VISION QUEST

najdi a žij poslání své duše

10-denní hledání vize pro muže a ženy v přírodě

Přišel čas, kdy musíš za sebou nechat rodinu, přátele i práci a jít dál sám, pohlédnout do svého nitra, abys odkryl svoje šance v Kruhu života.

22. - 31.8. 2021 |

Malý Ratmírov / Jižní Čechy

lektoři: Zdenek a Šárka Weberovi

Vision quest 2021

najdi a žij poslání své duše

 • Hledání vize vám může přinést dovršení starého cyklu života
 • Průchod či přechod skrze práh neznáma a návrat jako znovuzrozená bytost
 • Objevení svého nejdůležitějšího smyslu a poslání

Teprve až se vytratí Tvé myšlenky, můžeš pohlédnout do hlubiny svého bytí, zjistit kdo jsi, jaké jsou Tvé sny a co již potřebuješ nechat za sebou…
Hledání vize je pro sociální zdraví lidské společnosti veledůležité po tisíce let, umožňuje jednotlivcům zdolat svůj přechod/přeměnu záměru/smyslu/účelu a významu/mínění, objevit dary, které mají být přineseny zpět celé společnosti.

Bez nich si lidé nevšimnou a neprožijí své životní předěly. Nejsou schopni dokončit staré, ani začít nové…

- Šárka a Zdenek Weberovi, průvodci Vision questem

Celý proces vision questu trvá v podstatě rok a má 5 částí: 

 • 1
  Společné přípravné online setkání 3 až 4 týdny před začátkem Justlove Vision questu (přes Zoom, 90min).
 • 2
  12-ti hodinová procházka přírodou od východu slunce do západu slunce. Sám/sama.
 • 3
  Justlove Vision quest 20. - 30. 8.
 • 4
  Společný integrační celodenní kruh dva měsíce po Vision questu v Praze nebo dle možností účastníků on-line. Termín je vždy domluven dle možností účastníků a živým setkáním dáváme přednost.
 • 5
  Setkání na místě Vision questu - rituál rok poté. Na den rok po vašem vision questu se na jeden den a jednu noc celá skupina sejde na tomto místě a zakončí svou roční pouť vizionářskou stezkou.

Co vám hledání vize může přinést?

Přišel čas, kdy musíš za sebou nechat rodinu, přátele i práci a jít dál sám, pohlédnout do svého nitra, abys odkryl svoje šance v Kruhu života. Tato cesta se jmenuje Hledání vize a lidské bytosti ji následují po tisíce let. Přináší odpovědi na otázky, které již delší dobu slyšíš ve svém nitru: „Kdo jsem?“, „Co mám nechat jít/odevzdat?“ a „Jak mohu léčit svá zranění/rány?“

I navzdory strachu víš, že je to něco, co musíš udělat.

A tak se setkáš s dalšími jako jsi Ty, aby ses připravil na tuto cestu - Hledání vize. Časem se Vaše malá skupina stane společenstvím, poskytujícím podporu a lásku. Náš tým jsou průvodci, sloužící k zrcadlení a podpoře účastníků, nejprve v přípravě na jejich sólo, a pak jim pomohou pochopit a integrovat/začlenit jejich zážitek z Hledání vize.

"Nech staré odejít, odpusť a otevři se novému začátku. Nechte mě tváří v tvář pravdě a již tu není co vysvětlovat, není co dodat…"
- Pablo Neruda

Tak jak stojíš zakořeněn do své rodné půdy a vztahuješ ruce jako rostlina ke světlu Dědečka Slunce, tak budeš i pátrat po svém místě na zemi mezi národy. Uvítáš všechny, kteří se vydali na cestu před tebou, bez ohledu na jejich barvu nebo víru.

A jak budeš hledat poznání sebe sama, zjistíš, že nejsi ani bílý, ani černý, ani červený člověk. Jsi mixem všeho, soutok, duha. Každá myšlenka, cit, modlitba, sen nebo píseň bude rezonovat silou vašich společných předků.

Skrz tebe a obřad, který vykonáš dosáhnou tvé babičky a dědové od začátku doby dopředu k naplnění naší společné vize - a té neustále se vyvíjející se vzájemné závislosti všech národů a žijících tvorů na zemi.

Hledání vize je znovuoživený přirozený proces hledání osobního životního poslání prostřednictvím devíti dnů a nocí strávených v přírodě.

Půjdeš a budeš proveden cestou o 3 stádiích

 • ODLOUČENÍ
  Po nějakou dobu se budeš připravovat na odchod od svého minulého světa, abys vše zanechal za sebou. Až nastane ten pravý čas, oddělíš sám sebe od předešlých zájmů a budeš odebrán od všech běžných kontaktů.
 • PRÁH, nebo také "POSVÁTNÝ SVĚT"
  Vstoupíš na práh/přechod až překročíš omezení svého dřívějšího života a zahájíš čas zkoušek. Zde na prahu budeš zkoušen,stejně jako hrdina/hrdinka v dávných letech. Zde na posvátné hoře vykonáš své "poslední" povstání, umíráním starého, přivítáním nového.
 • VTĚLENÍ
  Na tvé cestě zpět si osvojíš úkol přinést sám sebe, svou vizi, své porozumění do reálného světa pro blaho svých lidí.

"Ani Já, ani nikdo jiný, nepůjde cestu za Tebe.

Musíš jít sám."
- Walt Whitman (Zpěv o mně)

CENA      7 000 Kč

Cena zahrnuje veškerý program, průvodcovskou činnost, přípravnou příručku, skype konzultaci a podporu v průběhu celého roku po hledání vize.

Cena nezahrnuje poplatek za skromné stravování před a po půstu a skromný poplatek za půdu, kterou obydlíme jako naše základní stanoviště.

Cena za ubytování a stravu:

Ubytování - vlastní stan 150 Kč/den
Strava - 330 Kč/den
Strava je vegetarianská, semi-plná penze (snídaně, oběd - polévka, večeře)

Pokud cítíte volání tento krásný a hluboký rituál projít a absolvovat a vaše finanční situace, díky coronaviru není růžová a cena za Vision quest by byla pro vás překážkou, prosím nezdráhejte se nám napsat a zeptat se na jiné další možnosti. Projít Vision questem je důležitější než cokoli dalšího. Děkujeme.

Objednávka

Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

Vaše místo na JustLove Questu bude plně rezervováno, pokud je do 22.7. 2021 uhrazena celková cena 7 000 Kč.