sebe se vzájemně oddělili. Tam se můžeme pravdivě znovu setkat.

Tam, kde začne pravdivě vnímat, cítit a do tohoto místa svou pozorností svítit byť jen jeden z nás, přestává být kolektivní tma.

 

PRŮVODCI WEBINÁŘEM

Webinářem vás povedou Zdeněk a Šárka Weberovi, mentoři, zakladatelé Institutu léčení a prevence traumatu, z.ú.

Jako přizvaný host - Filip Žitník - terapeut somatic experiencing a kraniosakrální biodynamiky s akademickým zázemím ve filosofii a antropologii.

 

Zakladatel projektu Muzskykruh.cz,
mentor, vyškolen a certifikován v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu, poutník, facilitátor a tvůrce transparentní kruhové komunikace a meditativní spirituality. 15 let zkušeností s vedením mužských kruhů, výcviků a rituálů.
Mentor vyškolen a certifikován v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu, transparentní kruhové komunikaci, systemických konstelací, vedení meditací, průvodce přechodového rituálu v přírodě "Quest" a přes 15 let se věnuje individuálním a skupinovým konzultacím v oblasti mezilidské komunikace a osobní a vztahové orientace. Vede ženské kruhy.
Tlumočník a překladatel, terapeut kraniosakrální biodynamiky a léčení traumatu metodou SE