STAŇ SE PRŮVODCEM

QUESTEM

3-letý výcvik v letech 2025 - 2028

Průvodce Vision Questem 2025 - 2028

Tříletý výcvik facilitátora Vision Questu
pro 20 účastníků a účastnic. Začínáme v lednu 2025.

Staň se kvalifikovaným průvodcem Vision Questu, přechodovými rituály a facilitátorem transparentní kruhové komunikace. Obohať sebe, druhé i komunitu.

1/2025 - 2028 |

Čechy a Morava,
Portugalsko, Skotsko

lektoři a zakladatelé: Zdenek a Šárka Weberovi

lektoři: Karel Tůma, Blanka Tichavská, Michal Kubasa, Tomáš Janoušek, Filip Žitník, Jan Čermák

Průvodce Questem

Poslání, které následujeme
Naší hlavní motivací pro otevření druhého ročníku tříletého výcviku je šíření filozofie Vision Questu a podpora vzniku kvalifikovaných a zkušených průvodců tohoto uzdravujícího a krásného rituálu, který je v současném světě tak potřebný. Vnímáme jako naše poslání předávat dál vše, co jsme se naučili od našich učitelů, a to jak během vedení mnoha desítek Vision Questů, tak v rámci mentorské, průvodcovské, terapeutické psychologie a filozofie.

Vision Questy máme hluboko v duši i těle
Přes 15 let pravidelně třikrát ročně vedeme Vision Questy. Tato práce se stále vyvíjí, stejně jako my. Proto jsme do ní začlenili další kompetence, jako je trauma-informovaný přístup v přírodě, kruh života a smrti, transparentní kruhovou komunikaci, meditaci a další uzdravující přístupy. Tyto přístupy aplikujeme jak při samotě, tak ve skupině či pobytu v přírodě.

Náš přístup vychází ze známého Vision Questu, který má pevné kořeny v tradičních kulturách uctívající zemi a přírodou orientovanou spiritualitu. Je však rozšířen o náš integrativní přístup, který zahrnuje Somatic Experiencing, NARM, NLP, meditaci a kontemplaci v transparentní kruhové komunikaci.

4 vision questy, 4 roky, 4 různé prostředí, 4 směry a barvy medicínského kruhu.
Celkově 50 dnů během 4 let + 17 výukových dní teorie, praxe a růstových úkolů v mezičase

Hlavní principy výcviku

Porostete skrz autentický prožitek
Nejdůležitějším učením celého výcviku je prohlubování vlastní zkušenosti s Vision Questem, councilem, medicínským kruhem života a smrti a především se svým vlastním procesem sebepoznání. Tento proces hlubokého sebepoznání je klíčový a podstatný. Proto je celý výcvik zaměřen především na sebezkušenost a vede účastníka jeho procesem sebeléčení, sebeladění, sebepoznání a osobní transformace.

Ochutnáte mnoho vrstev Vision Questu
Jak jinak se stát průvodcem Vision Questem, než absolvováním dostatečného množství vlastních Vision Questů v různém prostředí a za různých okolností. Jak jinak se můžete stát průvodcem, než mít opravdu široké zkušenosti s tím, být provázený čtyřmi různými způsoby na čtyřech různých místech planety. Během čtyř let absolvujete čtyři Vision Questy ve čtyřech různých prostředích, čtyřech směrech a barvách medicínského kruhu, celkově 50 dnů během tří let, plus 17 výukových dní teorie a další praxe a úkoly v mezičase.

Předáme vám vše, co potřebujete
Během čtyř let vám předáme komplexní teoretické a duchovní učení související s mentorskou a průvodcovskou prací a různými způsoby, jak vést Vision Quest, ale i jak být průvodcem a najít svůj vlastní styl provázení questem. Budeme hovořit o zákonných, bezpečnostních, spirituálních a ekonomických aspektech Vision Questu, dále o tom, jakým způsobem pokračovat a zahájit svou průvodcovskou činnost, jak nastavit cenu, prostředí a další aspekty.

Celý výcvik můžete projít také jako sebezkušenostní proces osobní transformace a duchovního probuzení !!! 

Výcvik obsahuje 4 vision questy a 15 jednodenních setkání

Z výcviku si odnesete víc, než dokážeme popsat

Quest transformuje
Čtyři Questy slouží jako sebezkušenostní transformativní uzdravující proces a také jako učení prožitkem. Questy jsou přechodovým rituálem do role průvodce Vision Questem, kontemplativním prostorem pro sebepoznání, sebe-osvobození a uzdravení své duše a lidské společnosti. Vision Quest vždy zahrnuje přípravu (tři dny v základním táboře v přírodě), samotu a půst v divočině (48-96 hodin) a integraci (tři dny zpracování zkušeností a prožitků ze samoty).

Quest léčí
Celý výcvik můžete absolvovat také jako sebezkušenostní proces osobní transformace, sebeléčení, uzdravování vztahovosti a duchovního poznání. Každý Quest je zaměřený na jednotlivé strany, oblasti a moudrosti medicínského kruhu života a smrti, kvality, stíny a potenciál daného směru.

Stanete se facilitátory transparentní komunikace, vtělíte si principy medicínského kruhu
Naučíte se facilitovat kruh transparentní kruhové komunikace a všech principů s tím spojených. Ovládnete chápání a vysvětlování medicínského kruhu života a smrti jako kompasu našeho života. Témata jednotlivých směrů budou určovat obsah Vision Questů a stanou se barvou každé akce. Společně, v kruhu bezpečí, vytvoříme skutečné spojení a poznání v hloubce, síle, zranitelnosti a lidskosti, což je velice silný, krásný a dobrodružný proces.

Získáte sebedůvěru, kompetence a komunitu
Stanete se certifikovaným průvodcem či průvodkyní Vision Questů a přechodových rituálů. Projdete celostním uzdravujícím učebním procesem v plném spojení s přírodou a naučíte se facilitovat kruh transparentní kruhové komunikace. Získáte základní terapeutické kompetence pro regulaci a podporu emočních procesů. Naučíte se pracovat s různými metodami používanými v průběhu Vision Questů. Získáte kompetence pro práci s traumatem a jeho regulací skrze přírodu. Naleznete silnou kamarádskou komunitu a inspiraci od špičkových mentorů, terapeutů a průvodců.

Vision Quest je unikátní kontemplativně terapeutický přístup integrující moudrost přechodových rituálů, transparentní kruhovou komunikaci, meditaci, kontemplaci a postní praxi. Zapojuje moudrost medicínského kruhu života a smrti, Somatic Experiencing a moudrost traumatu, prvky z eko psychologie.

Co dalšího si odnesete?

Umění rozvíjet komunitu
Stanete se certifikovaným facilitátorem transparentní kruhové komunikace. Kruh rozvíjí mezi lidskost, intuitivnost, spojení, rovnováhu a vztahové flow. Kruh harmonizuje komunitu a vytváří rovnoprávné a rovnocenné vztahy, bratrství a sesterství, rozvíjí a uspokojuje přirozenou lidskou zvídavost a zájem o lidi a sebepoznání. Kruh je více než jen sezení v kruhu a mluvení. Rychle se stává způsobem života a vnímáním světa, což pomáhá vytvářet udržitelné vztahy a komunitu.

Neocenitelnou kolektivní moudrost
Vidět a být viděn, cítit a být cítěn, soucítit a být soucítěn, učit skrze příběh a pravdivost a být učen skrze příběh a pravdivost. V kruhu taková pravdivá a přítomná setkání realizujeme, což je ten největší dar, který můžeme jeden druhému dát, protože tak spolu vytváříme spolupráci na mnoha úrovních, skutečnou kolektivní moudrost. Kruh, jelikož postrádá hierarchii a je nenásilný, je užitečný nástroj k tvorbě naší budoucnosti. Má mnoho podob, které jsou ušité na míru tak rozdílným oblastem, jako jsou párová terapie, komunity, školy, firmy, týmová práce, zkoumání konfliktu, plánování, skupinové rozhodování atd. Být facilitátorem kruhu je činnost, poslání, ne mocenská pozice. Je to práce sociální bdělosti a služby duši společenství ať už se schází a sdružuje kolem ohně, práce, tématu, genderu, morální otázky, spirituality, zahradničení či sousedských vztahů.

Prožitou schopnost být v přítomnosti o samotě i v komunitě. Být sám sebou a sám/a sobě věrný a věrná a zůstat ve vztahu s dalšími lidmi. 

Průběh výcviku - Vision Questu

Základnou vision questů je společné odloučení a spojení ve středu kruhu života a smrti, abychom se podívali a pocítili, kde stojíme a odkud kam jdeme, a spojili se s prázdnou, jasnou podstatou sebe sama.

Termíny a lokace Vision Questů:

29. května - 8. června 2025 (Východní směr)

Téma: Zrození a smrt, stáří a dětství, konce a začátky, významné milníky
Místo: Beskydy

O čem je tento Quest: Zaměříme se na cyklus života, od narození až po smrt. Zahrneme významné milníky, které nás na této cestě provázejí. Budeme zkoumat přechody mezi jednotlivými fázemi života a jak tyto přechody ovlivňují naši osobní cestu. Pobyt v Beskydech nám umožní propojení s přírodou a hluboké sebepoznání.

24. dubna - 3. května 2026 (Jižní směr)

Téma: Tělesnost, city, smyslnost, prožitek života, sexualita, dětství, užitek z peněz
Místo: Portugalsko

O čem je tento Quest: Budeme se věnovat tématům tělesnosti a emocí. Budeme zkoumat, jak prožíváme svůj život skrze naše tělo a smysly, jak vnímáme sexualitu a jaké místo má v našem životě materiální zabezpečení. Pobyt v Portugalsku nabídne inspirativní a bezpečné prostředí pro hluboké prožitky a reflexi těchto témat.

Červen 2027 (termín bude stanoven po dohodě se skupinou a průvodcem, Západní směr)

Téma: Síla, výzvy, strachy, krev, trávení, transformace, proměna, vydělávání peněz
Místo: Západní Čechy - Borové lesy

O čem je tento Quest: V tomto Questu se budeme zabývat tématy osobní síly a výzev, které nás v životě potkávají. Budeme zkoumat své strachy a způsoby, jak je překonat a transformovat je v pozitivní energii. Zaměříme se také na aspekty vydělávání peněz a jejich roli v našem životě. Pobyt v borových lesích západních Čech poskytne klidné a podporující prostředí pro tyto hluboké transformace.

Červen 2028 (termín bude stanoven po dohodě se skupinou a průvodcem, Severní směr)

Téma: Struktura, řád, leadership, král/královna, rodičovství, zralost, pořádek v penězích
Místo: Skotsko - Findhorn u Oceánu
O čem je tento Quest: Zaměříme se na témata struktury a řádu v našem životě. Koukneme se na leadership a roli, kterou hrajeme jako vůdci. Budeme zkoumat koncept krále a královny v nás, rodičovství a zralost. Pobyt ve Skotsku, v komunitě Findhorn u oceánu, poskytne inspirativní a mystické prostředí pro zkoumání těchto důležitých životních aspektů.

Podzim 2028 - Řehenický Dvorek (Střed)

Téma: Pravdivé já, pravé já, božské já, střed labyrintu, závěrečný iniciační a oslavný víkend, iniciace a pasování na mentora
Místo: Řehenický Dvorek

O čem je tento Quest: Tento závěrečný Quest bude zaměřen na nalezení a propojení s naším pravým já. Budeme se věnovat hluboké introspekci a hledání našeho božského já, které je středem našeho bytí. Quest bude zakončen iniciačním a oslavným víkendem, kde proběhne pasování na mentora. Pobyt v Řehenickém Dvorku poskytne ideální prostor pro tuto důležitou a slavnostní část naší cesty.

Tyto Vision Questy vám poskytnou hluboké prožitky a umožní vám rozvinout vaše schopnosti jako průvodce. Každý Quest je pečlivě navržen tak, aby vás vedl k hlubšímu pochopení sebe sama a vaší cesty.

Průběh výcviku - jednodenní setkání

17 jednodenních živých výukových setkání v prostoru Řehenického dvorku (4-6x ročně jaro, léto, podzim, zima). Výukové moduly budou nahrané a poté vám je dáme k dispozici, vždy 2 x 3 hodiny výuky a praxe transparentní kruhové komunikace.

Řehenický dvorek, vždy od 10 do 17 hod (změna místa vyhrazena). V místě je možné přespat před i po.

 • 7. 1. 2025: Otevření výcviku a vysvětlení kruhu života a smrti a jeho smyslu a zahájení (Zdeněk a Šárka Weberovi a další mentoři)
 • Únor 2025: Role mentora, průvodce, kouče, lektora ve vztahu k vedení Vision Questu (Karel Tůma, datum bude upřesněno)
 • 25. 3. 2025: Council a kruhové sdílení, struktura, řád, smysl, využití, záměr, význam společenství a kruhu pro vedení Vision Questu (Blanka Tichavská)
 • 25. - 27. 4. 2025: Potní chýše, její význam jako rituálního a uzdravujícího prostředku ve vztahu nejen k Vision Questu (Michal Kubasa)
 • 18. 5. 2025: Etika a morálka průvodce Vision Questem (Zdeněk Jan Weber)
 • 6. 11. 2025: Rituál a jeho smysl, jak uspořádat naplněný funkční rituál, struktura přechodových rituálů (Tomáš Janoušek)
 • 7. 1. 2026: Příroda/kosmos a její síla a přirozená spiritualita, vnitřní ekologie (Zdeněk Jan Weber)
 • 10. 3. 2026: Medicínský kruh z několika perspektiv, kompas pro život, mikrokosmos a makrokosmos, kruh života a smrti (Tomáš Janoušek)
 • 18. 6. 2026: Struktura vision questu, zdravotní aspekty půstu (Blanka Tichavská)
 • 15. 9. 2026: Různé způsoby vedení vision questu: business quest, spiritual quest, ženský quest, mužský quest, Vision Quest jako přechodový rituál, kontemplativní praxe (Tomáš Janoušek)
 • 12. 11. 2026: Bezpečnostní a právní aspekty vedení Vision Questu (Zdeněk Weber)
 • Leden 2027: Uzdravování traumatu v přírodě a formou kruhu, lesní terapie, trauma-informed (Filip Žitník nebo Šárka Weberová, datum bude upřesněno)
 • Březen 2027: Vnitřní emoční zranění a jak k nim přistupovat ve skupině při Questu - trauma info (Šárka Weberová, datum bude upřesněno)
 • Září 2027: Mentální mapy a přesvědčení a jak s nimi pracovat v Questu (Zdeněk Weber, datum bude upřesněno)
 • Listopad 2027: Specifika vedení kruhu - partnerství, rodina, škola, business (Jan Čermák, datum bude upřesněno)
 • Únor 2028: Jak sám začít, podpora, společenství, cenotvorba, další spolupráce. Jak zrealizovat svůj vlastní projekt vision quest, krok po kroku k vlastnímu prvnímu vision questu, proč může být dobré pracovat ve dvou, mít asistenty (Blanka Tichavská či Tomáš Janoušek, datum bude upřesněno)
 • Duben 2028: Živnostenské a právní business aspekty vedení vision questu, neformální vzdělávání a osobní rozvoj, jak zahájit a vést svůj vlastní vision quest, svůj vlastní projekt, supervize (datum bude upřesněno)

Rodina: pokud byste to tak cítili a chtěli a vaši rodinní příslušníci by byli naladěni takže, by vás mohli na některé vision questy doprovázet, být v pozadí či zasednout občas do kruhu, jsou vítáni a do celého procesu je zaintegrujeme. Včetně dětí.

Cena

60.000 Kč bez DPH (72.600 Kč vč. DPH)

Jako potvrzení vašeho zájmu proveďte registraci a platbu zálohy 5.000 Kč. Úhrada účasti začne v lednu 2025 a jsou tyto možnosti (s tím, že se odečte záloha 5.000 Kč):

 • 57.850 Kč bez DPH (jednorázově)
  70.000 Kč vč. DPH (jednorázově)
  nebo
 • 12 x 5.000 Kč bez DPH (čtvrtletně)
  6.050 Kč vč. DPH (čtvrtletně)
  nebo
 • 36 x 1.666 Kč bez DPH (měsíčně)
  2.017 Kč vč. DPH (měsíčně)

 

Chceme vytvořit komunitu, společenství, průvodců  questem, vytvořit společné standardy, kosti a zároveň unikátnost a jedinečnost každého průvodce a tuto krásnou práci dále šířit a rozvíjet, zároveň klademe důraz aby učení se být průvodcem bylo dobrodružné, zábavné, hravé a významně sebezkušenostní i když teorie je také důležitá.

Tato suma se vám vrátí realizováním jednoho či dvou menších questů, pokud chcete uvažovat čistě ekonomicky. Tímto výcvikem také posílíte moudrost questu v čechách a sílu a dosah celého tohoto procesu.

Výcvik je zakončen “zkouškou” a seminární práci o 6 stránkách o vision questu a diplomem.

Také chceme budoucí průvodce questem podpořit v jejich vlastním vedení questu, marketingu a podpoře v začátcích.

 

Po tomto výcviku bude z každého účastníka hotový připravený průvodce questem.

Další náklady

Ubytování a jídlo, stan, či jednoduché chatky + doprava cca 10 000 Kč / quest.
Záleží na místě a ceně letenek.

 

"Ani Já, ani nikdo jiný, nepůjde cestu za Tebe.

Musíš jít sám."
- Walt Whitman (Zpěv o mně)

Zdeněk a Šárka Weberovi

Zdeněk Weber a Šárka Weberová 

jsou zakladatelé Institutu prevence a léčení traumatu a terapeuti somatic experiencingu - trauma healing, přes 15 let věnují studiu práce Dr.Petera Lavine autora mnoha knih a publikací o léčení traumatu a autora terapeutického přístupu somatic experiencing, jsou žáci moderního mystika Thomase Hübla, který se věnuje globálně kolektivnímu traumatu, jsou oba facilitátoři kruhové komunikace, rodinných konstelací a průvodci duchovně terapeutické práce v přírodě - Quest. Jsou zakladatelé projektu Síla Duše, který zastřešuje a organizuje celou řadu workshopů, pobytů, duchovních odloučení pro jednotlivce, páry, rodiny, firmy. 

Zdeněk inicioval šíření a rozvoj filmu Moudrost traumatu Gábora Matého v ČR a na Slovensku ve spolupráci s nadačním fondem Plné vědomí se také zasloužil o vydání a překlad knihy Probouzení tygra - léčení traumatu ve spolupráci s nakladatelstvím Maitrea a byl jedním u iniciátorů konání prvního výcviku somatic experiencingu v ČR.

Přihlášky