ESENCE KRÁLOVNY

5-denní retreat pro ženy provázený Šárkou Weberovou

Pojďme společně poskládat mozaiku důstojné hodnoty své královské koruny.

Sladit tělo, emoce, mysl i duši královny.

12. - 16. 6. 2024 |

Dvůr Svatá Maří, Šumava

lektor:  Šárka Weberová

Esence královny

“No to je ale ohromné!” řekla Alenka.

“Nikdy jsem si nemyslila, že budu Královnou, tak brzo…

A jestli jsem opravdu Královnou,” řekla si, když znovu usedla, “dovedu se časem také podle toho chovat.”

- Lewis Carroll, Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem

Ohlasy účastnic

Úžasný retreat plný jemné, laskavé ale hluboké práce. Přála bych si, aby toto krásné zastavení mohla zažít každá žena.
Účastnice 2021
Ničeho se neboj a zůstaň autentická - svá.
Účastnice 2021
Možná máš strach a jsi nerozhodná, jako jsem byla já, ale pokud slyšíš volání, které neustává, určitě jeď. Asi to nebude procházka růžovou zahrádkou, ale rozhodně to bude něco, co ti o kousek narovná tvoji korunu.
Zuzka Kňavová
Retreat jsem si s potěšením užila. Šárka vytváří nádherné prostředí, kde se může dít moudrost kruhu.
Adél
Každá máme v sobě Esenci královny, jen někdy jsme ji zavřely do lahvičky, do šuplíku a zapomněly na ni. Někdy si připadáme, že je nám koruna příliš těžká a trůn nás tlačí. Občas se ukáže, že sedíme sice na trůně, který ovšem není ten náš…
 
Pojďme v sobě najít tu zapomenutou lahvičku s Esencí královny, otřít z ní prach, otevřít ji a přivonět.
 
Vzpomenout si, kým jsme. Obhlédnout vnitřní království, jemuž jsme Královnou. Dorůst do velikosti svého trůnu. Vyživit svou duši, tělo, srdce i královské smýšlení.
 
Královna je pro mě archetyp, který se v mém životě hlásí čím dál více o pozornost a prostor.

Jak vnímám královnu já?

Královna zná svou historii, odkud přichází a kam směřuje, kudy chce vést svůj lid. Zná své světlo i stín.
 
Žena Královna pro mě ztělesňuje hlubokou moudrost, důstojnost a především lidskost. Je si vědoma svého poslání. Ve službě svému království a jeho lidu.
 

Tvoří zákony království, uvádí je v platnost, stejně jako má moc je změnit či zrušit platnost těch zákonů, kterých již není třeba.

Moudrá královna naslouchá svým rádcům, stejně jako sobě samé. Naslouchá hlasům svého království, stejně jako potřebuje čas odloučení, aby mohla naslouchat tichu, své duši a duchu.
 
Některé královny usedají na trůn po boku svého krále, některé Královny mají svůj solo trůn. Královna se neschovává, ani nepředvádí.

Královna je vidět a cítit v prostoru ve své velikosti.

Ohlasy účastnic

Tento retreat bych doporučila každé ženě, protože zážitky z tohoto pobytu se mi zapsaly hluboko do srdce. Je to zdroj velkého uvědomění, lásky k sobě samé i k druhým a veliká vděčnost spojená s inspirací. Síla ženského kruhu je léčivá, podpůrná a úžasná. K tomu úžasné vedení od Šárky. Je to dokonalá kombinace pro zahojení vnitřních ran, hlubšího zakořenění a pro další růst.
Účastnice 2021
Doporučuji Retreat se Šárkou každé ženě. Nikdy jsem nezažila podobně silnou zkušenost, i když jsem již v rámci studia a mého povolání (psycholog) prošla různými sebezkušenostními semináři. Byl to velmi silný, nezapomenutelný zážitek. Zážitek plný zázračnosti, laskavosti, lásky a přijetí. Těžké vložit do slov.
Lucie
V krátkém čase, v krásném prostředí jsem se díky pocitu bezpečí dostala do hlubin svého nitra i těla a silně cítila sebe, ale i ostatní ženy v kruhu. Bylo to silné setkání plné inspirace, tance, slz, radosti, cítění a moudrosti nás všech. Děkuji za to.
Lucie
Nikdy jsem nezažila výlet do svého nitra v takovém pocitu bezpečí a lásky. Byl to pro mě zážitek, který se stává významným bodem v mém životě a na který rozhodně nezapomenu.
Účastnice 2021

Naslouchat srdcem i tělem. Snít. Nadechnout se. Ponořit se. Nechat se životem uvidět, dít, vnímat.

Pojďme společně usednout do kruhu i vykročit do přírody. Pojďme spolu přistoupit k prahu, vkročit do odloučeného prostoru rozjímání a vnitřního objevování, oživování a vybarvování sebe. Nechat se prostoupit moudrostí, oživit životem. Naslouchat srdcem i tělem. Snít. Nadechnout se. Ponořit se.
 
Nechat se životem uvidět, dít, vnímat. Pozvat neznámo, zapomenuté části sebe samých, dát jim pozornost, nechat je se integrovat, počkat na sebe samu, na ty části, kterým utíkáme, které předbíháme, abychom opět mohly být celistvé.

Co nás společně čeká?

Části programu jsou pevné jako kosti a část necháme přijít skrze kruh, skrze moudrost a mysterium přírody, kterou budeme obklopené a podle toho, co máme každá z nás ve své královské pokladnici.

Čeká nás sdílení, meditace, tanec, ticho, příroda šumavské krajiny, spřádání vizí, péče o tělo.

Budeme naslouchat sobě, svému srdci, své duši i duchu v šumavské krajině, kruhu Královen. V kruhu žen budeme společně nalézat královské části sebe samých, zapomenutých, odložených nebo úplně nových.

Ve společenství královen jako v zrcadle budeme objevovat klenoty své královské koruny.

Na místě si dopřejeme společně 1 večer královské lázně s bylinkovou saunou (v ceně programu).

V každé ženě žije královna. Má unikátní poslání, které je vlastní jen jí.
Některá je matkou, některá slouží světu jinak.

Jakou královnou jsi? 
Co je tvé království?
Jaká je tvá esence? 
Jaké je tvé poslání?
Jaké hodnoty střežíš a máš ve svém erbu?
Jaké zákony ve Tvém království platí?

Královna tvoří zákony království. U některých zákonů jsme zapomněly, že jsme je kdysi samy podepsaly. Otevřeme společně kroniku starých zákonů a uděláme inventuru jejich platnosti.

Každá se někdy v životě cítíme jako královna, ale někde cestou svou korunu odložíme. Někdy byla naše království napadena a obsazena cizími vojsky… Pojďmě si ji znovu nasadit na hlavu a usednout zpět na svůj trůn.

Přijmi pozvání do kruhu královen, žen z masa a kostí, se srdcem, duší a životním příběhem.

Těším se na vás, milé ženy, na setkání, sdílení a inspiraci, na sílu kruhu. Bude mi ctí tento kruh doprovodit.

- Šárka Weberová

CENA PROGRAMU - 5500 Kč

Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

UBYTOVÁNÍ

650 Kč /os./noc (celkem 2600 Kč)
(kapacita 20 - 25 účastnic)
- v krásných zcela nových pokojích/apartmánech s malou kuchyňkou.
www.dvursvatamari.cz 

STRAVOVÁNÍ

580 Kč/os./den, (celkem 2320 Kč)
Plná penze s láskou připravovaná naší kuchařkou Petrou .

ZAČÁTEK A KONEC PROGRAMU

Začátek programu 12. 6. cca v 15 hodin, začínáme večeří.
Konec programu 16. 6. mezi 14:30 - 15 h.

Ubytování - Dvůr Svatá Maří, Šumava

Dárkové poukazy

Přihláška

Zájemci o jiný termín

Pokud vám termín nevyhovuje, registrujte se jako náhradník