Evoluce muže „ŽIVĚ”

Živá konference v přírodě

Inspirace k růstu na vyšší evoluční úroveň v tématech

SEX - MOC - PENÍZE - SMRT - ŽENY

Témata a hodnoty, které skutečně hýbou mužským životem.

Jak vnést do těchto témat více jasnosti, etiky, moudrosti a vhledu a žít je smysluplně a radostně? 

Jak vyrůst v těchto tématech?

18.6. - 21.6. 2020

Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

15

mentorů a průvodců
z 4 zemí

15

přednášek a workshopů

až 150

chlapů, kteří žijí naplněný a pravdivý život

Kdo je tedy „ksakru“ muž?
Staré mužské vzory jsou pryč, ale nové tu ještě nejsou. Jediné, co muži cítí, je to, že
je zapotřebí je změnit, ale nevědí jak. Přijmout představy žen o tom, jaký by měl být
muž a jak by se měl chovat, také nikam nevedou. To, co je třeba, je mužské hnutí
(stejně jako bylo v 60. letech ženské hnutí). Je potřeba vytvořit nový mužský vzor,
který jde za hranice „machovství“, ale i za hranice přílišné změkčilosti. To je právě
pionýrská práce, kterou děláme v Čechách.
Mužské problémy se zdají být mezinárodní. A tak je teď ten správný čas
jít hledat „nového muže“.
Vydělávání a vlastnění spousty peněz nemůže život muže naplnit.
Samozřejmě, je fajn mít dost peněz, ale to,
co dokáže naplnit život, je práce na vyšší vizi a její vlastní žití a realizace. A jedinou
nevýhodou kapitalismu je, že za sebou nechává prázdno. Máš peníze a veškerý
komfort, můžeš žít v přepychu, ale uvnitř cítíš prázdnotu a samotu. Potřebuješ zaplnit
tento prázdný prostor zdravými a silnými mužskými tématy bez toho, abys
používal tyto síly destruktivně nebo je znevažoval.

PROŽIJ

přednášky, workshopy, rituály a skvělý čas pro chlapy od 18 do 99 let. Kolektivní a individuální nalézání nového paradigmatu a vědomého žití těchto témat. Budeme sedět, stát, v pravdivosti, tichu a vědomí nalézat kolektivní moudrost a vizi v těchto důležitých oblastech života.

Evoluce vztahu k sexu, penězům, moci a vlivu skrze tělo, emoce, mysl a duši. To vše na jednom místě,  v jednom čase, unikátní konference v přírodě pro muže a jejich osobní a duchovní rozvoj.

Staré zákony, vzorce chování a myšlení, návyky o sexu, penězích, moci a vlivu selhávají. Na Evoluci muže prozkoumáme to staré a probudíme nové zákony a přejdeme do nové evoluční úrovně, kterou společně pojmenujeme a vyjádříme a oslavíme.  

Oslovíme vitální, etické a morální způsoby, jak prosperovat v sexu, penězích, osobní moci a vlivu na život. Také oslovíme stíny a temnotu a pocity a příběhy sexu, peněz, moci a vlivu.

Konat smysluplně v tomto světě a tvořit pro dobro ostatních je zakořeněno v DNA mužů a mnoho mužů dneška hledá toto “smysluplné konání” doslova uprostřed supermarketu. Není možné vyhnout se vlastnímu růstu v oblastech tak zásadních jakými jsou sex, peníze, moc, smrt a ženy a proto otevíráme tuto konferenci pro růst a osobní rozvoj a vnitřně personální vzdělání mužů.

Rituál uzdravení

V podvečer sobotní noci proběhne rituál uzdravení prostoru vztahů mužů a žen. Několik moudrých posvátných a odvážných žen přijalo pozvání, aby zasedly do kruhu a my jim mohli naslouchat a inspirovat se a společně projít rituálem uzdravení.

Ženský večer - Jana Deva Němečková, Šárka Weberová, Monika, Zuzka Hozhoni, Gaia Pospíchalová, Kushi, Leni Melen

Zveme tě na

3. ročník naprosto unikátní konference pro muže, plné sebepoznání, inspirace, neformální spirituality, výzev, osobní proměny, uzdravování, přátelství a pozitivní mužské síly v silném a dobrém místě Kubasovy chalupy v podhůří Orlických hor. 

Přidej se...k mentorům a průvodcům, lektorům z Austrálie, Čech, Rakouska, Slovenska a užij si pořádný čas v tanci, boji, meditaci, sdílení, samotě, sepjetí a inspiraci mužského kruhu a hodnotově pozitivního mužského společenství.

Sejdou se muži, mentoři, psychologové, lektoři, průvodci, kteří různými způsoby podporují a provázejí muže na jejich cestě osobního a duchovního růstu.

"Jestli směřuješ ve svém životě k větší pravdivosti, smysluplnosti, hledáš svou sílu, cit a moudrost, pak tato konference je právě pro tebe..."

Spíkři, lektoři a mentoři, kteří Tě povedou

Arne Rubinstein

Austrálie

Zdenek Weber

Česká republika

Václav Němeček

Česká republika

Petr Hadač

Česká republika

Karel Tůma

Česká republika

David Kirš

Česká republika

David Lion

Česká republika, Rakousko

Jan Nammo Bradáček

Česká republika

Zdeněk Vencl

Česká republika

Tomáš Wortner

Česká republika

Jan Bím

Česká republika

Co je cílem Evoluce muže ŽIVĚ?

A co se můžu naučit?

 • rozvíjet v mužích sdílnost a štědrost, ocenění sebe a druhých mužů, budeš mít prostor k tomu, abys dokázal oceňovat druhé a zároveň, abys dokázal dát adekvátní zpětnou vazbu
 • zažívat více přítomnosti v těle a v emocích, naučit se více vnímat své tělo a energii, skrze kterou pak můžeš dávat pravdivou zpětnou vazbu sobě i druhým
 • v každém setkání s ostatními muži budeš mít příležitost vnímat svou pravdivou přítomnost, nejen tělesnou, ale i emocionální a současně i přítomnost na úrovni myšlení
 • vlastní zodpovědnost a příspěvek ke společnému poli, povedeme tě k tomu, abys každý okamžik bral jako příležitost k tvoření a vkládání své energie do celé skupiny.
 • povedeme tě jednoduše k tvojí síle a k tomu, aby jí vědomě užíval
 • na této akci můžeš také ocenit vše, co již znáš, vše, co přinášíš a současně si můžeš být vědomý toho, že jsi součástí mnohem většího a mocnějšího celku
 • budeš mít možnosti, jak podporovat bratry v tom, aby našli své dary - to je jednou z velkých služeb druhým a je to současně cesta, jak sebe rozvíjet a růst

Proč Evoluce muže?

Jsme přesvědčeni, že být mužem je krásné, důležité a podstatné, že muž ve svém vývoji a životě potřebuje podporu, vedení a pravdivé podněty od dalších mužů. Moderní doba mužům nabízí mnoho rozptýlení a zábavy, poté už jenom prázdno a vyprahlo.

Evoluce muže je osobnostně a duchovně rozvojový on-line program + živý program vytvořený muži pro muže, který dává podněty, inspiraci, výzvy a úkoly, které vedou muže k úctě, respektu, celistvosti, pravdivosti, uzemnění, pravdivé vizi a sebepoznání.

ŽENY - milujeme, respektujeme, ctíme a pečujeme o lásku a společnou cestu partnerskou a rodičovskou. Vnímáme a respektujeme, že většinu času života trávíme se ženami a rodinami a dětmi a jsme za to rádi a vděčni. Zároveň děkujeme ženám za svobodný prostor, kde se můžeme sejít jenom muži a zalézt do pomyslné jeskyně a poté se vrátit k našim ženám a dětem a rodinám a zodpovědnosti. Moudřejší, zralejší a silnější, a tak z evoluce muže profitují všichni.

Program Evoluce muže

Čtvrtek

Zahájení po večeři - společným kruhem a tancem. Pozvánky lektorů k seminářům dalšího dne.

Pátek-neděle

Ranní program - cvičení s Pepou, playfight s Tomášem, tanec se Zdendou.

Snídaně 

Dopolední program - 3 workshopy běžící současně 3 x 90 minut

Obědová pauza

Odpolední program (pouze pá+so) - 3 workshopy běžící současně 3 x 90 minut

Večeře (pouze pá+so)

Večerní program (pouze pá+so) - tanec, bubnování, a jedna přednáška pro všechny Arne Rubinstein, Khushru, Zdeněk a Václav 

Přednášky & workshopy

Přechodové rituály

Arne Rubinstein
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Absolutní dostatek

Zdeněk Weber
Všeho je dostatek všude pro všechny, včetně tebe.

Základním zdrojem utrpení v oblasti peněz, sexu, žen, moci je hluboká hladová žádostivá prázdnota, ze které se převážně lidé k těmto hodnotám vztahují, pokud je vnitřním stavem hluboký a zakořeněný nedostatek, prázdná díra na dně psyché, pak výsledkem je vždy zase prožitek nedostatku a nedostatečnosti. Máš nádhernou ženu, milióny na účtě, moc, sex a přesto tě svírá a užírá strach z nedostatku, hrůza, že o to přijdeš a tak o to víc se snažíš mít moc, kontrolu, peníze, sex, aby jsi ten pocit ztlumil a ono ne, a ne, a ne. Je tam stále. Ráno, když se probouzíš a večer, když jdeš spát. Uvažování, myšlení a jednání z prožitku nedostatku vytváří zase jen a jen prožitek nedostatku.
Jestliže je uvnitř prožitek nedostatku, výsledkem je prožitek nedostatku, třeba i ve zlaté kleci. Průvodním jevem takového vztahu k hodnotám života je nutkavost, násilí, přehnaná agresivita, arogance, hněv, workoholismus, letargie a zužující se koloběh strachu a obav nebo rezignace, schopnost jít přes mrtvoly, abys dosáhl svého. To vše má brutální následky především pro tebe, smyčka karmy se utahuje a přituhuje.
Mystické tradice hovoří o tom, že pokud jsme znovu spojeni a znovu rozvzpomenuti na svou skutečnou podstatou své pravého já, jsme znovu vyživováni a syceni nekonečným a nevyčerpatelným zdrojem prožitku dostatku ve všech oblastech života, máš všechno, co skutečně potřebuješ.
Na workshopu se skrze přednášku a vedenou meditaci spojíme se zdrojem absolutního dostatku a uděláme ritualizované rozhodnutí učinit tento dostatek svým výchozím domovem. A z tohoto místa, můžeš smrt přivítat s otevřenou náručí, je to jen převléknutí šatů, kterých máš dostatek.
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum


Prozkoumání mnoha tváří mužské moci, bezmoci a hlubšího významu odpovědnosti.

Moc!
Všichni ji známe. Možná ji hledáme a chceme. Možná se ji vyhýbáme, nemáme ji rádi a odmítáme. Všichni známe destruktivní formy moci - dominance, násilí, tvrdohlavost a tak dále. Také známe a prožíváme zdravé formy moci - rozhodnost, ochrana, provádění, vedení, vliv a tak dále.

A jako muži jsme v neustálém zkoumání moci - v sobě, v jiných, ve společnosti. Chceme mít vliv, přebírat zodpovědnost, ukazovat svou sílu světu a najít svou vnitřní sílu měnit svůj život a vytvářet smysl. A také se nacházíme v bezmoci, nechceme převzít odpovědnost, anebo se cítit bez volby a bezmocní v interakci s vnějším světem nebo v našem vnitřním světě.
A jako muži stojíme v dlouhém dědictví mužů snažících se vypořádat s mocí - tvořivým užitím moci a síly, ale i zneužíváním moci skrze nevědomost nebo sobectví.

V tomto workshopu budeme společně zkoumat mnoho různých rozměrů a tváří moci. Podíváme se na naše myšlenky a přesvědčení o tom, co je vlastně moc, a jak jsem se naučil vztahovat se k moci.
Podíváme se také na naši kolektivní mužskou historii a na naši společnou zkušenost s mocí a bezmoci. Budeme hledat zdravou formu moci - schopnost a sílu zodpovědně ovlivňovat a podpořit život, aby prosperoval a ocenit posvátnost všech forem našeho života.
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
Tento workshop nebude fikcia, ale ukáže ti holú pravdu o sebe samom, ako na tom si pri pohľade na tvoj archetyp bojovníka a sekundárne milenca. Každý hráč bude mať pridelenú rolu v improvizovanom divadle, ktorú počas hry skutočne stvárňuje, podobne ako herci v divadle. Na rozdiel od divadla nebudeme hrať pre diváka, ale sami pre seba a svojich spoluhráčov. Každý príbeh tvoríš sám, preto rozuzlenie príbehu ako celku nie je pevne stanovené a je na aktivite hráčov, ako sa vo svojich rolách vyriešia.
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
Je nebe na zemi realita nebo iluze? Máme moc stvořit si nebe na zemi? Není to už přece jen moc? Co je to chtít moc v životě a jak se to dělá mít moc? Proč žijeme v nejhojnější době světa a cítíme přesný opak? Jak velká je naše peněženka, kterou naplňujeme penězi, abychom cítili, že máme dost, nebo že už dokonce máme moc? Jak se to dělá, aby člověk cítil klid s penězi? Jak organizovat peníze, abychom se cítili v bezpečí a zajištění? Kam investovat peníze pro klid v duši a klid v rodině? Co naučit děti o penězích? A jaké tři slova mohou rozhodnout o lidské prosperitě nebo úpadku?
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum


Když ztělesňujeme své poslání, podnikáme autentické kroky k tomu, co je v životě smysluplné. Už si nepředstavujeme svůj snový život, ale použijeme své tělo k tomu, aby se stal skutečností.

Ztělesňovat své poslání sebou obsahuje tři elementy:
- Být v přítomnosti
- Uvědomovat si co chceme z hloubky sebe samých
- Udělat to
V tomto workshopu prozkoumáme tyto tři kroky tak, abyste mohli odejít s porozuměním a chápáním vaší větší vize a praktických kroků k její realizaci.

XXX Lorem ipsum XXX

Jan Nammo Bradáček
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

XXX Lorem ipsum XXX

Zdeněk Vencl

XXX Lorem ipsum XXX

Tomáš Wortner
PlayFight je metoda osobního rozvoje založená na hravém zápasu, vědomé práce s emocemi a upřímné komunikaci. Základem je bezpečné prostředí: podpora, autenticita a otevřenost ve skupině. Může se objevovat vše na škále: radostná hra - dravý zápas.

PlayFight workshop je pro vás, jestli chcete:
- dostat se přes tělo do kontaktu se svými emocemi
- jít si za svým cílem s odvahou a respektem
- díky upřímné komunikaci budovat autentické vztahy
- přestat se bát své zlosti
- zdravě nastavovat své hranice
- naučit se nevyhýbat konfliktům a hledat win-win situace
- spojit se se svou vnitřní silou a hravostí

V samotném PlayFightu bojuje vždy jedna dvojice v podpoře kruhu. Je možnost vyzvat kohokoliv a výzvu také odmítnout.

S sebou: pohodlné oblečení - ideálně dlouhý rukáv a dlouhé kalhoty, ve kterých se můžete dobře hýbat. Cvičíme na boso a bez pomůcek.
Více info o metodě: www.PlayFight.cz

XXX Lorem ipsum XXX

Marek Bohunický
Čo to znamená byť v kontakte so svojim samcom? S inštinktami, s tou časťou teba ktorá je neoklamateľná, lebo proste vie? S tou časťou v tebe ktorá vie zabiť ak je to potrebné? Čo sa stane ak prepojíme srdce s touto silou? Ak chceme byť "mužmi na svojom mieste" a dokázať byť k sebe pravdivý až do drene a túto pravdu ustáť, potrebujeme všetku svoju silu. A túto silu nechať komunikovať zo svojho srdca. Pozývam vás na stretnutie s vašim hlbokým ja, muži.
- ZRELOSŤ a NEZRELOSŤ v partnerských vzťahoch.
- Ako súvisí uzdravenie vzťahu s rodičmi s partnerským vzťahom.
- Komunikácia, ktorá nerozdeľuje, ale spája.
- Čím v partnerovi prebúdzame lásku k nám a čím ju ničíme.
- Ako prehlbovať intimitu aj v dlhoročných vzťahoch.
- Zodpovednosť vzťah, je v mojich rukách.
- Čo ničí partnerské vzťahy a čo ich upevňuje.

Bubnování

.. mezi workshopy ..

 • Rozproudí vás, uklidní a vystředí
 • Je jednoduché, zábavné a přínosné
 • Uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní tlak
 • Navodí pocit pohody a uzemnění, propojuje pravou a levou hemisféru
 • Posílí energii celé skupiny, vzájemnou spolupráci a respekt
 • Je to hra - je to jako život
 • Je to kreativní, naplňující a relaxační činnost
 • Rytmus má v sobě každý, problém nastává, když ho mám sladit s ostatními 🙂

"Buben guru tým"

Marcel Jakubovie

asistent a bubeník, a vynikající muzikant

Filip Žitník

bubeník a překladatel

Jdete s námi do toho?

Vemte sebou jakýkoliv perkusní nástroj. 

A pokud doma nemáte? Nevadí, zkuste se kouknout kolem sebe a něco vyrobte a vemte sebou. Paličkami a rukama se dá mlátit do všeho možného, hrnec, kbelík, plastová láhev prázdná nebo naplněná, poklička, zkrátka zapojte fantazii a užijte si svoji kreativnost.

Bubnování mezi workshopy povede náš “Buben guru tým” ve složení Filip Žitník (bubeník a překladatel) a Marcel Jakubovie (asistent a bubeník, a vynikající muzikant).

PlayFight a Haka

Připravili jsme pro vás pohybové aktivity, ve kterých můžete bezpečně vyjádřit svou mužskou sílu.

Playfight

PlayFight není sport ani bojové umění.

PlayFight je vědomá práce s tělem a emocemi v autentickém společenství.

PlayFight spojuje upřímnou komunikaci a fyzickou aktivitu PlayFight - spojení hry a zápasu. Setkáváme se, abychom spolu hravě zápasili a poznali více sebe i partnera. Základem je bezpečné prostředí: podpora, autenticita a otevřenost ve skupině.

Během PlayFightu se učíme, jak se spojit se svou silou a hravostí, jak nastavovat své hranice, jak se napojit na partnera, jak dbát o svou energii, jak si dovolit prohrát i vyhrát, jak být silní ale neurputní.

Cílem není partnera pokořit - nehledáme ponížení ani povýšení. Cílem je prožitek intenzivního a bezpečného setkání, následná reflexe a získání nových vhledů a poznatků.

Haka

"Haka je původně hromadný maorský tanec. Bývá také označován jako bojový tanec, protože býval tančen bojovníky před bitvou. Je doprovázen akustickými projevy tanečníků; pokřikem doprovázeným gestikulací rukou, podupáváním, křikem, grimasami, vyplazováním jazyku a podobně. Významem tance bylo dodání odvahy tanečníkům a zastrašení nepřítele." říká WIkipedie.

Haka v kontextu evropského civilizovaného muže nabývá jiného významu. Moderní civilizace s sebou nese odpojenost člověka od přirozených schopností vnímat sebe a své okolí, žít v souladu se svou přirozeností.

Původním významem haky bylo dodání odvahy bojovníkům a zastrašit nepřítele, v našem kontextu je tento význam zvnitřněný: energii haky přizýváme pro získání odvahy a síly pro překonání svých vlastních překážek, strachů, obav.  Překonání toho, co nám brání být plně sebou samými. Dodání odvahy žít sebe naplno.

Vnímáme kvalitu haky ve své schopnosti přivést nás do plné přítomnosti, do spojení se svou přirozenou silou, s pulsujícím životem v nás. Haka je prostě boží v tom, jak rychle nabudí tělo velkou dávkou energie, živostí a zároveň uvolněním mysli, jasností uvažování a hlubokým vnitřním klidem.

Pár momentů z akce v roce 2016

Pár mých postřehů ze setkání: Krásné místo - krajina, prostor, horizonty, krávy. Kubasa s pečuje o chalupu láskou a pozorností, ne stylem vše za nejnižší cenu. Ta dlouhá cesta z chalupy do stanu byla důležitá, dobře, že jste ho postavili až na konci louky. Program byl nabitej, ale dalo se to zvládnout, nebylo to přes míru. Výborné bylo, že byli zahraniční učitelé - jiná zkušenost, jiná perspektiva. Rozdíl mezi Tebou, Václavem, Petrem a Paulem, Andrém a Davidem byl markantní a velmi setkání obohatil. Vlastně se mi líbila i ta zdlouhavost kvůli tlumočení - bylo víc času slova vstřebat, slyšeli jsme to dvakrát. Rituál byl krásnej a moc Vám ještě jednou děkuju za to, s jakou péčí jste jej připravili a jak jste ho zvládli i při tom počasí. Bylo skvělý, že byl dlouhej. Dlouhá doba se zavázanejma očima, bubnování, pochod slepých, běsi kolem nás... bylo důležité, že to trvalo dlouho, cesta nemůže být krátká, pokud se má dojít skutečně na vyšší level. Ta bouře vám vyšla perfektně! Rád bych napsal něco kritickýho, ale nic mne nenapadá. Co jsem se bavil s chlapama, tak byli obohacení a naplnění - víc nebo míň, každej po svým. Srdečně Tě zdravím!
David Mareš

Muži potřebují 
vyplnit svůj vnitřní prázdný prostor zdravými, silnými a skutečnými mužskými hodnotami, aniž by sebe nebo druhé znevažovali. 

Cena akce

Vstup na 1 den 2 420 Kč vč. DPH 21 %

Vstup na 2 dny 4 235 Kč vč. DPH 21 %

Vstup na celou akci 5 445 Kč vč. DPH 21 %

Cena nezahrnuje stravu a ubytování.

Program bude probíhat s překladem do českého jazyka (u zahraničních spíkrů) a pro zahraniční účastníky do anglického jazyka (u českých spíkrů).

Očekáváme účast cca 100 mužů z různých koutů světa, ale především z Čech a Slovenska.

Ubytování a strava

Skvělé seminární místo s výbornou kuchyní a citlivě rekostruovaným statkem, který si zachoval génius loci desítek let.

Možnosti ubytování (3 noci)

 • ubytování v pokojích na posteli 350 Kč / os / noc + 1 x 50Kč za povlečení
 • ubytování na matraci ve vlastním spacáku 280Kč / os / noc
 • ubytování ve vlastním stanu 200 Kč / os / noc

Strava (4 celé dny bez večeře v neděli)

 • výborná vegetariánská nebo veganská strava - plná penze (snídaně, oběd, večeře) + čaj nebo voda s citrónem po celý den 350 Kč (14 EUR) / os / den

Začátek

čtvrtek 18.6

příjezd 16:00-18:00

Konec

neděle 21.6.

15:00

S sebou

 • buben nebo malý hudební nástroj
 • zápisník a něco na psaní
 • pláštěnku
 • volné oblečení
 • plavky (možnost koupání v místě)
 • boty do přírody
 • šátek přes oči (abys opravdu nic neviděl)
 • sedátko/židličku/karimatku/polštářek na sezení
 • hygienické potřeby
 • spacák, stan - dle toho jak budeš spát

Místo konání - Kubasova chalupa

Přihláška a cena

VSTUP NA 1 DEN

2 000 Kč + DPH 21%

VSTUP NA 2 DNY

3 500 Kč + DPH 21%

VSTUP NA CELOU AKCI

4 500 Kč + DPH 21%

Přihláška

Počet volných míst: 0