Promítání filmu Vision Quest s besedou

23. 1. 2023, 18:00 |

Nový Jičín, Všesmír

lektoři: Jan Čermák a Blanka Tichavská

Upoutávka k filmu

Tento večer nabízí možnost seznámení se a potkání s rituálem questu skrze dokumentární film Martina Slezáka,  Vision Quest - rituál s příchutí smrti, a skrze besedu Blanky Tichavské a Jana Čermáka.

Rituál questu je o hledání a nalézání smyslu pro další období našeho života či jeho určité části. 

Je to rituál pro své léčení, vztahy a lásku, pro hlubší poznání sebe sama, pro ukončení velkých úseků našich životů a započetí nových období, pro ukončení vleklých životních krizí a hledání poučení. Pro otevření se novým, doposud netušeným možnostem vlastního života, konání i bytí. 

Na questu pro to vše necháváme za sebou na několik dní vše, co nás rozptyluje, co nás odvádí o nás samých, od našeho cítění a spojení s něčím, co nás přesahuje. Komfort, různá vyrušení moderní civilizace i jídlo. V naději, že naše oběť, přinese své dary nejen skrze naše konání, ale také skrze soulad s proudem života v nás.  

Mnozí muži a mnohé ženy, kteří přišli na rituál hledání smyslu, již předtím vyzkoušeli řadu dostupných způsobů sebe-léčení. Až sami se sebou, postící se v přírodě, našli klid a mír v duši potřebný pro další cestu.

Náš rituál questu, hledání smyslu, vychází z know-how, které vzniklo v průběhu 10 let a je inspirováno mnoha zkušenostmi z podobných rituálů z různých kultur, různých tradic a workshopů a výcviků. Spojili jsme naše nejlepší zkušenosti a poznatky a vytvořili program, který stojí na pevných základech české Matky země. Způsob vedení rituálu hledání smyslu, které používáme, je vytvořeno českými muži a ženami pro dobro všech lidí. Moudrost přechodových rituálů je univerzální a my jsme přesvědčeni, že je nutné vždy hledat nejvhodnější cestu a způsob tohoto krásného rituálu náležícího k národu, zemi a době, ve kterém žijeme. Nejdeme cestou slepého přebírání rituálů z jiných kultur a zvyků. Základní principy a kosti jsou stejné a univerzální všude na Zemi. Podmínky, kultura a tradice však ne.

Těšíme se na viděnou. 

Jan Čermák a Blanka Tichavská

 

Mistr řekl, že pokud nezapomenete na jedinou věc na tomto světě, na kterou se nesmí nikdy zapomenout, i kdybyste zapomněli na všechno ostatní, není třeba si dělat jakékoli starosti. 

Zatímco kdybyste si pamatovali, prováděli a dávali pozor na všechno ostatní a na to jedno jediné, podstatné, zapomněli, ve skutečnosti byste neudělali vůbec nic. 

Je to, jako kdyby vás král poslal do nějaké země, abyste tam provedli jediný zvláštní úkol, a vy tam odjeli a splnili sto jiných úkolů. Jestliže jste však nevykonali to, proč jste tam byli posláni, je to, jako byste nevykonali vůbec nic. 

Stejně tak i člověk přišel na svět kvůli jednomu zvláštnímu úkolu a to je jeho účel, smysl. Jestliže ho nesplní, neudělal nic.

Sólo a dotek smrti

Čtyři dny a noci o samotě v lese, ve spojení pouze s přírodou. Bez jídla, stanu, telefonu a jiných vymožeností civilizace. Jen s vodou, plachtou na přístřeší a nejnutnější výbavou k přežití. Čtyři dny v tichu, kdy se tělu v půstu tříbí smysly a člověk začíná vnímat velmi úzké, intenzivní a intimní spojení s okolní přírodou, Zemí, Vesmírem a především s osobní hlubokou pravdou a svým skutečným smyslem či posláním. Tváří v tvář holému bytí a blízkosti smrti, pohledu do očí vlastnímu stínu a bolestivé temnotě, nachází zdroj své síly a zbavuje se strachů, které do té chvíle ovládaly jeho život.

Vision Quest 

Úžasný, deset dní trvající, přechodový rituál, kterým jsem prošel v roce 2017, mně poté, co jsem se ve svém životě ocitl znovu na úplném začátku, pomohl nalézt vlastní pravdivou cestu a nový směr, uvědomit si hluboký význam poznávání sebe sama, dokonalosti života na Zemi a nutnosti vědomě prožívat všechna období a strasti i slasti života. Ročně jím v Česku prochází desítky mužů, ale i ženy a páry. Tímto filmem vám chci přiblížit, jak takový rituál u nás vypadá, proč jej lidé přichází absolvovat a jaký má vůbec smysl.

Martin Slezák - autor filmu

"Je to rituál přechodu duše člověka z jednoho období života do dalšího. To vše je spojené s hlubokou inventurou svých postojů, hodnot, názorů a sociální sounáležitosti. Funguje to tak, že co je platné, zůstane s námi dál, co není platné a v souladu s námi, od toho se rituálem osvobozujeme. Lidé bez rituálů jsou nevědomě zahlceni svou minulostí, nedokončenými procesy minulosti, které se jim přelévají obrazně řečeno přes ramena a stávají se jejich přítomností, tzn. že mnoho lidí žije vlastně jen v minulosti, protože nedokončené procesy, vztahy, pocity, vazby z minula jsou tak silné, že vytvářejí jejich přítomnost. Tak poté jen opakují stále ty samé vzorce s nadějí, že zrovna dneska se to změní. Rituál přechodu pomáhá urovnat naši minulost, vyprázdnit se psychologicky, duchovně i fyzicky a otevřít se novým tvůrčím silám, které v naší duši čekají na uvedení do života. Rituál je určen lidem v přechodových obdobích života, například z chlapce v muže, z dívky v ženu, je dobrý také jako předsvatební rituál, v obdobích krize nebo ztráty důležitých opor." 

Zdenek Weber

O filmu

Film byl natočen během roku 2018 a 2019, na Vision Questech mužů moravského běhu, jenž v rámci programu "Mužská Síla" pořádá společnost True Self. Snažil jsem se zachytit autentické obavy, myšlenky, představy a zkušenost několika přímých účastníků před sólem i po něm. Další rozhovory, které mi pomohly ucelit si obraz o Vision Questu, pak na různých místech České republiky s lidmi, kteří tímto rituálem provází jako mentoři, asistenti nebo účastníci minulých ročníků, a také osobnosti naší etnologie.

 

Z premiéry

Promítání filmu Vision Quest s besedou

LEKTOŘI

Koučka, mentorka, lektorka, přes 7 let zkušeností s vedením seminářů a kruhů pro muže i ženy. Máma tří dětí, propagátorka councilu kdekoli je to možné.
Kouč. mentor výcviku mužská síla, facilitátor councilu a přechodových rituálů, otec tří dětí.

Přihláška