UKOTVENÍ V ROLI FACILITÁTORA PORADNÍHO KRUHU

Děkujeme za tvoje přihlášení, informace k zahájení kurzu budou zaslány nejpozději 14 dní před začátkem výcviku.