O NÁS

Výživa pro duši vaší rodiny, pro váš rodinný kmen.

Zdenek a Šárka Weberovi

Kdo jsme?

Kdo jsme my?

Jsme především lidské bytosti, jsme plní lásky k životu ve všech jeho barvách, výškách i hloubkách, obdobích a etapách života, ve všech našich rolích.

Jsme manželé, rodiče a vášniví objevovatelé podstaty velkého tajemství života.

Co jsou naše kořeny a zkušenosti?

Skrze svůj věk (Zdenek je ročník 1975, Šárka 1974) a životní cesty jsme prošli mnoho zkušeností, učení a pohledů na svět a život. Ty, se kterými jsme rezonovali, jsme si v životě ponechali a předáváme dál.

Své podnikání a poslání vnímáme jako službu. Službu lidem, službu větší duši velkého mysteria. Proto naše společné podnikání nese jméno Síla Duše.

Jsme sociálně spirituální inovátoři a obnovitelé síly duše v jednotlivcích, párech, rodinách a skupinách a dokonce i firmách. Spojujeme a rozpomínáme různými způsoby lidi s jejich vlastní sílou duše, která se často pod tíhou různorodých okolností ztratila z dohledu. Síla duše je živoucím způsobem vnímaná a prožívaná pravdivost, láska, vnitřní moudrost a přirozené "flow" a prosperita života.

Prošli jsme mnohé oficiální akreditované i alternativní vzdělávácí výcviky a kurzy, ale diplomy nesbíráme ( i když Šárka je diplomovaný ekonom, což zvyšuje kvalitu projektu Celistvaprosperita.cz i všem firemním kurzům). Věříme, že skutečná kvalita služby závisí na autentické zkušenosti, uzemněnosti, prověřenosti vlastními životy i životy našich klientů. Za více než 15 let práce v oblasti osobního rozvoje prošlo našimi kurzy, živými či on-line verzemi, či individuálním provázením přes 5 000 lidí.

Do naší palety patří spirituální cesta, meditace, práce s traumatem Somatic Experiencing, NLP, rebalancing, sdílecí poradní kruhy - "council", rodinné konstelace, nature based psychologie, provázení vision questem.

Jaké je naše zaměření?

Patříme do celosvětového neformálního spirituálně kulturního hnutí, které působí především v oblasti neformální vzdělávání a osobního rozvoje jedince, rodiny, firmy. K tomu využíváme celou řadu inovativních metod z pedagogiky, rodinné psychoterapie, nature base psychologie, mystických tradic, neurolingvistického programování, kruhového sdílení a setkání lidí, meditace a intuitivních her. Naše práce patří do kategorie neformální vzdělávání a osobní rozvoj jedince, rodiny, firmy. Říkáme si mentoři, průvodci, facilitátoři. Ve své podstatě lidi učíme se rozpomenout na svou sílu duše a žít jí v barvách života.

Našimi učiteli jsou: Thomas Hubl, Dr. Peter Lavine, Bert Helinger, Brené Braun, Gregor Steinmauer, Dhyani Maria Kovář, Holger Haiten, Bhagat, Zorica Gajič Mitrovič a nakonec každý člověk a každá situace, pokud žijeme bděle.

Milujeme moudré a inspirativní knihy, tomu odpovídá i část našeho podnikání spojená s knihami. Tato vášeň si vyžádala podobu malinkého nakladatelství, ve kterém vydáváme knihy vlastní i přeložené od autorů, s jejichž vizí a učením souzníme.
Meditace a spiritualita je jedním z našich základních životních kamenů, v soukromém i pracovním životě. Je pro nás zdrojem vnitřního klidu, napojení na svou duši, místem regenerace, i pramenem vitality. Nejsme dogmaticky uzavření ve vyhraněném konceptu církve či určité víry, i když Zdenkovy spirituální kořeny a sepětí s tibetským buddhismem je více než 20 let dlouhé a dál studuje mystické tradice východu dálného i středního východu, ale také západní tradice. Osobní kontakt s touto hlubokou a trvalou kvalitou v sobě samých můžete prožít na mystických poutích, které již několikátým rokem provází.

Některé akce, projekty či aktivity děláme každý zvlášť, některé společně a některé pouze zaštiťujeme. Prohlédněte si náš kalendář. Věříme, že najdete inspiraci pro svou vlastní cestu, na které nám bude ctí vás kousek doprovodit.

Naše projekty

Naše akce a semináře se obvykle cyklicky v pravidelném tempu opakují, jednou ročně - RODOKMEN (pro rodiny), Taťkárium (pro otce a děti), JustLove QUEST (jednotlivci muži i ženy), poutě Mystický Jeruzalém 3x ročně, Meditační retreat v Indii 1x ročně, Meditační retreat v Nepálu v Himalájích 1x ročně.
Dále pak Mužské výcviky v Čechách, na Moravě a na Slovensku, Ženský retreat se Šárkou 1x ročně, také Festival přítomnosti, který pořádáme 1x ročně. Také občasné akce jako například Celistvá prosperita se Šárkou, večery se Zdenkem a mnoho akcí, které jsem započali a teď v nich pokračuje někdo z našich kolegů s naší garancí.
Dále běží interní 3-letý výcvik průvodců a mentorů Vision questu a Nature base psychologie, který otevíráme 1x za 2 roky.