KLUB TRANSPARENTNÍ KRUHOVÉ KOMUNIKACE

ročník 2021

Milí příznivci Transparentní kruhové komunikace, vítejte na vstupní stránce do společenství KLUBu TKK.

Protože vnímáme silnou potřebu absolventů Tréninku TKK nabyté dovednosti dále praktikovat a rozvíjet, přinášíme vám takový prostor a možnost již nyní.

Rok 2021 je pilotním rokem Klubu. Jeho funkční podobu, obsah a rozsah budeme vytvářet spolu s jeho členy tak, aby byl co nejhodnotnější a nejlépe odpovídal na možnosti prohloubení a ukotvení principů TKK v nás pro každodenní život, pro různorodé možnosti použití.
Pojďte jej tvořit s námi.

“Buďme společně aktivními účastníky života,
nikoli pouhými jeho konzumenty.

Záměrem Klubu TKK je vyvářet a rozvíjet dlouhodobý bezpečný pravidelný prostor pro praxi a prohlubování dovedností používání transparentní kruhové komunikace v každodenním životě, v rozličných prostředích a vztazích - partnerských, rodinných, pracovních a společenských.

Účast v tomto Klubu je podmíněna předchozím absolvováním 4-týdenního Tréninku TKK , nabídku členství rozesílám účastníkům tréninku po jeho skončení. Není možno se přihlásit dříve či samostatně, bez předchozí účasti.

 

Setkání Klubu TKK budou probíhat online,

naživo, vždy první  pondělí v měsíci,

v čase 16-18 hodin, na platformě ZOOM.

10. 5. 2021 |

ONLINE každé první pondělí
v měsíci, v 16 - 18 h (ZOOM)

Průvodci a facilitátoři:
Šárka Weberová a Zdenek Weber

Setkání klubu zahrnuje

Obsahem setkání bude opět krátká přednáška prohlubující principy TKK, přinášející doplňující a dílčí aspekty TKK a následovat bude praxe TKK (ve velkém kruhu, v triadách) na určité téma/ otázku. Témata se budou generovat z oblastí vztahových, společenských, spirituálních. Budeme je přinášet my, facilitátoři, stejně jako členové Klubu.

Členové Klubu budou mít přístup na uzavřenou webovou stránku Klubu, kde budou k dispozici záznamy přednášek, nahrávky meditací a další ponětné tipy a informace pro rozvoj kompetencí TKK, bonusový materiál, který vznikne z pravdivého impulsu a potřeb Klubu a jeho členů. V rámci Klubu budou členové praktikovat TKK v menších skupinách mezi sebou, v mezidobí mezi jednotlivými setkáními Klubu, stejně, jak tento princip znáte z tréninku.

V rámci tohoto Klubu bude prostor pro vaše otázky a podněty z Vašeho života, jak přinášet TKK do různých společenských prostředí.

Termíny a připravovaná témata v roce 2021:

10. 5., 16 - 18 h - VZTAH K PENĚZŮM
7. 6., 16 - 18 h - TRANSPARENTNÍ KOMUNIKACE VE VZTAHU K MUŽŮM, VE VZTAHU K ŽENÁM
5. 7., 16 - 18 h  - TÉMA NA NÁVRH ČLENŮ KLUBU
2. 8., 16 - 18 h - není zatím předem dáno
6. 9., 16 - 18 h - není zatím předem dáno
4. 10., 16 - 18 h  - není zatím předem dáno
1. 11., 16 - 18 h  - není zatím předem dáno
6. 12., 16 - 18 h  - ADVENT A VÁNOCE JAKO DUCHOVNÍ ČAS

Členství je možno zvolit na 6 nebo 12 měsíců, počínaje měsícem registrace:

 

  • 6 měsíců  3000 Kč / 120 EUR
  • 12 měsíců 5000 Kč / 200 EUR 

Kořeny Transparentní kruhové komunikace

Zdenek a Šárka spojili své dlouholeté zkušenosti s facilitací poradních kruhů (councilů), vnáší do výcviku transparentní kontemplativní komunikaci podle Thomase Hübla a  praxi meditace a prvky somatic experiencingu.

Přihláška