VEDENÁ KOLEKTIVNÍ MEDITACE

ladění svého těla, energie, emocí, mysli a sociálního spojení

 on-line živě 16. 3. - 23. 3., každý den v 18h, 90 min

Ladění svého těla, energie, emocí, mysli a sociálního spojení
Vede: Zdenek Weber a hosté

Každý den v 18h po dobu 90 minut zde bude probíhat on-line vysílání.

Připravte si klidné sezení či ležení.

Partneři: Nadační fond pro rozvoj plného vědomí, True self s.r.o, Mužský kruh, Kubasova chalupa

Zde poběží živé vysílání….

V čas avizovaného začátku meditace obnovte načtení stránky ve vašem prohlížeči.

Záměr: posílení kolektivního sepětí a opětovné spojení s vnitřními zdroji v době kolektivních výzev, ladění svého těla, energie, emocí, mysli a sociálního spojení. Společná meditace několika stovek lidí v jeden čas se společným záměrem má ohromnou sílu ticha, zdroje, důvěry a nadčasové moudrosti. Záměrem je, aby v jeden čas meditovalo stovky až tisíce lidí.

Vede: Zdenek Weber a hosté (Šárka Weberová, Václav a Jana Němečkovi)

Meditace budou doprovázeny krátkými přednáškami na témata:  partnerství, rodina, osobní ekonomika a prosperita, nastavení mysli v době sociálních výzev.

Kolektivně čelíme výzvě, která prověřuje naší vnitřní i vnější, osobní i kolektivní integritu a dává nám příležitost mimo jiné praktikovat vnitřní duchovní praxe. Díky technologiím se můžeme propojit on-line a společně meditovat pro posílení celospolečenského sepětí, míru a přítomnosti a spojení s vnitřním zdrojem síly, lásky a odolnosti. A díky tomu prohloubit naší lidskost, díky tomu vytvořit energetické pole, o které se dá opřít a vydechnout a spočinout, takové energetické pole je užitečné i pro ty, kteří o meditaci nemají potuchy.

Bez přítomnosti, bdělosti, vnitřní odolnosti a stability jsme vystaveni osobnímu a kolektivnímu strachu, chaosu a hrůze a z toho vyplívajících katastrofických představ, předpokladů a činů, ztrácíme odstup, spojení s vnitřní moudrostí a zdravým rozumem. Naše jednání a prožívání se poté stává neadekvátní.

Kolektivní krize potřebuje kolektivní odpovědi a náležité adekvátní kolektivní reakce. Z této výzvy, které kolektivně čelíme, můžeme vyjít posíleni a stát se díky tomu lepšími lidmi a lepší lidštější společností.

Nejkrásnější lidé jsou často ti, kteří poznali porážku, utrpení, boj, ztrátu a našli cestu ven z hlubin. Tyto osoby mají úctu, citlivost a pochopení života, která je naplňuje soucitem, něhou, a hlubokou moudrou milující starostí.
Krásní lidé se prostě neobjevují sami od sebe.
- Elisabeth Kübler Ross

Další informace:

Kolektivní imunitní systém dělá svou práci, čistí, reguluje a navrací do přirozené rovnováhy - nic víc. Bolí to.
Jaká je kolektivní reakce? Vnější zpomalení, izolace jednotlivců, kolektivů, skrze které kolektivní imunitní systém již promlouvá nahlas. Udělejme a dělejme vše, co je v našich silách a možnostech a chraňme drahocenný lidský život, tak jest.

Jenže. Mystické tradice stále říkají to samé. To, co se děje na vnější úrovní je něco, co už existuje na vnitřní jemně-hmotnější úrovni, není-liž snad pravdivé, že velké množství bytostí jsou si vzájemně více než ukradení, izolovaní? Čest výjimkám a ostrovům pozitivní deviace. Není-liž snad pravdivé, že životní tempo moderního kolektivu není přirozené a zdravé? Nu tak tu máme zpomalení, slow down kámo. Kolektivní imunitní systém funguje neosobně, prostě dělá pro kolektiv svou regulující práci. Tento nadčasový imunitní systém/organismus, jehož jsme my lidičky, jen mikro jednotkami prostě čistí sám sebe, navrací sám sebe do přirozené rovnováhy všeho. A jelikož na klimatické, morální, duchovní dění kolektivního imunitního systému jsme nedbali a jen se neosobně bavili, nu tak další level je osobnějšího rázu, teď už hlas imunitního systému dorazil do chrámu našich těl a vztahů a vyjadřuje jen, to co zde již je. Jako kdyby zařval STOP a to hodně blízko nás. Udělejme a dělejme vše, co je v našich silách a možnostech chránit drahocenný lidský život. Ale teď celý globální kolektiv pociťuje společnou omezenost a malinkatost, jako kdyby se něco v nás, v tom kolektivu tak nějak potřebovalo poklonit tomu zřetelně většímu. Ne, nejsme páni tvorstva, ani náhodou, a protože jsme tak neučinili ze své moudrosti, uděláme to ze své nutnosti, jsme součástí tvorstva. A tato situace a okolnost a kolektivní reakce nás proměňuje a dělá z nás znovu více lidi, sepjaté cítící bytosti, které žijí s přirozenou bázní a pokorou před tím, čeho jsou součástí. Skutečný kontakt, vzájemný sou-cit, prožitek skutečně důležitého, vděčnost, bdělost. Jsou zde vnější řešení, ty se aplikují a dobře tak, jsou zde další úrovně řešení a jeden level, který vidím já, je praxe přítomnosti a bdělosti s tím jaké reakce v nás individuálně a kolektivně vznikající situace aktivuje, čistá bdělost a přítomnost a uvědomění s tím co je a není a mění se.

Takže co je to co své bublině mohu poradit? Sedněte si do meditace, nebo jděte do přírody na meditativní procházku s otázkou, koánem KDO JSEM JÁ a koronavirus? Stoupněte si a řekněte, takže kámo "Koroňáku", co se mohu díky tobě naučit a stát se lepším člověkem a buďte s tím. Nebo jak se díky tobě "Koroňáku" můžeme stát moudřejší, šťastnější, sepjatější společností, celkově zdravějším kolektivem?

Dejme si kvalitní čas, být v přítomnosti se svými pocity, myšlenkami, prožitky, ale také s kolektivním děním a prožitkem kolektivního "my". Zachovávejme a chraňme drahocenné životy, zároveň neztrácejme plnou víru v to, že i takové krize mohou mít význam pro vyšší úrovně prožitku kolektivní celistvé prosperity.

P.S. od samého počátku jsem ani na vteřinku nepocítil ani záchvěv strachu či paniky, ale ani lhostejnosti či ignorace, spíše přirozené bdělosti a přítomnosti a také sepětí s tvorstvem.

Pro dobro všech cítících bytostí, přeji vše dobré.

Co jsem vyjádřil, je mé pravdivé vyjádření, ale není to míněno jako všeobecná pravda.

Děkuji.
- Zdenek Weber