STAŇ SE PRŮVODCEM

QUESTEM

3-letý výcvik v letech 2023-2026

Průvodce Questem 2023 - 2026

Staň se kvalifikovaným průvodcem Questem 2023 - 2026

 

3-letý výcvik pro 15 - 20 účastníků a účastnic
začínáme v květnu 2023

5/2023 - 2026 |

Slovensko, Chorvatsko,  Portugalsko, Skotsko,  Čechy 

lektoři: Zdenek a Šárka Weberovi

Průvodce Questem

Přes 15 let vedeme pravidelně 3x ročně questy. Tato práce se stále vyvíjí a my jsme do ní vnesli  své další kompetence práce s traumatem v přírodě, kruhovou transparentní komunikaci, meditaci a další přístupy k sebeléčení a duchovnímu růstu. Tak vznikl přístup navazující na lidem známý Vision quest - náš  quest, který má své pevné kořeny ve vision questu, svou povahou ho však přerůstá  je doplněn o náš celkový přístup postavený na somatic experiencingu, meditaci a kontamplaci, transparentní komunikaci.

Zjistili jsme, že vision quest je mnohem více než jen hledání vize, je to především krásný a silný transformativní rituál a okamžik osobní transformace, naslouchání otázkám, příběhům a odpovědím..

Naší hlavní motivací, proč otevíráme tento 3 letý výcvik je, že chceme, aby se The quest  a jeho filozofie šířila dál a podpořili jsme to, aby se narodili kvalifikovaní a zkušení průvodci tímto uzdravujícím a krásným rituálem, který je tak potřeba v tomto světě. Cítíme to jako své poslání, předávat dál vše, co jsme se naučili jak v průběhu vedení mnoha desítek vision questů, tak v mentorské a průvodcovské terapeutické psychologii a filozofii.

Nejdůležitějším učením celého tohoto výcviku je prohlubující se vlastní zkušenost s vision questem, councilem, medicínským kruhem a především svým vlastním procesem sebepoznání. Vlastní proces hlubinného sebepoznání je klíčový a podstatný.

Proto celý výcvik je významně především sebezkušenostní a vede účastníka především jeho procesem sebepoznání a osobní transformace. Jak jinak se stát průvodcem vision questem, než tím absolvováním dostatečného množství vlastních vision questů v různém prostředí a za různých okolností, jak jinak se mohu stát průvodcem? Než mít opravdu široké zkušenosti s tím být provázeným 4 různými způsoby na 4 různých místech planety.

4 vision questy během 3 let ve 4 různých prostředích, 4 různých zemích, 4 směrech a barvách medicínského kruhu,  celkově 50 dnů během 3 let + 15 výukových dní teorie a další praxe a úkoly v mezičase

Základem celého výcviku je absolvování 4  questů během 3 let ve 4 různých prostředích, 4 různých zemích, 4 směrech medicínského kruhu,  celkově 50 dnů během 3 let.

Výcvik obsahuje 4  questy a 15 jednodenních setkání ( 5x do roka ) kde budeme předávat komplexní teoretické učení související s mentorskou a průvodcovskou prací a různými způsoby jak vést  quest, ale i jak být průvodcem a jak najít svůj vlastní styl provázení questem, také  budeme hovořit o zákonných, bezpečnostních, business, spirituálních aspektech vision questu, dále jakým způsobem pokračovat a zahájit svou průvodcovskou činnost, jak nastavit cenu, prostředí a další aspekty, pohádky, příběhy, umění zpětné vazby, zrcadlení.

4  questy zde slouží jako sebezkušenostní transformativní uzdravující proces a také jako učení prožitkem a také především jako přechodový rituál do průvodce questem a také jako kontemplativní prostor sebepoznání a sebe-osvobození a uzdravení své duše a lidské společnosti, navrácení se k přirozenému vztahu s přírodou a přirozenou spiritualitou a božstvím. Questy je třeba absolvovat všechny, přesto samotné solo může být i kratší, není podmínkou být na solu vždy 4 dny a 4 noci, vše záleží na skutečné individuální momentální kapacitě.

Celý výcvik můžete projít také jako sebezkušenostní proces osobní transformace a duchovního probuzení !!! 

Výcvik obsahuje 4 vision questy a 15 jednodenních setkání

Celé učení je pojaté tak abyste prošli hlubokými zkušenostmi, každý  quest je zaměřený na jednotlivé strany a cípy a moudrosti medicínského kruhu a kvality a stíny daného směru, přednost má ale vždy to co se aktuálně vyjevuje, cesty do různých směrů a vision questy v různém prostředí dávají ohromný základ a zkušenost pro vedení budoucích vlastních questů.

Naučíte se facilitovat kruh transparentního sdílení 

Témata jednotlivých směrů budou určitým způsobem zabarvovat jednotlivé vision questy a stanou se svého druhu barvou duhy každé akce, bez prožitku a porozumění není žádného průvodce, navíc společně vytvoříme skutečné spojení a poznání se v hloubce, síle, zranitelnosti, lidskosti a významně se každý osvobodí z mnoha svých iluzí. Tím pádem je toto i velice silný krásný a dobrodružný sebe-osvobozující proces i kdybyste se žádným průvodcem vision questem nikdy nestali.

Naučíte se:

 • Stanete se diplomovaným průvodcem questu 
 • Naučíte se facilitovat kruh transparentního sdílení 
 • Průvodcovat celý proces Questu 
 • Základní terapeutické kompetence pro regulaci a podporu emočních procesů
 • Veškerou metodickou část této práce a různé metody používané v průběhu questu
 • Projdete silným a krásným procesem, který vás projasní, promoudří a zlidští
 • základní kompetence pro práci s traumatem a jeho regulací skrze přírodu

Quest - je unikátní kontemplativně terapeutický přístup integrující v sobě moudrost rituálů, transparentní kruhovou komunikaci, meditaci, kontemplaci a postní praxi, moudrost medicínského kruhu, somatic experiencing a moudrost traumatu, prvky z eko psychologie. 

Průběh výcviku - vision questy

18.8. - 27.8. 2023

Východ
smrt a znovuzrození/stařec,stařena a mimino/pomíjivost/úžas
quest na Slovensku, Zaježová

19. - 28.8. 2024

Jih
tělesnost, city, smyslnost, prožitek života, sexualita, dětství, užitek z peněz
quest v Chorvatsku na pustém ostrově
 

25.8. - 3.9. 2025

Západ
síla, výzvy, strachy, krev, trávení, transformace, proměna vydělávání peněz
quest v Portugalsku

24.8. - 2.9. 2026

Sever
struktura, řád, leadership, král/královna, rodičovství, zralost, pořádek v penězích
quest ve Skotsku - Findhorn
 

25.-27.8 2023

Střed
pravdivé já, pravé já, božské já, střed labyrintu, závěrečný iniciační a oslavný víkend, iniciace a pasování na mentora
quest v Česku, Louka v Malém Ratmírově
 

“Za obzorem rozlišování co je špatné a co dobré

je prostor a tam se setkáme”

Rumí

15 jednodenních výukových setkání v Praze

4x ročně jaro, léto, podzim, zima, výukové moduly budu také nahrávat a poté vám je dám k dispozici, bude to vždy 2 x 3 hodiny výuky a sdílení

Průběh výcviku - jednodenní setkání

Praha - Černý most - Plechárna , vždy od 10 do 16 hod

Otevřeme společně v kruhu tento výcvik a začneme s výukou a přípravou vysvětlením kruhu a jeho smyslu. 

Setkání bude trvat do 17h, místo bude určeno a ujasněno včas. 

2023, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 16 hod

Otevřeme společně v kruhu tento výcvik a začneme s výukou a přípravou vysvětlením kruhu a jeho smyslu.
Setkání bude trvat do 17h, místo bude určeno a ujasněno včas. Proběhne  příprava na vision quest na Zaježové

2023, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

1. role mentora, průvodce, kouče, lektora ve vztahu k vedení vision questu

2023, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

2. council a kruhové sdílení, struktura, řád, smysl, využití, záměr, význam společenství a kruhu pro vedení vision questu

2023, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

3. rituál a jeho smysl, jak uspořádat naplněný funkční rituál?

2024, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

4. etika a morálka průvodce vision questem

2024, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

5. medicínský kruh z několika perspektiv, kompas pro život, mikrokosmos a makrokosmos

2024, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

6. příroda/kosmos a její síla a přirozená spiritualita/vnitřní ekologie

2024, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

7. struktura vision questu/proč + obsah vision questu/proč + zdravotní aspeky půstu

2024, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

8. různé způsoby vedení vision questu/ business quest, spiritual quest/ ženský quest/ mužský quest/ vision quest jako přechodový rituál, jako kontemplativní praxe

2025, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

9. bezpečnostní a právní a aspekty vedení vision questu

2025, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

10. jak sám začít, podpora, společenství, cenotvorba, další spolupráce

2025, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

11. uzdravování  traumatu v přírodě a formou kruhu

2025, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

12. vnitřní emoční zranění a jak k nim přistupovat ve skupině při questu

2025, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

13. mentální mapy a přesvědčení a jak s nim pracovat v questu

2026, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

14. Jak zrealizovat svůj vlastní projekt, vision quest. Krok po kroku k vlastnímu prvnímu vision questu, proč může být dobré pracovat ve dvou, mít asistenty.

2026, datum bude upřesněno, Praha, od 10 do 17 hod

15. živnostenské a právní business aspekty vedení vision questu, neformální vzdělávání a osobní rozvoj, jak zahájit a vést svůj vlastní vision quest, svůj vlastní projekt 

Rodina: pokud byste to tak cítili a chtěli a vaši rodinní příslušníci by byli naladěni takže, by vás mohli na některé vision questy doprovázet, být v pozadí či zasednout občas do kruhu, jsou vítáni a do celého procesu je zaintegrujeme. Včetně dětí.

Tak jak stojíš zakořeněn do své rodné půdy a vztahuješ ruce jako rostlina ke světlu Dědečka Slunce, tak budeš i pátrat po svém místě na zemi mezi národy. Uvítáš všechny, kteří se vydali na cestu před tebou, bez ohledu na jejich barvu nebo víru.

A jak budeš hledat poznání sebe sama, zjistíš, že nejsi ani bílý, ani černý, ani červený člověk. Jsi mixem všeho, soutok, duha. Každá myšlenka, cit, modlitba, sen nebo píseň bude rezonovat silou vašich společných předků.

Skrz tebe a obřad, který vykonáš dosáhnou tvé babičky a dědové od začátku doby dopředu k naplnění naší společné moudrosti - a té neustále se vyvíjející se vzájemné závislosti všech národů a žijících tvorů na zemi.

Cena

60.000 Kč bez DPH (72.600 Kč vč. DPH)

Jako potvrzení vašeho zájmu proveďte registraci a platbu zálohy 5000 Kč.
Úhrada účasti začne v červnu 2023 a jsou tyto možnosti (s tím, že se odečte  záloha 5.000 Kč):

 • 55.000 Kč bez DPH (jednorázově)
  66.550 Kč vč. DPH (jednorázově)
  nebo
 • 12 x 5.000 Kč bez DPH (čtvrtletně)
  6.050 Kč vč. DPH (čtvrtletně)
  nebo
 • 36 x 1.666 Kč bez DPH (měsíčně)
  2.017 Kč vč. DPH (měsíčně)

 

Chceme vytvořit komunitu, společenství, průvodců  questem, vytvořit společné standardy, kosti a zároveň unikátnost a jedinečnost každého průvodce a tuto krásnou práci dále šířit a rozvíjet, zároveň klademe důraz aby učení se být průvodcem bylo dobrodružné, zábavné, hravé a významně sebezkušenostní i když teorie je také důležitá.

Tato suma se vám vrátí realizováním jednoho či dvou menších questů, pokud chcete uvažovat čistě ekonomicky. Tímto výcvikem také posílíte moudrost questu v čechách a sílu a dosah celého tohoto procesu.

Výcvik je zakončen “zkouškou” a seminární práci o 6 stránkách o vision questu a diplomem.

Také chceme budoucí průvodce questem podpořit v jejich vlastním vedení questu, marketingu a podpoře v začátcích.

 

Po tomto výcviku bude z každého účastníka hotový připravený průvodce questem.

Další náklady

Ubytování a jídlo, stan, či jednoduché chatky + doprava cca 10 000 Kč / quest.
Záleží na místě a ceně letenek.

 

"Ani Já, ani nikdo jiný, nepůjde cestu za Tebe.

Musíš jít sám."
- Walt Whitman (Zpěv o mně)

Zdeněk a Šárka Weberovi

Zdeněk Weber a Šárka Weberová 

jsou zakladatelé Institutu prevence a léčení traumatu a terapeuti somatic experiencingu - trauma healing, přes 15 let věnují studiu práce Dr.Petera Lavine autora mnoha knih a publikací o léčení traumatu a autora terapeutického přístupu somatic experiencing, jsou žáci moderního mystika Thomase Hübla, který se věnuje globálně kolektivnímu traumatu, jsou oba facilitátoři kruhové komunikace, rodinných konstelací a průvodci duchovně terapeutické práce v přírodě - Quest. Jsou zakladatelé projektu Síla Duše, který zastřešuje a organizuje celou řadu workshopů, pobytů, duchovních odloučení pro jednotlivce, páry, rodiny, firmy. 

Zdeněk inicioval šíření a rozvoj filmu Moudrost traumatu Gábora Matého v ČR a na Slovensku ve spolupráci s nadačním fondem Plné vědomí se také zasloužil o vydání a překlad knihy Probouzení tygra - léčení traumatu ve spolupráci s nakladatelstvím Maitrea a byl jedním u iniciátorů konání prvního výcviku somatic experiencingu v ČR.

Přihlášky