FACILITÁTOR/KA HER “Empower the Child”

Instruktorský výcvik s Andrejem Karimovem

"Přejeme rodičům šťastné děti a dětem ať mají šťastné rodiče. 

Jedním ze způsobů je hraní. Pojďme si hrát společně."

termín bude upřesněn |

Praha

lektor: Andrej Karimov

Rodiče a děti – “Empower the Child”

- výcvik pro muže i pro ženy

Otevíráme jedinečnou možnost učit se metodiku her “Empower the Child” od jejího tvůrce Andreje Karimova.

Stanete se facilitátorem metodiky a her s různým pedagogickým zaměřením.

Zažijete si hry na vlastní kůži a budete vybaveni a vyškoleni pro začlenění her do své práce a života. 

Program bude na místě překládán do českého jazyka.

Metoda Empower the Child

je unikátní koncept, jak prostřednictvím tradičních i nově vytvořených her provázených živou hudbou (zvuky balalajky), emocionálně a fyzicky vychovávat děti. Hudba má důležitou roli jak při harmonizaci těla, duše a ducha, tak i při sladění celé skupiny v jeden celek. 

Metodu Rodiče a Děti - “Empower the Child” vyvinul etnolog a psycholog Andrej Romanovič Karimov, aby účastníkům her umožnil získat nezbytné osobnostní a sociální hodnoty jako jsou důvěra, vůle a cílevědomost. V těsném tělesném kontaktu s ostatními, dochází ke generačnímu spojení mladých se staršími a starších s mladšími.

Andrej Karimov víc jak 25 let vytváří a zdokonaluje epigenetické způsoby rozvoje člověka založené na ruském Kulturním dědictví. Tento model tvoří teoretické základy metodiky Rodiče a Děti - “Empower the Child” a představuje klíčový systém pro rodiče, učitele a pro každého kdo pracuje s lidmi.

Epigenetické modely

jsou mapy sociálního rozvoje člověka putujícího v čase a prostoru. Terminologie použitá v mapách epigenetických modelů vychází z dávných mýtů a pohádek.

Epi označuje hrdinu. Každý z nás je (může být) hrdinou vlastního příběhu.
Genetika označuje náš genetický náklad. Genetika nám pomáhá a současně nás tlačí tou kterou cestou, ať už správnou nebo nesprávnou.

Epigenetické modely vládnou silou prognózy. Umístěním sebe sama do mapy epigenetických modelů člověk vidí

kdo je,
kde je,
kam jde,

splněním jakých úkolů přejde na další sociální úroveň a získá potřebné zkušenosti.

Pro rodiče a pedagogy je cenné vidět, kde se nachází jejich dítě nebo žák, aby chápali zvláštnosti věkového vývoje dítěte, na dítě příliš netlačili, nežádali od dítěte něco, čeho ještě není schopno, aby dítě bylo spokojeno.

Pro mladé lidi v období, kdy začínají navazovat kontakty s opačným pohlavím a směřují ke svatbě, je důležité vědět, že pokud neprošly zkouškami a nepustili své dětské narcistní ego, jejich manželský či partnerský život nebude plnohodnotný a práce, kterou budou vykonávat, je nebude naplňovat.

Epigenetické modely pomáhají pochopit krizi středního věku. V tomto období přichází touha nebýt pouze pracovníkem či pečlivou matkou, ale být hlavně tvůrcem, který má své životní poslání a realizuje ho.

V důchodovém věku je důležité, aby člověk nebyl pouze penzistou, který dožívá. Má schopnost uchopit vše, co vyplňuje svět - život a smrt, a je schopen být šťastný. 

Využívá svou moudrost a předává ji dalším generacím.

Zdravověda

Člověk je otevřený systém a přes tuto otevřenost je schopen získávat zkušenosti a stát se silnějším a moudřejším. Přitom realizuje svou funkci tvůrce ve vesmíru. Pokud mu byly v dětství zakazovány emoce, nemá nástroje, aby tento systém zůstal otevřený. V těle vzniká fyzický a psychický krunýř, který ho chrání před novými emocemi a spojení s lidmi, omezuje jeho pohyb v prostoru a čase.

Ve výsledku je člověk neschopný žít šťastný manželský život a mít práci, která ho naplňuje. Není schopen realizovat své myšlenky, sny a touhy. 

Budeme pracovat s metodikami a technologiemi na rozpoznání pancíře, jeho změkčení a odstranění. Člověk získá více svobody pro rozhodování a možnost více se pohybovat v čase a prostoru.

Metodiky a technologie:

- tradiční hry celých rodin
- vibrogymnastika
- kozácká hloubková masáž
- Ideografické kreslení
- sejmutí rodových omezení
- tanec
- práce s hlasem

Kromě podpory nás a našich spolupracovníků získáte mnoho učebních videí a audio materiálů. Přineste si s sebou na výcvik externí harddisk (ne USB klíč!) s volnou kapacitou min. 500 GB.

Staňte se součástí velké skupiny instruktorů po celém světě a získejte certifikát instruktora her Rodiče a Děti - “Empower the Child”.
Certifikát Vás opravňuje organizovat a vést akce pro své známé, ve svém regionu, ve své zemi. 

Andreje Karimova bude na výcviku her doprovázet jeho žena Gabriela, spolu s jejich dvěmi dětmi.

Pozvěte přátele
a kamarády s dětmi.

Pozvěte přátele a kamarády s dětmi.

Hry s možností účasti veřejnosti jsou každý den výcviku v době od 10:00-12:00hod. a od 16:00-18:00hod.

Rodinná jednotka (rodiče + děti) 800kč / za 1 celý den = 2 herní bloky od 10-12h a od 16-18h
- platí se hotově na místě!

Andrej Karimov

Andrej Karimov (1971, Střední Ural):

A. R. Karimov je etnograf a folklorista, etnolog, aktivní psycholog, autor systémů “Systema Sibirsky Kazak” a “Empower the Child”, projektu TOGETHER ВМЕСТЕ. 

je autorem, scenáristou a režisérem více než 100 vzdělávacích a populárních filmů o bojových uměních, tradiční kultuře, rodinné a vývojové psychologii.

A. R. Karimov založil mezinárodní školu ruského bojového umění "SYSTEMA sibirsky KAZAK". V roce 2021 má škola pobočky a studenty v Rusku, Itálii, Francii, Maďarsku, na Slovensku, v Srbsku, Chorvatsku, Rakousku, Španělsku, Slovinsku, Česku, Finsku, Kanadě, Černé Hoře, Velké Británii, Spojených státech amerických, Kostarice, Jižní Koreji, Austrálii, Malajsii, Hongkongu, Číně.

Psychoterapeut v oblasti klasické psychoterapie osobnostní, rodinné, rovnosti pracovních týmů; práce s konstelacemi především rodinnými a práce s Kolem Osudu; autor psychoterapie v pohybu skrze hru, tanec a zpěv.

Ženatý. Otec pěti dětí a dvou nevlastních synů.

CENA AKCE

Cena výcviku - 9300 Kč

Cena nezahrnuje ubytování a stravu

Vaše přihláška je platná po zaplacení 50% zálohy, která je nevratná. Může být však přesunuta na další stejný výcvik. Počet míst je vzhledem k prostoru omezený.

ZAČÁTEK A KONEC PROGRAMU

Začátek programu
- v úterý 11.  10. v 10:00 hod
Konec programu
- v neděli 16. 10. v 15:00 hod.

UBYTOVÁNÍ

Cena ubytování:
Každý účastník si zařizuje vlastní ubytování na své náklady.

STRAVOVÁNÍ

Vlastní svačiny s sebou nebo možnost stravování v přilehlých restauracích. V blízkosti konání výcviku je dostatek obchodů s potravinami

Přihláška

Přihlášky pozastaveny.