PŘECHODOVÝ RITUÁL PRO CHLAPCE A DÍVKY

a jejich rodiče, strýce, tety, patrony

Každá lidská bytost potřebuje růst a být ve svém růstu uznána.

1. - 6. 8. 2023 |

Kubasova chalupa
Sudislav nad Orlicí

lektoři: Jan Čermák a Blanka Tichavská

Přechodový rituál pro chlapce a dívky

Vizí tohoto přechodového rituálu je doprovodit naše děti přes práh do další etapy jejich života a podpořit je v růstu fyzickém, mentálním, emočním, sociálním i spirituálním.
Nabídnout jim orientaci, bezpečí, sounáležitost a přijetí v období změny.
Umožnit jim rozvíjet své kvality síly a moudrosti.
Ujistit je v naší lásce, i když z naší náruče pomalu vyrůstají.

Jak průběh rituálu vnímáme a připravujeme? Co bude jeho náplní?

  • rekapitulace dosavadního života hravým a zábavným způsobem v přírodě a v kmeni
  • přechod skrze práh do posvátného háje, přechodové fáze posvátného prostoru (tajemství)

  • výzva samoty a spojení se sebou samými odpovídající věku
  • návrat jako znovuzrozená bytost do nové dospělejší fáze života
  • uznání, uctění a oslavení, honorace, iniciace
  • tvoření životní vize hravou formou pro další období života
  • prohloubení vztahových vazeb mezi dětmi a rodiči
  • ukončení dosavadních důležitých fází života a započetí nových, dospělejších

Jako rodiče, průvodci, učitelé nebo ti, kdo děti vychovávají, děláme všechno pro to, aby začátek jejich života byl co nejlepší. Kolik jen si s jejich budoucností spojujeme nadějí! Tak proč se tolik dětí v období dospívání dostává do problémů? Říkáte si někdy: panebože, co z toho našeho kluka jednou bude? Chtěli byste, aby se z něj stal šťastný muž či žena, kterým se daří a život je baví?

Aby se z housenky mohl stát krásný motýl, potřebuje přijmout svou přirozenou změnu a odevzdat se růstu.

Přechodový rituál je vhodný pro dvě věkové či zralostní úrovně přechodového rituálu:

1. z dítěte do chlapce a dívky (orientačně 8–13 let věku)
2. z chlapce a dívky do mladého muže a mladé ženy (orientačně 14–19 let věku)

Pro přesné zařazení do jedné z těchto dvou úrovní přechodového rituálu je nejdůležitější vaše vlastní vnímání zralosti dítěte, jeho fyziologická, emoční a sociální vyspělost v aktuálním stadiu vývoje.

Pro druhý přechodový rituál (z chlapce a dívky do mladého muže a mladé ženy) je vcelku často branou fyziologický práh první krve a prvního semene. Od tohoto okamžiku přestávají být chlapcem a dívkou a je nasnadě je doprovodit přes práh, byť jsou mladšího věku, než je výše uvedeno. 

Pokud jsou vaše děti mimo tento věk, nejste si jisti zařazením a máte vnitřní pocit, že byste chtěli rituál se svým dítětem absolvovat, dejte nám vědět. Společně zhodnotíme situaci a zjistíme, zda právě teď je ten pravý okamžik k přechodu, či je prospěšnější rok posečkat.
Stejně tak v případě jakýchkoli jiných otázek a nejasností neváhejte se s námi spojit, a pokud bude situace zralá, najdeme cestu, jak vám umožnit účast.

Z dítěte do chlapce a dívky, 8–13 let

Dívka a chlapec potřebují uznání, že už nejsou malým dítětem, ale ještě nejsou ani mladá žena či muž. Rozvíjejí své zájmy, začínají objevovat svou vlastní vizi, záměr, zdravé a přirozené sebevědomí a sebeprožívání. Tomuto období přísluší nová úroveň zodpovědnosti a privilegií v rodině a komunitě, než kterou dítě znalo doposud. Proměnou prochází i vztahy s rodiči, zároveň zůstávají vztahy s matkou a otcem ústředními vztahy, klíčovými pro orientaci v rozšiřujícím se vnějším světě. Velmi důležité je přijetí a respekt vůči nově vznikající křehké osobní integritě, sebedůvěře a suverenitě.

V této úrovni se témata přechodového rituálu pro chlapce a dívky významně neliší.

Z chlapce a dívky do mladého muže a mladé ženy,
14–19 let – první krev a první semeno

V této fázi se témata přechodového rituálu pro chlapce a dívky už v některých aspektech liší, a proto pracujeme v určitých fázích procesu s mužskými a ženskými kruhy, přednáškami a diskuzemi.

Přechod do mladého muže
Mladý muž je muž, ale je to něco jako „baby muž“. Vystupuje z těsného vlivu rodičů, vstupuje do větší vlastní suverenity, kde rodiče jsou za něj stále zodpovědní, ale on sám už se potřebuje osamostatňovat.
Potřebuje zřejmou vizi a hodnotový rámec, jasnost a krásu ohledně vnímání sexuality a milostného života se ženami, nový vnitřní zákon o penězích, vzdělávání, práci, bohu, rodině, smyslu života. Přechod mladého muže je také určen biologicky a to tzv. “prvním semenem”. V moudrých kulturách bylo vždy první semeno oslavováno, muž byl poučen, uctěn a iniciován do hodnoty mužství.

Přechod do mladé ženy
Mladá žena je krásná žena. Kvalitní vztahové vazby na rodiče jsou v tomto období stěžejní -
od své matky získává dědičný dar ženství, jeho tvořivosti, proměnlivosti, patronace života, k otci si jako k prvnímu muži vytváří vztah s muži. Přivítání v komunitě žen a uctění daru ženství od mužů, jsou stěžejní pro to, aby mladá žena mohla v lásce přijmout sebe sama a své ženství jako dar, nikoli jako úkol či obtíž (což se bohužel v dnešním západním světě stalo častým, byť i nevědomým jevem).
Proto její přechod úzce souvisí s matkou a sounáležitostí s ní, úctou k oběma rodičům, uznáním od otce, matky a celého společenství. Určující je “první krev”, velice intimní a důležitá změna, která se děje na všech úrovních života mladé ženy – fyzické, biologické, mentální, emoční, spirituální i společenské. Je to proces, změna z dívky v mladou ženu a započetí zdravého vztahu k sobě, svým možnostem a schopnostem, svým darům, své sexualitě, mladým mužům, své životní vizi, smyslu svého života a místem ve společnosti.

Usilujeme o to, aby celý proces podpořil dívky, chlapce, mladé ženy, mladé muže na jejich cestě do zralé a vědomější dospělosti. Je to krásný, sociálně a přirozeně spirituálně vedený rituál.

Přechod a proces pro rodiče a celou rodinu

Děti prochází procesem stejně jako rodiče. Celý proces prohlubuje a uzdravuje vztahovou vazbu mezi rodiči, dětmi a společenstvím. Tato vztahová vazba se narovnává skrze celý proces, který zahrnuje pravdivost, nalezení svého místa v posloupnosti a řádu života, začlenění do pevného a laskavého společenství, překročení prahu dětství a vstup do nového stavu.
Rodiče si také potřebují emocionálně a mentálně urovnat svůj končící starý vztah a svůj rodící se nový vztah ke svým rostoucím potomkům, kteří rituálem prochází.
Rituálem rodič a potomek neztrácí a nepřichází o vzájemnou vztahovou vazbu. Tato vztahová vazba se stává adekvátní a přirozená, začleňující do vztahu nově skutečnou vnitřní a vnější zralost potomka. Přechodový rituál je de facto společenské, rodinné uznání a vidění, ocenění, rozpoznání potomků a jejich zrání. Změnu nemůžeme udělat, změnu můžeme pouze uznat a podpořit její následování, včetně orientace v ní a vytvoření bezpečného prostoru a rámce pro její průběh.

Orientace ve změně je naprosto fundamentálním aspektem rituálu. Proto budeme využívat společný kruh, menší kmeny, a také mužské a ženské kruhy a části. Rodiče také potřebují zajistit a udělat vše proto, aby i zbytek rodiny či nejbližší komunity nějakým způsobem reflektoval, že už zde není malé dítě, ale vyrůstající dívka/chlapec, dospívající mladý muž či dospívající žena s novou identitou, novými kompetencemi, zodpovědností a privilegii.

Přechod se děje. Vědomě či nevědomě, děje se. Když jej zvědomíme, označíme, uctíme
a projdeme společně, děti i dospělí, ve zralé a moudré komunitě, působí v dalším životě jako stavební kámen, nikoli jako zmatené bludiště neznámé či nechtěné změny.

V přechodových okamžicích života hledáme orientaci v novém prožívání, význam změny a kontakt s komunitou, hledáme své nové místo ve společnosti a v životě ve své nové úrovni zralosti a vývoje.

Přechodový rituál není pouhých 5 dnů konání akce. Jeho síla, podpora a moudrost evoluce začne působit ve vaší rodině v okamžiku, kdy se rozhodnete se svým dítětem zúčastnit. Samotná účast na 5-denním rituálu vyžaduje určitou přípravu. Pro dítě i pro vás, dospělé.

Přípravy a průběh doma

Tyto dvě skupiny budou procházet procesem, který bude mít několik fází. Všechny budou potřebovat dospělou podporu i před akcí, samotná akce by měla být vyvrcholením přípravy.

1. Fáze doma – rituální odchod dítěte/dívky/chlapce od matky/otce (to se dá udělat jedině s matkami/otci, kteří mají pochopení pro důležitost takového kroku). U rodičů, kteří nemají pro takovéto rituály pochopení, uděláme rituál na místě symbolicky. Po přihlášení obdržíte úvodní instruktážní přípravné video/doporučení, kde já a moje žena sdílíme přípravu a doporučení pro maminky i tatínky. Toto video je třeba pečlivě zhlédnout a najít způsoby, jak uskutečnit přípravu před akcí.

2. Rozhovor rodičů s dětmi o tom, co dítě/chlapce/dívku čeká, a že je připraven/a udělat další životní krok. Pokud se některý z rodičů nezúčastní rituálu osobně, doporučujeme určité rituály, jejich části a ceremonie rozhovorů uskutečnit doma. Některé jako přípravné, některé jako následné po návratu domů.

3. Příprava potřebného vybavení do přírody odpovídající ročnímu období a aktuálním povětrnostním podmínkám; spacák, přiměřené oblečení, pláštěnka atd.; zápisník, stan, plachta.

Naší rodičovskou zodpovědností je chránit je a doprovodit naše děti na práh dospělosti jak nejlépe dokážeme. Věříme, že vědomý doprovod skrze tento přechodový práh patří mezi významně hodnotnou rodičovskou podporu na cestě dospívání.

Přípravy a průběh na místě

Příjezd: úterý mezi 17–18 h.

A tady se sejdeme,  na Kubasově chalupě v Sudislavi nad Orlicí, začínáme večeří a po ní programem.

Celá akce probíhá bez mobilních telefonů. Na místě vás požádáme o jejich vypnutí a nepoužívání. Prosím, berte tuto naši podmínku předem na vědomí.

Rituál vyžaduje plnou přítomnost, pozornost a mezilidský živý kontakt jak účastníků z řad dětí, tak i vás, jejich nejbližších. To, oč se váš vztah a život obohatí, stojí rozhodně za to. Nebýt k dispozici celému světu, ale být plně přítomni, tady a teď, svým dětem v důležitém okamžiku jejich života, to je oč tu běží.

INSPIRACE

Jako přípravnou inspiraci vám můžeme doporučit následující čtení:

Arne Rubenstein: Když se kluci mění v muže

Kristi Meisenbach Boylanová: Sedm posvátných fází menarché

MENTOŘI VÝCVIKU

Koučka, mentorka, lektorka, přes 7 let zkušeností s vedením seminářů a kruhů pro muže i ženy. Máma tří dětí, propagátorka councilu kdekoli je to možné.
Kouč. mentor výcviku mužská síla, facilitátor councilu a přechodových rituálů, otec tří dětí.

CENA PROGRAMU     
Dospívající dítě - 5.500 Kč
Dospělý doprovod - 1.500 Kč

Hodnota takového rituálu je těžko vyčíslitelná, mnoho příprav, mnoho dobrovolné práce, zkušeností, dobrého srdce a ověřeného know how.
Provedení tímto přechodovým rituálem si ceníme na 5500 Kč za jednoho účastníka

Dospělý doprovod – rodiče, patroni, tety, strýčci – součástí přechodového rituálu je provázení jak dospívajících, tak dospělých. V průběhu akce probíhá podpůrná skupina pro dospělé a doprovázející a přednášky na témata týkající se dospívání a rodičovství. Součástí je speciální blok pro sešívané rodiny.

Ubytování

Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

ZAČÁTEK A KONEC PROGRAMU

začátek programu - úterý  mezi 17 - 18 h
konec programu - neděle po obědě

UBYTOVÁNÍ
- na chalupě

420 Kč / osoba/noc, + 70 Kč povlečení
(celkem 2170 Kč osobu)

UBYTOVÁNÍ
- ve stanu

260 Kč / osoba / noc
(celkem 1300 Kč / osobu)

STRAVOVÁNÍ - plná penze

500 Kč / dospělý (celkem 2500 Kč)
430 Kč / děti do 10 let (celkem 2150 Kč)

Ceny se ještě mohou změnit. V případě, že se tak stane, budeme vás o tom informovat. 
Počítáme, že aktualizované ceny budeme znát začátkem roku 2023.

Přihláška

Prosíme o zaslání zálohy na dětského účastníka. Zbytek bude vyúčtován na konci měsíce června.