ONLINE INTROVEČER
NA VÝCVIK FACILITÁTORA/KY  KRUHU

Introvečer k výcviku Facilitátor kruhu,
které se konají v Praze a na Moravě
čtvrtek 13. 11. 2023, 18:00 - 19:30 h, ONLINE (ZOOM)

13. 11. 2023, 18:00 |

Online (ZOOM)
bezplatný

Večerem budou provázet: Blanka Tichavská a Jan Čermák

Mentoři výcviku:
Zdenek a Šárka Weberovi, Blanka Tichavská, Jan Čermák, Jan Prokopec, Zdeněk Kálecký

Výcvik kompetencí pro facilitaci  kruhu a rozvoje inteligence srdce ve společnosti 

BÝT FACILITÁTOREM/FACILITÁTORKOU JE NENAHRADITELNÁ SLUŽBA LIDEM, SLUŽBA INTELIGENCI SRDCE, DUŠI KOMUNITY, TÝMU, RODINY, JAKÉKOLIV SKUPINĚ LIDÍ, KTERÁ SE ROZHODLA ŽÍT AUTENTICKÉ A PRAVDIVÉ VZTAHY SE VŠEMI BARVAMI DUHY, KTERÉ SE V NICH OBJEVUJÍ.

BÝT FACILITÁTOREM/FACILITÁTORKOU JE DUCHOVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBOU A DUCHOVNÍ PRAXÍ ZÁROVEŇ.

Co takový výcvik obsahuje?

aneb probuzení a rozvoj inteligence srdce a sociální bdělosti

Zakládej kruhy a staň se účastníkem změny života lidí, podpoř bližního svého a sebe samého a svou komunitu s naší pomocí a vzděláním. Jsme ti, kteří mají zkušenosti z tisíce hodin kruhů na všechna možná témata a naučíme tě mnohému. Dáme ti vzdělání, podporu a kontinuální růst, zázemí společenství facilitátorů a našich kontaktů, podporu v oblasti kompetencí i nástrojů pro propagaci kruhu. Celé vzdělání probíhá formou zážitku a prožitku, sebezkušenosti a poté reflexí, kombinuje facilitační, mentorské a koučovací kompetence. 

VÍCE INFORMACÍ

K VÝCVIKU FACILITÁTORA/KY  KRUHU

Transparentní komunikace není jen o sebevyjádření „sebe“. Ve skutečnosti jde o vyšší uvědomění celého vztahového pole a veškeré interakce se navzájem zapojovat do vzájemné komunikace a holisticky spolupracovat.
Thomas Hüblspirituální učitel a autor

Kruh rozvíjí mezi lidskost, intuitivnost, spojení, rovnováhu a vztahové flow, harmonizuje komunitu a vytváří rovnoprávné a rovnocenné vztahy, bratrství a sesterství, rozvíjí a uspokojuje přirozenou lidskou zvídavost a zájem o lidi a sebepoznání. 

  • Chceš podpořit lidi všeho věku v jejich osobním růstu, v rozvoji inteligence srdce a rozvoji sociálního zdraví a v růstu  vnitřně personálních kompetencích?
  • Chceš rozvinout své kompetence pracovat se skupinou skrze kruh směrem k sebepoznání, k prohloubení vzájemných vztahů, k rozvoji a učení se transparentnosti a jasnosti?
  • Měl/a by jsi chuť založit kruh ve své lokalitě či komunitě a mít dostatek znalostí, kompetencí a inspirace jak takový kruh vést a podněcovat? 
  • Vedeš lidi v pracovním týmu a potřebuješ více porozumět sobě jako lídrovi,  mužům i ženám? 

Zvu tě rozvíjet své facilitační kompetence vést inteligencí srdce. 

Facilitátor je umožňovač, držitel prostoru, strážce principů, oddaný praktikující kruhového sdílení. 

Střed kruhu se snadno stává posvátným místem

 

Kruh je více než jen sezení v kruhu a mluvení. Rychle se stává způsobem života a vnímáním světa pozorným způsobem, což pomáhá vytvářet udržitelné vztahy a komunitu.

Kruh může být bezpečným místem pro nebezpečnou pravdu, když se pracuje se stíny. Také může být mystickým nástrojem pro vyjevení vyšší pravdy uprostřed kruhu – pravdy, která by nikomu z účastníků v kruhu nepřišla na mysl, protože nikdo není tak moudrý jako jsme moudří dohromady. Holger Heiten - učitel a průvodce councilu
Holger Heitenučitel a průvodce councilu

MENTOŘI VÝCVIKU

Zakladatel projektu Muzskykruh.cz,
mentor, vyškolen a certifikován v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu, poutník, facilitátor a tvůrce transparentní kruhové komunikace a meditativní spirituality. 15 let zkušeností s vedením mužských kruhů, výcviků a rituálů.
Šárka je vyškolena a certifikována v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu., vede ženské i smíšené kruhy
Koučka, mentorka, lektorka, přes 7 let zkušeností s vedením seminářů a kruhů pro muže i ženy. Máma tří dětí, propagátorka councilu kdekoli je to možné.
Kouč. mentor, průvodce výcviku mužská síla, otec tří dětí.

Jan Prokopec

Spolu zakladatel projektu Kruhyduvery.cz Mentor, facilitátor kruhů pro muže, ženy, dospívající i děti, otec dvou dcer. Facilitátor Mužského kruhu Praha, mentor výcviku Mužská síla, spoluorganizátor taťkária. 4 rokem vedu kruhy pro děti a dospívající na Scioškole, kde působím jako mentor pro 7-9 třídu.

Zdeněk Kálecký

Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka. Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?

Registrace na online webinář