UKOTVENÍ V ROLI FACILITÁTORA PORADNÍHO KRUHU

od 17. 9. 2024 |
PRAHA |

- 5 denních výukových dnů
- 3 podvečerních on-line kruhů
Studio Loona, Praha 8

Mentoři výcviku:
Zdenek a Šárka Weberovi, Blanka Tichavská, Jan Prokopec

Ukotvení v roli facilitátora poradního kruhu
(16 měsíční trénink)

Program, který ti dodá potřebnou podporu, rozšíří tvoje facilitační kompetence a pomůže ti s lehkostí integrovat facilitační zkušenosti

Abys na cestě facilitátora nezůstal sám/sama, abys mohl/a zažívat jaké to je růst v podpůrném, inspirativním a podnětném prostředí.

Je ti to povědomé?

Snažíš se dokola svolávat kruhy, ale chodí na ně minimum účastníků nebo nikdo?

Držet prostor kruhu pro druhé je volání tvého srdce, ale chybí ti odvaha, sebevědomí a příležitosti k rozšiřování praxe?

Zajímají tě další nástroje facilitace kruhu a chceš se je naučit?

Láká tě provádět kruhy v tandemu, ale nevíš jak na to?
A taky nechceš být na všechno co se ti na židli facilitátora děje SÁM/SAMA? Přeješ si podpůrnou skupinu vedenou zkušenými mentory a faciliátory?

Co získáš absolvováním tohoto nádstavbového programu pro absolventy výcviku facilitátora kruhu?

 • rozšíříš si kompetence a kapacitu facilitátora, naučíš se vedení a možnosti použití podpůrného kruhu a kruhového sdílení pro rozhodování v kolektivu, komunitě, rodině.

 • individuální konzultaci s mentory 

 • podpůrnou skupinu, zpětnou vazbu a inspirativní tipy k facilitátorské praxi 

 • naučíš se facilitovat v tandemu (ženském, mužském, mužsko-ženském), získáš informace a zkušenosti o výzvách a zdrojích vedení kruhu v tandemu

 • vyzkoušíš si intervizi a její přínosy,

 • poznáš kruh v tichu, jeho benefity a naučíš se využívat kruh v přechodových rituálech, 

 • seznámíš se s online vedením kruhů a jejich specifiky - což Ti umožní vést kruhy pro širokou skupinu účastníků bez omezení místa a času

 • v rámci praktikování facilitačních kompetencí si všechny uvedené nástroje vyzkoušíš a zažiješ

 • získáš prostor a skupinu pro praktikování tvých facilitačních kompetencí a pro rozšiřování kapacity facilitátora kruhu

PŘEDSTAV SI, ŽE…

 • pro všechna svoje facilitátorská “NEVÍM” máš bezpečnou skupinu, kde se můžeš zeptat, kde můžeš sdílet svoje úspěchy i fuck-upy
 • si budeš jistější a jistější ve svých facilitačních dovednostech, protože budeš mít mnoho příležitostí k praktikování a získávání zkušeností 

 • máš prostor, kde můžeš konzultovat vše, co tě na cestě facilitátora provází, brzdí a co prožíváš

 • na to nejsi SÁM/SAMA

Co TĚ ve výcviku čeká:

5x jednodenní supervizní setkání

- vedené vždy dvěma lektory

- 3x integrační zoom

Individuální konzultace - 45 min.

- individuální 45 min. konzultace s mentorem (Blankou nebo Honzou) pro každého účastníka

Podpůrná skupina

- podpůrná skupina - prostor pro sdílení zkušeností, pro získání zpětné vazby, vzájemné inspirace. Tato skupina vám zůstane i po ukončení výcviku!

Termíny

17. 9. 2024 - vedení kruhu v tandemu, intervize, inspirace venku
12. 11. 2024 - online integrační setkání na ZOOM
14. 1. 2025 - kruh v tichu a honoring
březen 2024 - online integrační setkání na ZOOM
6. 5. 2025 - online kruh jako forma plus prace se zdroji
červen 2024 - online integrační setkání na ZOOM
7. 10. 2025 - velky/malý kruh a podpůrný kruh
prosinec 2024 - online integrační setkání na ZOOM
20. 1. 2026 - Integrace + slavnostní zakončení výcviku

Témata kompetenčních dní:

Každý kompetenční den obsahuje:

 • přednáška k tématu
 • lektory facilitovaný kruh dle daného tématu
 • praktikování nových zkušeností
 • reflexe nad prožitkem z tohoto typu kruhu
 • otázky ke konkrétním situacím se kterými jste se setkali jako facilitátoři kruhů.

17. 9. 2024 - 1. vedení kruhu v tandemu, intervize, inspirace venku

seznámíme se s facilitací ve dvojici a jejími benefity a výzvami, podíváme se a vyzkoušíme co je to intervize a v neposlední řadě budeme mluvit o inspiraci, kterou můžeme získat pro svůj facilitační růst u jiných facilitátorů
(facilitují Blanka Tichavská a Jan Prokopec)

12. 11. 2024 - Integrační setkání na ZOOMu

Témata, kterým se budeme věnovat na integračních zoomech:
- co se mi daří, co funguje,
- co se mi nepovedlo jako facilitátorovi, čeho se bojím,
- “konkurence” a můj vztah k ní
- zkušenost, na které jsem vyrostl/a
- práce s grafikou - pozvánky na kruh atd.

14. 1. 2025 - 2. kruh v tichu a honoring

- seznámíme se s pokročilou metodou vedení kruhu - kruh v tichu, společně prozkoumáme co nám kruh v tichu nabízí, naučíme Vás jak zapojit honoring jako specifický nástroj kruhové komunikace a jak jej používat v přechodových a jiných rituálech
(facilitují Blanka Tichavská a Jan Prokopec)

březen 2024 - Integrační setkání na ZOOMu

Témata, kterým se budeme věnovat na integračních zoomech:
- co se mi daří, co funguje,
- co se mi nepovedlo jako facilitátorovi, čeho se bojím,
- “konkurence” a můj vztah k ní
- zkušenost, na které jsem vyrostl/a
- práce s grafikou - pozvánky na kruh atd.

6. 5. 2025 - 3. online kruh jako forma plus prace se zdroji

- význam dlouhodobé práce s vlastními zdroji pro službu facilitátora, způsoby a možnosti zdrojování. Specifika a benefity on-line kruhů, jejich technické a praktické zajištění, možnosti aplikací podporujících on-line kruhy.
( facilitují Blanka Tichavská a Jan Prokopec)

červen 2024 - Integrační setkání na ZOOMu

Témata, kterým se budeme věnovat na integračních zoomech:
- co se mi daří, co funguje,
- co se mi nepovedlo jako facilitátorovi, čeho se bojím,
- “konkurence” a můj vztah k ní
- zkušenost, na které jsem vyrostl/a
- práce s grafikou - pozvánky na kruh atd.

7. 10. 2025 - 4. velký/malý kruh a podpůrný kruh

- Seznámíte se s vedením velkého a malého/ vnitřního a vnějšího kruhu jako poradního, rozhodovacího nástroje. Naučíte se jak připravit a podržet podpůrný kruh (nástroj podpory v nelehké životní situaci člověka). (facilitují Šárka a Zdeněk Weberovi)

prosinec 2024 - Integrační setkání na ZOOMu

Témata, kterým se budeme věnovat na integračních zoomech:
- co se mi daří, co funguje,
- co se mi nepovedlo jako facilitátorovi, čeho se bojím,
- “konkurence” a můj vztah k ní
- zkušenost, na které jsem vyrostl/a
- práce s grafikou - pozvánky na kruh atd.

20. 1. 2026 - 5. Integrace + slavnostní zakončení výcviku

(facilitují Blanka Tichavská a Jan Prokopec)

MENTOŘI VÝCVIKU

Zakladatel projektu Muzskykruh.cz,
mentor, vyškolen a certifikován v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu, facilitátor a poutník. 15 let zkušeností s vedením mužských kruhů, výcviků a rituálů.
Šárka je vyškolena a certifikována v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu., vede ženské i smíšené kruhy
Koučka, mentorka, lektorka, přes 7 let zkušeností s vedením seminářů a kruhů pro muže i ženy. Máma tří dětí, propagátorka councilu kdekoli je to možné.
Spolu zakladatel projektu Kruhyduvery.cz Mentor, facilitátor kruhů pro muže, ženy, dospívající i děti, otec dvou dcer. Facilitátor Mužského kruhu Praha, mentor výcviku Mužská síla, spoluorganizátor taťkária. 4 rokem vedu kruhy pro děti a dospívající na Scioškole, kde působím jako mentor pro 7-9 třídu.

MÍSTO KONÁNÍ

Studio Loona
Adresa: Křižíkova 67, Praha 8

Studio Loona

Cena celého výcviku     22.222 Kč

Na dvakrát:
11.111 Kč
(první splátka po přihlášení a  druhá duben 2025)

Nebo ve splátkách:
15 x 1.500 Kč  
(první splátka při přihlášení, druhá 1. 10. 2024)

Podmínky účasti

 • dobré psychické a mentální zdraví
 • přirozený zájem o budování kruhů a týmů a společenstev
 • přirozené puzení být ve službě kruhu jako facilitátor/ka

Přihláška