RETREAT

4-denní retreat

4-denní retreat

PROCITNI A CHECHTEJ SE V SEXU

17. - 21. 11. 2021

Horská chata Schwaigrovka pod Svatým Hostýnem

Retreat PROCITNI A CHECHTEJ SE V LÁSCE A V PENĚZÍCH, vznikl z naší lásky k životu a lidem. Dává nám hluboký smysl podporovat bytosti na cestě nejhlubšího sebepoznání. Nalezení smyslu života a vnímání propojení s vesmírem a bohem přirozenou nenáboženskou cestou.

Vycházíme z učení našich mistrů jako jsou Ramana Maharishi, H.W.L. Půndža, Eduard Tomáš, Thomas Hübl...a další

Také vycházíme z terapeutického vzdělání a 15 let vedení kruhů a procesů osobní transformace. 

Procitni a chechtej se, tak je to snadné, ač to tak často v životě nevypadá. Tedy nevypadá to do té doby, než najdeme sílu se zastavit a vnímat přítomný okamžik TEĎ. A pak se stane zázrak. Svět se nestane hezčím, ale můj vztah ke světu je jiný. Najednou tu není nikdo “kdo by to chtěl jinak”, neboť vše “je tak jak to je”. To je nesmírná úleva a obrovská radost o kterou bychom se s vámi rádi podělili. 

Všechny mystické tradice hovoří různými jazyky o tom samém, o plném sjednocení člověka s božstvím, o rozpomínání se člověka na jeho skutečnou podstatu, povahu a sounáležitost. Procitání je provázeno chechtáním, ale také bolestnými momenty, spontánním osvobozováním. Tento duchovní proces obrácení se, probouzení se, osvobozování se je vyslyšením našeho volání, naší připravenosti. Ve všech mystických tradicích a cestách najdeme mentory, průvodce, učitele jsou to bytosti, kteří často nejsou na konci cesty, ale jsou “o něco dál” a mají kompetence nás na naší cestě právě teď podpořit. 

Každý okamžik tohoto “samádhi/satori” je, jako byste dostali nekonečnou baterii, či nevyčerpatelnou nádrž paliva. Každému se občas stane, že zapomene, že máme přístup k tomuto nekonečnému zdroji a cílem retreatu je rozvzpomenutí na “TO KDO OPRAVDU JSME”. Teď a tady” Ta základní a někdy zneklidňující otázka “kdo jsem já” se stane tou nejhlubší studnou průzračné vody lásky a nasytí naši žíznivou duši. Kdo jsem já? Kdo je láska? 

Spojujeme unikátní přístup vzájemného sebepoznání, které umožňuje hledět neustále do zrcadla skrze vztahy k dalším lidem, lidé jsou zrcadla našeho cítění, myšlení, traumatu, ale také toho nejlepšího co v sobě máme, naší skutečné podstaty, našeho pravého já. Přirozené vztahování ve spojení se vzájemném sebepoznáním umožňuje přenést tuto praxi do každodenního života a práce a rodiny a protáhnout tak tento retreat do středu “supermarketu každodennosti”. 

Poté přichází poznání, že ta žízeň ve skutečnosti nikdy neexistovala, ač se ještě před chvílí jevila jako skutečná.

ŠŤASTNY AŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI!

SUBHAM ASTU SARVADŽAGATAM!

PROGRAM RETREATU

 • pravidelné vedené meditační cvičení
 • kruhová transparentní komunikace a vzájemné sebepoznání a zrcadlení
 • přednášky a moudrost z mystických tradic
 • techniky podporující procitání a chechtání z podstaty a prožívání podstaty lásky
 • zklidňující dechová cvičení
 • aktivační dechová cvičení
 • dýchání dle Wim Hofa pro podporu zdraví a imunity
 • tělesné cvičení Čchi kung pro zvládání těžkých a stresových situací v životě
 • ticho
 • podpůrné tématické duchovní filmy a jejich společná reflexe

Na retreatu bude k dispozici  čistá, energizující strava

 

CO NA RETREATU ZÍSKÁTE?

 • Vnitřní svobodu, o kterou nelze přijít
 • Upevnění návyku používat vědomý dech a meditaci v každodenním životě
 • Lásku, kterou nelze ztratit 
 • Seberegulativní nástroje a metody pro zvládání obtížných situací
 • Schopnost komunikovat pravdivě a transparentně 
 • Vnímání propojenosti všeho na všech úrovních
 • Společenství lidí, kteří si odnesou to samé -:)-:)
 • Prožitky duchovního přátelství

PLATBA

Měsíce jsme s Janem pravidelně rokovali a cítili a vnímali otázku finančního vyrovnání za tento retreat, vnímáme ohromnou posvátnost a naší úctu k učení, které skrze nás teče na zem a mezi lidi.

Po mnoha vzletech a pádech jsme dospěli k z našeho pohledu -:) geniální myšlence, že z placení za retreat uděláme učení samo o sobě. My nevíme kolik  za  realizaci tohoto retreatu obdržíme a taky nevíme kolik vy za tento retreat zaplatíte.

K tomuto dospějeme nakonci retreatu společnou transparentní komunikací, sebe a tebe upřímností. Využijeme společný transparentní prostor naprosté otevřenosti a upřímnosti a hledání indivdiuálního i kolektivního vyjádření vděčnosti formou finanční.

UBYTOVÁNÍ

Termín: 17. - 21. 11. 2021, 4-denní retreat začíná ve středu večer a končí v neděli odpoledne.

Místo: Horská chata Schwaigrovka pod Svatým Hostýnem, www.svatyhostyn.cz

Cena za pobyt: Pronájem zámečku stojí 5000 Kč / den, tato suma bude rozpočítána mezi účastníky rovným dílem. Minimální počet účastníku je 8 a maximální 10. Platba na místě.

Cena za jídlo: Jídlo bude rozpočítána mezi účastníky rovným dílem ze skutečných nákladů na jídlo.

Těšíme na vás !

Jan Rudzinskyj

Zdenek Weber

REGISTRACE NÁHRADNÍKŮ A ZÁJEMCŮ