STAŇ SE PRŮVODCEM

VISION QUESTEM

3-letý výcvik v letech 2020-2023

Průvodce Vision Questem 2020 - 2023

3-letý výcvik pro 12 - 16 účastníků a účastnic
začínáme v květnu 2020

5/2020 - 2023 |

Slovensko, Chorvatsko,  Skotsko, Norsko, Čechy 

lektoři: Zdenek a Šárka Weberovi

Naší hlavní motivací, proč otevíráme tento 3 letý výcvik je, že chceme, aby se vision quest šířil dál a podpořili jsme to, aby se narodili kvalifikovaní a zkušení průvodci tímto uzdravujícím a krásným rituálem, který je tak potřeba v tomto světě. Cítíme to jako své poslání, předávat dál vše, co jsme se naučili jak v průběhu vedení mnoha desítek vision questů, tak v mentorské a průvodcovské psychologii a filozofii.

Nejdůležitějším učením celého tohoto výcviku je prohlubující se vlastní zkušenost s vision questem, councilem, medicínským kruhem a především svým vlastním procesem sebepoznání. Vlastní proces hlubinného sebepoznání je klíčový a podstatný.

Proto celý výcvik je významně především sebezkušenostní a vede účastníka především jeho procesem sebepoznání a osobní transformace. Jak jinak se stát průvodcem vision questem, než tím absolvováním dostatečného množství vlastních vision questů v různém prostředí a za různých okolností, jak jinak se mohu stát průvodcem? Než mít opravdu široké zkušenosti s tím být provázeným 4 různými způsoby.

4 vision questy během 3 let ve 4 různých prostředích, 4 různých zemích, 4 směrech medicínského kruhu,  celkově 50 dnů během 3 let

Základem celého výcviku je absolvování 4 vision questů během 3 let ve 4 různých prostředích, 4 různých zemích, 4 směrech medicínského kruhu,  celkově 50 dnů během 3 let.

Výcvik obsahuje 4 vision questy a 15 jednodeních setkání ( 5x do roka ) kde budeme předávat komplexní učení související s mentorskou a průvodcovskou prací a různými způsoby jak vést vision quest, ale i jak být průvodcem a jak najít svůj vlastní styl provázení vision questem, také  budeme hovořit o zákonných, bezpečnostních, business, spirituálních aspektech vision questu, dále jakým způsobem pokračovat a zahájit svou průvodcovskou činnost, jak nastavit cenu, prostředí a další aspekty, pohádky, příběhy, umění zpětné vazby, zrcadlení.

4 vision questy zde slouží především jako přechodový rituál do průvodce vision questem a také jako kontemplativní prostor sebepoznání a sebe-osvobození a uzdravení sebe své duše a lidské společnosti, navrácení se k přirozenému vztahu s přírodou a přirozenou spiritualitou a božstvím. Vision questy je třeba absolvovat všechny, přesto samotné solo může být i kratší, není podmínkou být na solu vždy 4 dny a 4 noci, vše záleží na skutečné individuální momentální kapacitě.

Celý výcvik můžete projít také jako sebezkušenostní proces osobní transformace.

Výcvik obsahuje 4 vision questy a 15 jednodeních setkání

Celé učení je pojaté tak abyste prošli hlubokými zkušenostmi, každý vision quest je zaměřený na jednotlivé strany a cípy medicínského kruhu a kvality a stíny daného cípu, přednost má ale vždy to co se aktuálně vyjevuje, cesty do různých směrů a vision questy v různém prostředí dávají ohromný základ a zkušenost pro vedení budoucích vlastních vision questů.

Témata jednotlivých cípů budou určitým způsobem zabarvovat jednotlivé vision questy a stanou se svého druhu barvou duhy každé akce, bez prožitku a porozumění není žádného průvodce, navíc společně vytvoříme skutečné spojení a poznání se v hloubce, síle, zranitelnosti, lidskosti a významně se každý osvobodí z mnoha svých iluzí. Tím pádem je toto i velice silný krásný a dobrodružný sebe-osvobozující proces i kdybyste se žádným průvodcem vision qustem nikdy nestali.

Průběh výcviku - vision questy

1.6 - 9.6 2020

Východ
smrt a znovuzrození/stařec,stařena a mimino/pomíjivost/úžas
vision quest na Slovensku, Zaježová

4.- 13.6 2021

Jih
tělesnost, city, smyslnost, prožitek života, sexualita, dětství, užitek z peněz
vision quest v Chorvatsku na pustém ostrově
 

3.-12.6 2022

Západ
síla, výzvy, strachy, krev, trávení, transformace, proměna vydělávání peněz
vision quest v Skotsku u oceánu - Findhorn

2.-11.6 2023

Sever
struktura, řád, leadership, král/královna, rodičovství, zralost, pořádek v penězích
vision quest v Norsku nebo Švédsku - Thundra za polárním kruhem
 

25.-27.8 2023

Střed
pravdivé já, pravé já, božské já, střed labyrintu, závěrečný iniciační a oslavný víkend, iniciace a pasování na mentora
vision quest v Česku, Louka v Malém Ratmírově
 

15 jednodenních výukových setkání v Praze

4x ročně jaro, léto, podzim, zima, výukové moduly budu také nahrávat a poté vám je dám k dispozici, bude to vždy 2 x 3 hodiny výuky a sdílení

Průběh výcviku - jednodenní setkání

nové datum: 15.4.2020 29.4.2020, Praha, od 10 do 16 hod

Otevřeme společně v kruhu tento výcvik a začneme s výukou a přípravou vysvětlením kruhu a jeho smyslu.
Setkání bude trvat do 17h, místo bude určeno a ujasněno včas. Proběhne  příprava na vision quest na Zaježové

9.9.2020, Praha, od 10 do 17 hod

1. role mentora, průvodce, kouče, lektora ve vztahu k vedení vision questu

18.11.2020, Praha, od 10 do 17 hod

2. council a kruhové sdílení, struktura, řád, smysl, využití, záměr, Význam společenství a kruhu pro vedení vision questu

20.1.2021, Praha, od 10 do 17 hod

3. rituál a jeho smysl, jak uspořádat naplněný funkční rituál?

17.3.2021, Praha, od 10 do 17 hod

4. etika a morálka průvodce vision questem

5.5.2021, Praha, od 10 do 17 hod

5. medicínský kruh z několika perspektiv, kompas pro život, mikrokosmos a makrokosmos

prosinec 2021

6. příroda/kosmos a její síla a přirozená spiritualita/vnitřní ekologie

únor 2022

7. struktura vision questu/proč + obsah vision questu/proč + zdravotní aspeky půstu

květen 2022

8. různé způsoby vedení vision questu/ business quest, spiritual quest/ ženský quest/ mužský quest/ vision quest jako přechodový rituál, jako kontemplativní praxe

červen 2022

9. bezpečnostní a právní a aspekty vedení vision questu

září 2022

10. jak sám začít, podpora, společenství, cenotvorba, další spolupráce

2023

11. Přírodní terapie/Nature terapie a její aspekty

2023

12. příroda jako terapeut a průvodce vision questem

2023

13. Vnitřní svět a vnější svět jsou jedno

2023

14. Jak zrealizovat svůj vlastní projekt, vision quest. Krok po kroku k vlastnímu prvnímu vision questu, proč může být dobré pracovat ve dvou, mít asistenty.

2023

15. živnostenské a právní business aspekty vedení vision questu, neformální vzdělávání a osobní rozvoj, jak zahájit a vést svůj vlastní vision quest, svůj vlastní projekt 

Rodina: pokud byste to tak cítili a chtěli a vaši rodinní příslušníci by byli naladěni takže, by vás mohli na některé vision questy doprovázet, být v pozadí či zasednout občas do kruhu, jsou vítáni a do celého procesu je zaintegrujeme. Včetně dětí.

Součástí výcviku budou i webináře s hosty ze zahraničí, kteří vedou vision questy a podobné přechodové rituály jakými jsou Arne Rubinstain, Holger Haiten, a další.

Tak jak stojíš zakořeněn do své rodné půdy a vztahuješ ruce jako rostlina ke světlu Dědečka Slunce, tak budeš i pátrat po svém místě na zemi mezi národy. Uvítáš všechny, kteří se vydali na cestu před tebou, bez ohledu na jejich barvu nebo víru.

A jak budeš hledat poznání sebe sama, zjistíš, že nejsi ani bílý, ani černý, ani červený člověk. Jsi mixem všeho, soutok, duha. Každá myšlenka, cit, modlitba, sen nebo píseň bude rezonovat silou vašich společných předků.

Skrz tebe a obřad, který vykonáš dosáhnou tvé babičky a dědové od začátku doby dopředu k naplnění naší společné vize - a té neustále se vyvíjející se vzájemné závislosti všech národů a žijících tvorů na zemi.

Cena

50.000 Kč

V lednu 2020 proběhne zaplacení zálohy 10 % z celkové sumy výcviku Průvodce Vision Questem 2020 - 2023 (tj. 5.000 Kč).

Hrazení účasti začne v květnu 2020 a jsou tyto možnosti
(s tím, že se odečte lednová záloha 5.000 Kč):

  • 45.000 Kč (jednorázově)
    nebo
  • 12 x 3.750 Kč (čtvrtletně)
    nebo
  • 36 x 1.250 Kč (měsíčně)

Naším cílem není zbohatnout, či se významně obohatit, touto činností se nedá finančně zbohatnout, jde nám především o adekvátní hodnotu. Naším cílem a posláním je tuto práci šířit a rozvíjet dále, aby pokračovala skrze další lidi, zároveň si uvědomujeme, jakou cestu jsme sami museli projít abychom takové krásné a silné přirozeně spirituální procesy mohli vést a nemyslíme si že je kdokoli zralý na to vést vision quest poté co absolvoval svůj jeden vision quest či dokonce sám žádný neabsolvoval.

Chceme vytvořit komunitu, společenství, průvodců vision questem, vytvořit společné standardy, kosti a zároveň unikátnost a jedinečnost každého průvodce a tuto krásnou práci dále šířit a rozvíjet, zároveň kladu důraz aby učení se být průvodcem bylo dobrodružné, zábavné, hravé a významně sebezkušenostní i když teorie je také důležitá.

Tato suma se vám vrátí realizováním jednoho či dvou menších vision questů, pokud chcete uvažovat čistě ekonomicky. Tímto výcvikem také posílíme pole vision questu v čechách a
sílu a dosah celého tohoto procesu.

Také chceme budoucí průvodce vision questem podpořit v jejich vlastním vedení vision questu, marketingu a podpoře v začátcích.

 

Po tomto výcviku, jsem si tím naprosto jistý, bude z každého účastníka hotový připravený průvodce vision questem.

Také chceme budoucí průvodce vision questem podpořit v jejich vlastním vedení vision questu, marketingu a podpoře v začátcích.

Součástí výcviku budou i webináře s hosty ze zahraničí, kteří vedou vision questy a podobné přechodové rituály jakými jsou Arne Rubinstain, Holger Haiten, a další.

Letenky a náklady

Letenky a náklady spojené s vision questy v různých směrech, budeme minimalizovat na naprosté minimum, budeme sdílet jídlo, auta, náklady na co nejnižší míru, naprostý low cost, Norsko, Švédsko, Skotsko, je možné spát ve volné přírodě kdekoli.

Letenka Kréta/Chorvatsko - z Vídně 2500 Kč zpáteční, Letenka - Švédsko/Norsko - 1500 Kč zpáteční, Letenka Skotsko - 5000 Kč, možnost letět do Londýna/1000 Kč a pak auty do Findhornu pomalu a cestou dělat přípravu  na vision quest.

Průvodci: Hlavním průvodcem vision questem je Zdenek Weber, vision quest na Krétě/Chorvatsku a ve Findhornu povede spolu se Šárkou, závěrečnou iniciaci také povede Zdenek a Šárka, a několik výukových modulů také.

Po tomto výcviku jsem si naprosto jistý tím že z každého účastníka bude hotový připravený průvodce vision questem.

Výcvik je zakončen “zkouškou” a seminární práci o 6 stránkách o vision questu a diplomem.

"Ani Já, ani nikdo jiný, nepůjde cestu za Tebe.

Musíš jít sám."
- Walt Whitman (Zpěv o mně)

Přihlášky uzavřeny - výcvik je naplněn