UMĚNÍ PARTNERSKÉHO DOTEKU

Partnerský výcvik - 5 setkání

V 5-ti setkáních se na semináři pro páry budeme věnovat principům založených na tantrických zkušenostech.

27. 1. 2023 |

Tančírna Bohuliby
Petrov (Jílové u Prahy)

lektorka: Markéta Zika Koppová
facilitátor: Zdeněk Kálecký

UMĚNÍ PARTNERSKÉHO DOTEKU

seminář pro páry

Jste pár, který spolu žije už několik let a chcete oživit vytváření blízkosti ve vašem vztahu?

 

Znáte jeden druhého a chcete se o sobě dozvědět něco nového, nebo je vaše partnerství na začátku a vy ho chcete vědomým způsobem rozvíjet a prozkoumávat do hloubky?

 

Možná jen toužíte na chvíli vystoupit z koloběhu běžných všedních dnů a užít si jeden druhého.

V semináři Umění partnerského dotyku se vám otevře bezpečný prostor, kde si můžete dovolit vystoupit z komfortní zóny a naučit se něco nového o sobě a svém partnerovi.

  • Osvojíme si různé typy dotyku
  • Naučíte se jak sebe nebo partnera/partnerku snadno zbavit stresu a napětí
  • Aktivní přijímání dotyku vám pomůže aktivně čelit výzvám ve vašem životě
  • Dozvíte se jaké jsou rozdíly v prožívání mužů a žen
  • Prohloubíte dovednost vzájemného vytváření blízkosti
  • Budete objevovat v bezpečí své primární a sekundární dotykové zóny
  • Zjistíte, kde máte své hranice a dokážete si je zdravě nastavit uvnitř i vně
  • Dokážete otevřeně mluvit o svých pocitech
  • Vzájemně se podpoříte v rozvíjení potěšení
  • Naučíte se jak využívat intimní masáž v běžném partnerském životě

Hlavním záměrem výcviku je uvolnit se do lásky a důvěry v sebe i svého partnera a podpořit tak vzájemný pocit bezpečí a sounáležitosti ve vztahu.

Seminář je složený z pěti workshopů, které jsou koncipovány tak, aby na sebe navazovaly a celá skupina se stala natolik pokročilou, abychom se mohli otevřít výuce celotělové partnerské masáže.

Struktura jednotlivých setkání:

Pátek:
od 18:00 příjezd
od 19:00 společná večeře
od 20:00 kruh sdílení

Sobota:

10:00 – 13:00 ranní program
13:00 oběd
15:00 – 18:00 odpolední program
18:00 – 19:00 kruh sdílení

Každé setkání je složeno z teoretické a praktické části.
Seminář je koncipován jen pro partnery, kteří budou techniky praktikovat ve své dvojici.

Další instrukce

S sebou si přivezte: deku, šátek na oči, 2 x šátek / sárí, velký ručník, prostěradlo, občerstvení pro sebe, občerstvení na společný stůl, zápisník.

K dispozici bude příjemný vyhřátý prostor, matrace, voda a teplý čaj.

Program semináře - jednotlivé moduly

1. O dotyku a našich hranicích (27. - 28. 1. 2023)

Zakusíme sílu vědomého láskyplného dotyku. Poznáme jaký účinek mají různé typy dotyku na receptory našeho nervového systému. Pokud je vědomý dotyk propojen s naším hlubokým cítěním, stává se velkým zdrojem energie, ať jsme v roli přijímajícího nebo dávajícího. Vnímáním svých pocitů rozpoznáváme své hranice a můžeme si tak uvědomit, kde se cítíme příjemně a kde už ne. Rozpoznat, že jsme v situaci, která je pro nás už za hranou je prvním krokem. Druhý krok je dokázat své hranice vyjádřit tak, aby byly vyslyšeny. Tím, že vzájemně bereme ohledy na potřeby toho druhého si vyjadřujeme respekt a úctu. Otevřená komunikace a práce s hranicemi nám umožňuje vnést do partnerství mnohem více jasnosti a hlubší pocit bezpečí.


Záměr:
- Uvědomit si, proč je dotyk tak důležitý
- Poznat různé typy dotyku
- Zvládnout jednoduché techniky, které můžete využít kdykoli pro vzájemnou partnerskou podporu
- Naučit se jak snadno komunikovat o vlastních hranicích a jak je poznat a respektovat u sebe i u partnerky
- Osvojit si dovednosti komunikace o hranicích, které využijeme v každodenním životě

2. Prohloubení partnerské blízkosti a schopnosti ocenit krásu (17. - 18. 2. 2023)

Prohloubení blízkosti je spjaté s vytvářením intimního prostoru, ve kterém se můžeme uvolnit a s důvěrou odevzdat. V tomto setkání budeme, díky tantrickému rituálu, vytvářet pocit blízkosti a intimity se svým partnerem.

Abychom mohly prožívat plně své vztahy, potřebujeme nejprve plně prožívat sebe a k tomu nám pomůže dech, hlas, pohyb a dotyk. Jedním z velkých zdrojů energie pro lidi žijící ve vztahu je umění navzájem ocenit své kvality. Umět ocenit a ocenění přijmout jsou základní předpoklady pro krásný dlouhodobý vztah plný energie, přijetí a zvědoměné spokojenosti. Přijímání ve spojení s dechem, hlasem, pohybem a dotekem přináší do partnerství kvality radosti, živnosti a blaženosti.

Záměr :
- Navodit pocit blízkosti se svým partnerem/partnerkou
- Naučit se používat dech, hlas, pohyb a dotyk jako čtyři klíče k hlubším prožívání
- Osvojit si jednoduché techniky, které nám kdykoli během dne pomohou navýšit energii, zbaví nás napětí a pomohou zpracovat negativní pocity
- Ocenit krásu partnera/partnerky, kterou uvidíme uvnitř i vně.

3. O sebepotěšení a aktivním přijímání (10.- 11. 3. 2023)

Přes to, že se nacházíme v roli přijímajícího, můžeme jít svému prožitku aktivně naproti. Praxí se tato zkušenost propisuje do všech úrovní běžného života. Díky tomu, že se naučíme aktivně přijímat dotyk, naučíme se aktivně přijímat život a zjistíme tak, že jsme aktivními tvůrci své reality.

Potěšení si můžeme dopřávat mnoha způsoby. Často se stáváme závislí na potěšení, které přichází z venku. Každý z nás je však zodpovědný za vlastní prožitek a sebe-potěšení je jedním z hlavních pilířů sebelásky. Milovat se sám se sebou a nechat se přitom vidět je hluboce léčivý proces. Pokud partnerovi dovolíme být svědkem našeho sebe-potěšení, ukazujeme si tu nejintimnější část sebe sama. Cítíme-li se přijati i ve své zranitelnosti a přirozenosti, něco se v našem vztahu a v životě hluboce promění.

Záměr:
- Zjistit jak se stát aktivními tvůrci
- Podpořit svého partnera aby se aktivním tvůrcem stal
- Obohatit své sebe-potěšení o nový rozměr
- Nechat se vidět svým partnerem v otevřenosti a zranitelnosti
- Vidět svého partnera v otevřenosti a zranitelnosti

4. Tantrický rituál přijetí a celotělová partnerská masáž (21. - 22. 4. 2023)

Tělo je dar, který je dokonale sestaven božským tvůrcem k obrazu svému. Láskyplnou péčí a vědomým dotykem vyjadřujeme úctu k božství, které se manifestovalo skrze tělo na Zemi. Jako dávající a pečující pomáháme tomu, kdo péči přijímá probudit více vědomí v každé buňce jeho těla a uvědomit si tuto božskou podstatu. Jako přijímající se zbavujeme kontroly a uvolňujeme se do odevzdání.

Záměr:
- Přijmout své tělo takové jaké je
- Uctít tělo partnera/partnerky
- Přijmout nahotu jako přirozenou součást života
- Zdokonalení se v umění dotyku
- Zažít radost z dávání
- Prohloubit schopnost se odevzdat

5. Orgasmická partnerská meditace (26. - 27. 5. 2023)

Joni a Lingam mohou být zdrojem velké radosti a slasti, ale i zdrojem bolesti ze zranění z minulosti. Láskyplná péče těmto místům nás může postupně navrátit k naší přirozenosti, dětské vitalitě, spontánnosti a sebepřijetí. Meditativně prožívaná sexualita spojená s láskou postupně rozpouští staré uložené bolesti, navyšuje orgastický potenciál a probouzí v každém z nás hluboko uloženou senzitivitu. Ta největší jemnost může přinést ty nejintenzivnější prožitky.

Sexuální energie je životní síla, která se rodí v naší pánvi a je velmi mocnou energií ve fyzickém světě. Umožňuje zrod nového života a podílí se na aktivizaci každé živé bytosti. Je nám stále k dispozici. Bez sexuální energie není života. Nakolik dokážeme tuto životní sílu využít k vyživení celé své bytosti je otázkou vědomí, zkušenosti a praxe. Dovolme tedy, aby se sexuální energie stala vědomě naším hlubokým zdrojem.

Záměr:
- Porozumět rozdílům i souvislostem mezi mužským a ženským pohlavím
- Vnímat pohlaví tantrickým způsobem
- Poznat, co naše pohlaví miluje a naopak

Účastníci si mohou být jistí, že ve společné místnosti nebude docházet k výměně partnerů, všechny praxe jsou dobrovolné a nebude na vás vyvíjen žádný tlak.
Program může lehce měnit směr podle potřeb skupiny.

Markéta Zika Koppová
Terapeutka a lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů.

Po ergoterapeutické praxi se vzdělávala v oblasti pedagogiky, psychologie, tantry, masáží a různých dotykových terapií. Na základě kalifornského výcviku Sexological bodywork poskytuje ve své praxi, možnost rozvoje osobnosti v oblasti milostného života pro ženy, muže i páry. Ke  zkvalitnění intimního života svých klientek a klientů využívá moderní přístup v podobě konzultací, výuky práce s tělem, efektivních sebeprožitkových technik, koučování domácí praxe a tantrické rituály. 

Je spoluzakladatelkou projektu „Zdravé dospívání,“ pro mateřské, základní a střední školy a v současné době se věnuje svobodnému vzdělávání v Podkrušnohorské svobodné škole - ZeMěŠkole. 

Zdeněk Kálecký

Zdeněk Kálecký
Facilitátor výcviku

Jsem muž, partner a otec dvou dětí. Masážím se věnuji od roku 2003. Mou specializací jsou japonské masáže Zen-shiatsu, které mají základ v masážích anmo  tummo  v čínské medicíně a také v moderní psychologii propojenou s tělesnými projevy a procesy. Věnuji se i dalším masážím, které mají energetický přesah, jako například reflexní terapie, indická masáž hlavy či taoistická masáž břicha a vnitřních orgánů. Léta se věnuji duchovním a meditačním praxím. Víc jak 12 let jsem lektorem tai-chi a taoistických cvičení, ve kterých sexuální energie (ting) a vnitřní práce s ní, mají zásadní vliv. Poslední roky se rozvíjím v konstelacích a mnoha aktivitách týkajících se Mužského kruhu. Pochopení principů týkajících se sexuální síly řadím mezi základní znalosti, které by měl znát každý muž i každá žena.

Garanti a spolupořadatelé

Šárka Weberová, Zdenek Weber, Zdeněk Kálecký

Šárka a Zdenek Weberovi

Zdenek a Šárka Weberovi

Zdeněk a Šárka jsou sociální a spirituální inovátoři a mentoři. Ve své práci a projektech spojují moudrost mystických tradic, nejnovější poznatky z terapie a neformální pegagogiky, eko-psychologie a práce s traumatem. Jejich záměrem a vizí je celistvá prosperita. Hlavními způsoby realizace jejich vize jsou osobní sezení a konzultace,  kurzy, mystické poutě, meditační retreaty, vision questy, semináře, přednášky, publikace knih a také působení v Nadačním fondu pro rozvoj plného vědomí. 

Za posledních 15 let prošlo jejich aktivitami přes 5000 účastníků. Jsou autory společné knihy Láska bez pout, kterou si pořídilo přes 7000 čtenářů.  

Na tomto webu najdete kompletní přehled aktuálních aktivit Zdenka a Šárky a jejich kolegů pro jednoltivce, páry, rodiny i firmy a firemní týmy. 

 

Ubytování

Tančírna Bohuliby, Petrov

ZAČÁTEK A KONEC PROGRAMU

příjezd
-  pátek od 18 hodin

konec programu
- sobota do 19 h

UBYTOVÁNÍ

Spaní ve vlastním spacáku ve společenském sále.

STRAVOVÁNÍ

Pátek:
Večeře bude probíhat v podobě rautu z jídla, které si společně přivezeme.

Sobota:
Budou připraveny snídaně + oběd v podobě pestré vegetariánské stravy.
Cena sobotního jídla je 400 Kč na osobu a platí se zvlášť majitelům objektu.

MÍSTO KONÁNÍ

Tančírna Bohuliby
Adresa: Bohuliby 41, 254 01 Petrov u Prahy

Bohuliby 41, 254 01 Petrov

CENA VÝCVIKU      21.000 Kč / pár

Přihlašovat se mohou pouze páry.
Cena nezahrnuje stravu.

Možné způsoby zaplacení

Najednou:
20 000 Kč / pár (zvýhodněná cena - při registraci zaplaťte pouze registrační poplatek)*

Po modulech:
5 x  4200 Kč  / pár (instrukce k platbách jsou níže - zaplaťte registrační poplatek)*

Informace a instrukce k platbám

Registrační poplatek:
4200 Kč  (při platbě najednou bude následně částka odečtena)*

* Účast na všech modulech výcviku je závazná a jako vyjádření závazku požadujeme zaplacení posledního pátého modulu dopředu, tj. složení zálohy ve výši 4200 Kč, která bude použita na úhradu posledního modulu. Registrační poplatek zaplaťte převodem na uvedený účet s jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo, které nám zasíláte v přihlášce.

Podklady k platbě

Registrační poplatek: 4200 Kč
Číslo účtu:  1260278011/3030
Variabilní symbol: < vaše telefonní číslo > (bez +420)

Platby modulech:
Dále pak platba za každý modul proběhne v hotovosti ve výši 4200 Kč na místě během každého z prvních 4 modulů.

Platba najednou:
U zvýhodněné platby najednou dojde k doplacení 15800 Kč v hotovosti na místě (celková zvýhodněná částka 20000 Kč je při platbě snížená o registrační poplatek 4200 Kč). 

Tato praxe zaručuje účast opravdových zájemců o výcvik. Pokud se v průběhu rozhodnete výcvik ukončit tato záloha za poslední modul propadne, jako kompenzace za nevyužité místo a v případě vaší účasti bude použita na zaplacení posledního modulu.

Závazná přihláška

Počet účastníků je omezen na 8 párů.
Vaše účast bude potvrzena po zaplacení registračního poplatku.