PŘECHODOVÝ RITUÁL PRO CHLAPCE A DÍVKY

a jejich rodiče, strýce, tety, patrony

Každá lidská bytost potřebuje růst a být ve svém růstu uznána.

Kapacitu tohoto rituálu jsme stanovili na 30 dětí. Pro tento termín byla již naplněna. Máte-li přesto zájem, můžete se registrovat jako náhradníci. Kontaktovali bychom vás v případě, že se místo uvolní.

26. - 30. 5. 2021 |

Malý Ratmírov / Česká Kanada

lektoři: Zdenek a Šárka Weberovi

Přechodový rituál pro chlapce a dívky

Vizí tohoto přechodového rituálu je doprovodit naše děti přes práh do další etapy jejich života a podpořit je v růstu fyzickém, mentálním, emočním, sociálním i spirituálním.
Nabídnout jim orientaci, bezpečí, sounáležitost a přijetí v období změny.
Umožnit jim rozvíjet své kvality síly a moudrosti.
Ujistit je v naší lásce, i když z naší náruče pomalu vyrůstají.

Jak průběh rituálu vnímáme a připravujeme? Co bude jeho náplní?

 • rekapitulace dosavadního života hravým a zábavným způsobem v přírodě a v kmeni
 • přechod skrze práh do posvátného háje, přechodové fáze posvátného prostoru (tajemství)

 • výzva samoty a spojení se sebou samými odpovídající věku
 • návrat jako znovuzrozená bytost do nové dospělejší fáze života
 • uznání, uctění a oslavení, honorace, iniciace
 • tvoření životní vize hravou formou pro další období života
 • prohloubení vztahových vazeb mezi dětmi a rodiči
 • ukončení dosavadních důležitých fází života a započetí nových, dospělejších

Jako rodiče, průvodci, učitelé nebo ti, kdo děti vychovávají, děláme všechno pro to, aby začátek jejich života byl co nejlepší. Kolik jen si s jejich budoucností spojujeme nadějí! Tak proč se tolik dětí v období dospívání dostává do problémů? Říkáte si někdy: panebože, co z toho našeho kluka jednou bude? Chtěli byste, aby se z něj stal šťastný muž či žena, kterým se daří a život je baví?

Aby se z housenky mohl stát krásný motýl, potřebuje přijmout svou přirozenou změnu a odevzdat se růstu.

Přechodový rituál je vhodný pro dvě věkové či zralostní úrovně přechodového rituálu:

1. z dítěte do chlapce a dívky (orientačně 8–13 let věku)
2. z chlapce a dívky do mladého muže a mladé ženy (orientačně 14–19 let věku)

Pro přesné zařazení do jedné z těchto dvou úrovní přechodového rituálu je nejdůležitější vaše vlastní vnímání zralosti dítěte, jeho fyziologická, emoční a sociální vyspělost v aktuálním stadiu vývoje.

Pro druhý přechodový rituál (z chlapce a dívky do mladého muže a mladé ženy) je vcelku často branou fyziologický práh první krve a prvního semene. Od tohoto okamžiku přestávají být chlapcem a dívkou a je nasnadě je doprovodit přes práh, byť jsou mladšího věku, než je výše uvedeno. 

Pokud jsou vaše děti mimo tento věk, nejste si jisti zařazením a máte vnitřní pocit, že byste chtěli rituál se svým dítětem absolvovat, dejte nám vědět. Společně zhodnotíme situaci a zjistíme, zda právě teď je ten pravý okamžik k přechodu, či je prospěšnější rok posečkat.
Stejně tak v případě jakýchkoli jiných otázek a nejasností neváhejte se s námi spojit, a pokud bude situace zralá, najdeme cestu, jak vám umožnit účast.

Z dítěte do chlapce a dívky, 8–13 let

Dívka a chlapec potřebují uznání, že už nejsou malým dítětem, ale ještě nejsou ani mladá žena či muž. Rozvíjejí své zájmy, začínají objevovat svou vlastní vizi, záměr, zdravé a přirozené sebevědomí a sebeprožívání. Tomuto období přísluší nová úroveň zodpovědnosti a privilegií v rodině a komunitě, než kterou dítě znalo doposud. Proměnou prochází i vztahy s rodiči, zároveň zůstávají vztahy s matkou a otcem ústředními vztahy, klíčovými pro orientaci v rozšiřujícím se vnějším světě. Velmi důležité je přijetí a respekt vůči nově vznikající křehké osobní integritě, sebedůvěře a suverenitě.

V této úrovni se témata přechodového rituálu pro chlapce a dívky významně neliší.

Z chlapce a dívky do mladého muže a mladé ženy,
14–19 let – první krev a první semeno

V této fázi se témata přechodového rituálu pro chlapce a dívky už v některých aspektech liší, a proto pracujeme v určitých fázích procesu s mužskými a ženskými kruhy, přednáškami a diskuzemi.

Přechod do mladého muže
Mladý muž je muž, ale je to něco jako „baby muž“. Vystupuje z těsného vlivu rodičů, vstupuje do větší vlastní suverenity, kde rodiče jsou za něj stále zodpovědní, ale on sám už se potřebuje osamostatňovat.
Potřebuje zřejmou vizi a hodnotový rámec, jasnost a krásu ohledně vnímání sexuality a milostného života se ženami, nový vnitřní zákon o penězích, vzdělávání, práci, bohu, rodině, smyslu života. Přechod mladého muže je také určen biologicky a to tzv. “prvním semenem”. V moudrých kulturách bylo vždy první semeno oslavováno, muž byl poučen, uctěn a iniciován do hodnoty mužství.

Přechod do mladé ženy
Mladá žena je krásná žena. Kvalitní vztahové vazby na rodiče jsou v tomto období stěžejní -
od své matky získává dědičný dar ženství, jeho tvořivosti, proměnlivosti, patronace života, k otci si jako k prvnímu muži vytváří vztah s muži. Přivítání v komunitě žen a uctění daru ženství od mužů, jsou stěžejní pro to, aby mladá žena mohla v lásce přijmout sebe sama a své ženství jako dar, nikoli jako úkol či obtíž (což se bohužel v dnešním západním světě stalo častým, byť i nevědomým jevem).
Proto její přechod úzce souvisí s matkou a sounáležitostí s ní, úctou k oběma rodičům, uznáním od otce, matky a celého společenství. Určující je “první krev”, velice intimní a důležitá změna, která se děje na všech úrovních života mladé ženy – fyzické, biologické, mentální, emoční, spirituální i společenské. Je to proces, změna z dívky v mladou ženu a započetí zdravého vztahu k sobě, svým možnostem a schopnostem, svým darům, své sexualitě, mladým mužům, své životní vizi, smyslu svého života a místem ve společnosti.

Usilujeme o to, aby celý proces podpořil dívky, chlapce, mladé ženy, mladé muže na jejich cestě do zralé a vědomější dospělosti. Je to krásný, sociálně a přirozeně spirituálně vedený rituál.

Přechod a proces pro rodiče a celou rodinu

Děti prochází procesem stejně jako rodiče. Celý proces prohlubuje a uzdravuje vztahovou vazbu mezi rodiči, dětmi a společenstvím. Tato vztahová vazba se narovnává skrze celý proces, který zahrnuje pravdivost, nalezení svého místa v posloupnosti a řádu života, začlenění do pevného a laskavého společenství, překročení prahu dětství a vstup do nového stavu.
Rodiče si také potřebují emocionálně a mentálně urovnat svůj končící starý vztah a svůj rodící se nový vztah ke svým rostoucím potomkům, kteří rituálem prochází.
Rituálem rodič a potomek neztrácí a nepřichází o vzájemnou vztahovou vazbu. Tato vztahová vazba se stává adekvátní a přirozená, začleňující do vztahu nově skutečnou vnitřní a vnější zralost potomka. Přechodový rituál je de facto společenské, rodinné uznání a vidění, ocenění, rozpoznání potomků a jejich zrání. Změnu nemůžeme udělat, změnu můžeme pouze uznat a podpořit její následování, včetně orientace v ní a vytvoření bezpečného prostoru a rámce pro její průběh.

Orientace ve změně je naprosto fundamentálním aspektem rituálu. Proto budeme využívat společný kruh, menší kmeny, a také mužské a ženské kruhy a části. Rodiče také potřebují zajistit a udělat vše proto, aby i zbytek rodiny či nejbližší komunity nějakým způsobem reflektoval, že už zde není malé dítě, ale vyrůstající dívka/chlapec, dospívající mladý muž či dospívající žena s novou identitou, novými kompetencemi, zodpovědností a privilegii.

Přechod se děje. Vědomě či nevědomě, děje se. Když jej zvědomíme, označíme, uctíme
a projdeme společně, děti i dospělí, ve zralé a moudré komunitě, působí v dalším životě jako stavební kámen, nikoli jako zmatené bludiště neznámé či nechtěné změny.

V přechodových okamžicích života hledáme orientaci v novém prožívání, význam změny a kontakt s komunitou, hledáme své nové místo ve společnosti a v životě ve své nové úrovni zralosti a vývoje.

Přechodový rituál není pouhých 5 dnů konání akce. Jeho síla, podpora a moudrost evoluce začne působit ve vaší rodině v okamžiku, kdy se rozhodnete se svým dítětem zúčastnit. Samotná účast na 5-denním rituálu vyžaduje určitou přípravu. Pro dítě i pro vás, dospělé.

Přípravy a průběh doma

Tyto dvě skupiny budou procházet procesem, který bude mít několik fází. Všechny budou potřebovat dospělou podporu i před akcí, samotná akce by měla být vyvrcholením přípravy.

Fáze doma – rituální odchod dítěte/dívky/chlapce od matky/otce (to se dá udělat jedině s matkami/otci, kteří mají pochopení pro důležitost takového kroku). U rodičů, kteří nemají pro takovéto rituály pochopení, uděláme rituál na místě symbolicky. Po přihlášení obdržíte úvodní instruktážní přípravné video/doporučení, kde já a moje žena sdílíme přípravu a doporučení pro maminky i tatínky. Toto video je třeba pečlivě zhlédnout a najít způsoby, jak uskutečnit přípravu před akcí.

2. rozhovor rodičů s dětmi o tom, co dítě/chlapce/dívku čeká, a že je připraven/a udělat další životní krok. Pokud se některý z rodičů nezúčastní rituálu osobně, doporučujeme určité rituály, jejich části a ceremonie rozhovorů uskutečnit doma. Některé jako přípravné, některé jako následné po návratu domů.

3. Příprava potřebného vybavení do přírody odpovídající ročnímu období a aktuálním povětrnostním podmínkám; spacák, přiměřené oblečení, pláštěnka atd.; zápisník, stan, plachta.
Rituál se obvykle koná na pomezí května a června, je třeba být připraven na nejhorší a očekávat to nejlepší :-).

4. Bude třeba obětovat 2 dny ve škole a převzít za to zodpovědnost.
Naší rodičovskou zodpovědností je chránit je a doprovodit naše děti na práh dospělosti jak nejlépe dokážeme. Věříme, že vědomý doprovod skrze tento přechodový práh patří mezi významně hodnotnou rodičovskou podporu na cestě dospívání.

Přípravy a průběh na místě

Příjezd: středa mezi 17–18 h.

A tady se sejdeme,  blízko Jindřichova Hradce, začínáme večeří a po ní programem.

Celá akce probíhá bez mobilních telefonů. Na místě vás požádáme o jejich vypnutí a nepoužívání. Prosím, berte tuto naši podmínku předem na vědomí.

Rituál vyžaduje plnou přítomnost, pozornost a mezilidský živý kontakt jak účastníků z řad dětí, tak i vás, jejich nejbližších. To, oč se váš vztah a život obohatí, stojí rozhodně za to. Nebýt k dispozici celému světu, ale být plně přítomni, tady a teď, svým dětem v důležitém okamžiku jejich života, to je oč tu běží.

CENA PROGRAMU      3.750 Kč

Hodnota takového rituálu je těžko vyčíslitelná, mnoho příprav, mnoho dobrovolné práce, zkušeností, dobrého srdce a ověřeného know how.
Provedení tímto přechodovým rituálem si ceníme na 3 750 Kč za jednoho účastníka

Dospělý doprovod – rodiče, patroni, tety, strýčci – jsou v této ceně zahrnuti, platí si pouze ubytování a stravu. Tedy pokud přivezete s sebou dva účastníky/ce, kteří budou procházet rituálem,  zaplatíte 2x 3 750Kč bez ohledu na to, kolik s nimi přijede dospělých.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA

Strava

Velmi kvalitní a výživná semi-plná penze (snídaně, oběd – polévka, večeře), která není zahrnuta v ceně programu.

 • dospělý 330 Kč za jeden den
 • dítě do 12 let 245 Kč za jeden den.

Ubytování v chatce (již obsazeno) nebo ve stanu:

 • OBSAZENO
  Chatka dospělý – dítě do 12 let:
  400 Kč / osoba / den.
 • Vlastní stan dospělý – dítě do 12 let: 150 Kč / osoba / den.
 • Vlastní karavan dospělý – dítě do 12 let: 150 Kč / osoba / den.

Chatky jsou již obsazené.
Další ubytovací kapacita je zajištěna vlastními stany či karavany.

Typ ubytování zvolte ve formuláři, který se vám zobrazí po odeslání objednávky. Měsíc před konáním rituálu održíte email s přípravnými instrukcemi, včetně výběru typu stravy (masová / vegetarianská).

INSPIRACE

Jako přípravnou inspiraci vám můžeme doporučit následující čtení:

Arne Rubenstein: Když se kluci mění v muže (proklik na stránku knihy)

Kristi Meisenbach Boylanová: Sedm posvátných fází menarché

Registrace zájemců

Kapacitu tohoto rituálu jsme stanovili na 30 dětí. Pro tento termín byla již naplněna. Máte-li přesto zájem, můžete se registrovat jako náhradníci. Kontaktovali bychom vás v případě, že se místo uvolní.