TRANSPARENTNÍ KRUHOVÁ KOMUNIKACE

Sebezkušenostní on-line trénink základů transparentní a kruhové komunikace pro každodenní život

“Za obzorem rozlišování

co je špatné a co dobré

je prostor a tam se setkáme”

- Rumí

on-line trénink
doba trvání: 8 týdnů (64 dní)
 celkem 8 hodin živě
(4 x 2 hodiny)

Vedoucí: Blanka Tichavská a Jan Čermák
Zakladatelé a garanti: Šárka Weberová a Zdenek Weber

Trénink zahrnuje

 • 4 on-line workshopy po 2 hodině pro 20-30 účastníků
 • 4x individuální trénink v trojicích a dvojicích v mezičase
Měl by tím projít každý! .... to by se pak komunikovalo transparentně, ale asi by to byla trochu nuda, ne?! 😉
účastník tréninku leden 2021
Cesta k sobě, cesta k druhým ...
účastník tréninku leden 2021
Osvobozující, jednoduché a přitom tak účinné - troufám si, řici, že TKK může absolutně změnit člověku život a to směrem k autentičnosti, Pravdě, hloubce. Proč se to sakra neučí na školách? 🙂
účastník tréninku leden 2021
Výrazným způsobem rozšířila moji schopnost uvědomovat si svoji esenci, vědomí a používat komunikaci léčivým, pravdivějším a více intuitivním způsobem.
Rostislav Tomanec, Oldřichovice u Třince

Trénink vám umožní poznat, zažít a začít integrovat do svého života základní principy celistvé transparentní kruhové komunikace. Umožní vám přirozeně přenést tuto moudrost do svých vztahů v partnerství, do oblasti rodiny, do práce i podnikání.

Transparentní kruhová komunikace přesahuje definici komunikace jako pouhého přenosu informací, názorů a postojů.

Probouzí potřebu věnovat komunikaci větší důležitost, více času a bezpečného prostoru, skutečného vzájemného vnímání se, než je potřeba pro pouhé slovní přestřelky a překřikující se argumentace, přetlačovanou v prosazování svého postoje a názoru a svého úhlu pohledu. Pro takovou komunikaci potřebujeme více času, abychom mohli vnímat sebe samé i další lidi ve všech úrovních vnímání a komunikace.

Transparentní kruhová komunikace (TKK) umožňuje krok za krokem, vrstvu po vrstvě, dojít k vzájemnému porozumění bez tlaku, reaktivnosti a manipulace. Umožňuje objevit více úrovní vzájemného sdílení. Je-li předmětem komunikace výzva či problém, ke kterému hledáme řešení, TKK napomáhá nalezení řešení, které je nejlepší pro celek, nejen pouze pro někoho či pro většinu.

Cílem tréninku transparentní a kruhové komunikace je naučit nás komunikovat komplexním vnímavým způsobem, který umožňuje po jednotlivých krocích dojít k porozumění, ke sladění na úrovni těla, cítění a myšlení. Taková komunikace umožňuje prožít jednotu a vzájemné propojení. Tento druh komunikace zároveň pomáhá vyladit sebe sama, nás i tebe. Je to metoda, která ladí jednoho, dva i celý tým lidí.

Transparentní komunikace buduje kapacitu vztahovat se autenticky a soucitně. Rozvíjí jemné kompetence komunikace, zahrnuje vysokou míru ticha a kontemplativní praxe. Vede nás k vnímání více informací, než je zjevné na povrchu komunikace. Učí nás BÝT PŘÍTOMNI, skutečně, hluboce a pravdivě přítomni v KOMUNIKACI.

V tréninku TKK se aktivují hlubší vrstvy naslouchání a vnímání celému transparentnímu poli vzájemné společné komunikace. Poli, ve kterém jsou vnímány roviny mentální, emoční i fyzicky tělesné. Každá lidská bytost vyzařuje celistvou informaci o svém životě do prostoru a jsou-li tyto roviny (mentální, emočně energetická a fyzická) v souladu, informaci z prostoru přijímáme s hlubším porozuměním, než když cítíme, že slova, která slyšíme, nějak neladí s tím, co u druhého člověka vnímáme emočně, což v nás naopak vzbuzuje pochybnosti, nedůvěru a reaktivitu. Vnímat takto v komunikaci druhé lidi, stejně jako sebe samé, vyžaduje celistvější vnímání komunikace, než nám dává k dispozici pouze mentální úroveň. Tak můžeme vidět, vnímat a prožívat bohatší a celistvější podobu života.

Přítomnost, vnitřní prostor a naladění jsou základními atributy takové celistvé transparentní komunikace. Komunikace neslouží k pouhému sebevyjádření, nýbrž k vyšší úrovni vědomí o celém vztahovém poli, ve kterém spolu komunikujeme.

Celistvá transparentní kruhová komunikace podporuje zrání, otevřenost, ochotu cítit a ustát vlastní i cizí emoční diskomfort, aniž bychom se nechali unést a strhnout emocemi k reaktivitě, odvahu cítit se zranitelní a zůstat ve vztahu s kruhem, který tu je vytvářen. V takovém prostředí se můžeme přestat vzájemně hodnotit, odmítat, obviňovat, manipulovat, přesvědčovat a zraňovat, bránit se, oddělovat a vyčleňovat

Kruhová komunikace nabízí bezpečný a respektující prostor pro hledání vzájemného souladu a objevení větší jasnosti v jakémkoliv životním tématu a situaci.

Ve spojení principů kruhové a transparentní komunikace vidíme velký potenciál a naději pro každého z nás, stejně jako pro celou společnost.

Každý z nás, kdo si začne osvojovat a praktikovat principy transparentní kruhové komunikace, přináší do společnosti dar míru a důstojnosti.

Vzájemný respekt a úctu, možnost nalezení společné cesty a porozumění ve vztazích, rodinách, firemních týmech a komunitách. Transparentní kruhová komunikace nabízí každému prožitek Být plně viděni a vnímáni ve své celistvosti, ve své podstatě, ve své jedinečnosti a jak tato jedinečnost obohacuje celek, jehož jsme součástí. Tím se prohlubuje skutečná intimita v mezilidských vztazích a prožitek života se stává hlubokou, jedinečnou a bohatou cestou, kde každá zdánlivá překážka se stává příležitostí k růstu, k objevení vyššího tvořivého potenciálu nás samých, naší vlastní esence a vyjádření duše.

Jednotlivé živé on-line lekce obsahují:

Uvedené časy jsou přibližné.

 • ladící vedená meditace - 15 minut
 • přednáška - 30 minut
 • společná praxe transparentní a kruhové komunikace - 60 minut
 • reflexe + stanovení úkolů a tréninku do dalšího on-line setkání - 15 minut

Obdržíte:

 • 4 x 2 hodiny živého on-line workshopu provázeného 2 facilitátory a průvodci
 • nahrávky/záznamy přednášek
 • PDF dokument se sepsanými principy transparentní kruhové komunikace a praktickými tipy a doporučeními
 • nahrávky meditací

"Naše vize je více rozšířit povědomí, zkušenost a dovednost transparentní kruhové komunikace do širokého společenského prostředí a učit toto umění každého zájemce pro jeho každodenní vztahový život."

Cena celého on-line tréninku     3000 Kč

Termíny a časy 

 • 1. workshop - 5. 2. 2024, 18:00 - 20:00

 • 2. workshop - 19. 2. 2024, 18:00 - 20:000

 • 3. workshop - 4. 3. 2024, 18:00 - 20:00

 • 4. workshop - 18. 3. 2024, 18:00 - 20:00

Kořeny Transparentní kruhové komunikace

Zdenek a Šárka spojili své dlouholeté zkušenosti s facilitací poradních kruhů (councilů), vnáší do výcviku transparentní kontemplativní komunikaci podle Thomase Hübla a  praxi meditace a prvky somatic experiencingu.

PŘIHLÁŠKA

Registrace náhradníků a zájemců

Pokud ti termín nevyhovuje nebo se výcvik již naplnil, registruj se jako náhradník.

Jakmile budou vypsány termíny a otevřeno přihlašování, budete včas informováni (mailem /sms)

Dáme Ti vědět o novém termínu jako prvnímu.